Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

13.04.2009. | 11:17

Upoznajmo bisere dalmacije
Kaštel Štafili�: U hladovini najstarije masline

U Kaštel Štafili�u nalazi se maslina stara više od 1500 godina. Zasa�ena je 200-tinjak godina prije nego što su Hrvati došli u ove krajeve. Pre�ivjela je burne doga�aje i još je tu. Stoji razgranato i ponosno, kao spomenik prirode, kojim je proglašena 1990. godine. Nije poznato odakle je donesena kao mala sadnica, deblo joj je ispucalo, ali opire se godinama i vremenskim nepogodama.

Ona je simbol mira, iako je mira pod njezinim krošnjama bilo malo. �eš�a su pojava bili ratovi i patnje, koji su joj se duboko urezali u koru. Poznato je da maslina potje�e iz Sirije. Feni�ani su je proširili po Mediteranu, a kod nas su je nekoliko stolje�a prije Krista donijeli Grci. Do danas se raširila du� cijele obale, ome�uju�i granice Mediterana. Za krš�ane je maslina sveto stablo.

Kao simbol pomirenja Boga i ljudi, golubica je na Noinu arku najprije donijela gran�icu masline. Isusa su pri ulasku u Jeruzalem do�ekali s njezinim gran�icama u rukama, a svoju posljednju no� proveo je u Maslinskom vrtu. Kao motiv, maslina je �esta i u umjetnosti, primjerice, u pejza�ima Mediterana. Berba maslina prikazana je na gr�kim amforama iz 4. stolje�a prije Krista.

Od njezina drva oblikuju se skulpture. Gran�ica masline nalazi se na kovanici kune, grbu UN-a, na poštanskim markama mnogih zemalja. �ak i Hamurabijev zakonik iz 1800. godine prije Krista govori o maslini. U njemu postoje 282 odredbe o maslini i cijelo jedno poglavlje o trgovini maslinovim uljem. U hrvatskim srednjovjekovnim statutima stoji da podanici moraju saditi i uzgajati maslinu. U nekim sredinama muškarac se nije mogao o�eniti prije negoli zasadi odre�eni broj maslina.

Biljka za zaboravne
Du� cijele naše obale nalaze se maslinici, koji posljednjih godina do�ivljavaju ponovnu renesansu. Maslina je idealna biljka za zaboravne. Godinama pritajeno �eka zvuk motike i mašklina da ponovno bukne i donese plodove pune ulja. Rijetka je biljka koja pre�ivi po�are i ponovno zazeleni iz nekog spavaju�eg pupa, svjedo�e�i da i nakon najve�ih tragedija postoji nada u novi �ivot.

Mo�da je upravo zbog toga bila omiljena me�u Hrvatima, jer im je bila putokaz podsjetnik da se mo�e pobijediti i najve�a patnja. U Hrvatskoj se uzgaja na desetke sorti maslina, a ova kaštelanska je jedinstvena. Nije se uspjela nametnuti i proširiti kao druge poznate vrste. Zato moramo na nju posebno paziti.

Današnje �e masline teško do�ivjeti njezine godine i teško �e se oduprijeti sve ve�oj urbanizaciji naše obale. Korijenje kaštelanske masline dovoljno je duboko i �vrsto da se odupre i najja�im vjetrovima. Jedino joj mo�e do�i glave �ovjek, koji �e, umjesto da u�iva u hladovini njezinih grana, jednoga dana po�eljeti u�ivati u betonskom apartmanu. Nadam se ipak da do toga ne�e do�i.

Kaštelanska ljepotica
Obujam debla ve�i je od šest metara, a samo stablo visoko je desetak metara. Krošnja je širine oko 22 metra. Korijenje joj je duboko razgranato pod zemljom iz koje crpi �ivotne sokove. Opire se suši, vjetru i drugim neda�ama, kojih je bilo u izobilju u proteklih 1500 godina.

Izvor: Slobodna Dalmacija, napisao i snimio Bo�e Ujevi�

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.