Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Preciznost i strpljenje: Na labu�em perju oslikavao �ivotinje

IAN DAVIE, umjetnik iz Wales, oduševio je svijet svojom neobi�nom umjetnoš�u. Naime, ovaj 44-godišnjak svoj slikarski talent i ljubav prema prirodi i �ivotinjama preto�io i spojio je na neobi�an na�in. Umjesno obi�nog slikarskog platna on se odlu�io za pti�ja pera.

Perje koje prikuplja na obli�njem uzgajalištu labudova prvo mora posebno obraditi pa tek onda naslikati neki motiv. Kako su ta perja duga�ka tek 30-tak centimetara, a široka desetak, njegov prostor za izra�avanje poprili�no je sku�en. "Kako imam zanimljiv popis zanimanja u svojoj radnoj knji�ici, od marketinga, pa do dizajna, rada na farmi, prije nekoliko godina po�eo sam slikati na tradicionalnim platnima i otkrio da imam, moram priznati, nekog dara", skromno je otkrio umjetnik. "Potom sam otišao na odmor na Novi Zeland, gdje sam upoznao svoju sadašnju suprugu Taru, i divio se pernatoj umjetnosti tamošnjih Maura. Tada mi se 'upalilo kliker' i shvatio sam da sam okru�en labu�im perima, �istim platnima", objasnio je Ian.

S.C.
Foto: JLP

Izvor: Index.hr

*****

Mala prigodna izlo�ba slika na perju:

Internetom kru�e mnogi prilozi s lijepim slikama, popra�eni glazbom. Mnoge ste ve� primili i vidjeli, a neke mo�da i ne. Zato dodajem ovom gore �lanku prilog sa slikama na perju. Na�alost nije poznato tko je ove slike naslikao; mo�da umjetnik o kojem je gore rije� ili netko drugi. No to nam mo�e biti svejedno – pogledajmo tu filigransku „mini umjetnost“ na perju!

Kliknite dvaput na sliku i pogledajte i poslušajte:

 

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.