Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Aprili-li-li, a mo�e i travanj-nj-nj !!!
Prvoaprilske iliti prvotravanjske šale
– pazite da vas netko i bez snijega ne „nasanjka“!

Danas je 1. travnja, dan kada su vas mo�da ve� prije nego ste došli pogledati što ima na portalu „nasanjkali“ vaši najbli�i kod ku�e, na poslu, u školi ili �ak i nepoznati na ulici. Prastari je to obi�aj pa pogledajmo što je o tome napisala Valerija Rodek, diplomirani pedagog, na portalu coolinarika.com:

 

Pazite se, sti�e 1. travnja!

O tome otkada se i zašto zbijanje šala na tu�i ra�un doga�a baš prvog travnja postoji više verzija.

Ako prvog dana u mjesecu travnju niste na oprezu, mo�e vam se dogoditi baš svašta. Primjerice, kolega na poslu vas mo�e po�astiti posoljenom kavom, a omiljena radio-postaja pozvati na nepostoje�i koncert neke glazbene zvijezde. Naravno, sli�ne vam se psine mogu dogoditi i u ostalim dijelovima svijeta. U Velikoj Britaniji i SAD-u je 1. travnja ili All Fools Day, dan kada u tren oka mo�ete postati travanjskom ludom - April fool. A, na�ete li se toga dana u Italiji ili Francuskoj, dobro pazite na svoja le�a. U suprotnom netko vam na njih mo�e pri�vrstiti papirnatu ribu koja �e vas preobraziti u ismijavanja vrijednu prvotravanjsku ribu ili to�nije - il pesce d'aprile, odnosno poisson d'avril.

Judin ro�endan ili la�na nova godina?

Bez sumnje, veselo prvotravanjsko podmetanje i ismijavanje doga�a se ve� stolje�ima, a svoje korijene ima u dalekoj povijesti. Smatra se da prvotravanjski obi�aj, baš kao i karneval, svoje uporište ima u rimskim anti�kim sve�anostima na kojima su se ludorijama i smijehom tjerala zima i prizivalo prolje�e. No, o tome otkada se i zašto zbijanje šala na tu�i ra�un doga�a baš prvog travnja postoji više verzija.

Neki smatraju da prvotravanjski obi�aj ima veze s datumom ro�enja, odnosno, smrti nesretnog apostola Jude Iskariota koji je izdao Isusa Krista. Kako je 1. travnja, dan kada je po nekima Juda ro�en, vrlo nesretan dan, ljudi su odlu�ili ubla�iti njegovu zlu kob zbijaju�i šale i ismijavaju�i jedni druge. Po drugoj verziji, Juda se 1. travnja nije rodio nego umro pa je taj neobi�no sretan dan trebalo svake godine obilje�iti uz što više zabave i smijeha.

Obi�aj obilje�avanja 1. travnja ve�e se i uz francuskog kralja Karla IX. koji je 1564. g. uveo novi kalendar po kojem je po�etak nove godine s 1. travnja preba�en na 1. sije�nja. Kako tada novosti nisu putovale brzinom svjetlosti kao danas, ve� su se širile pu�evim korakom, brojni su ljudi novu godinu nastavili slaviti po starom kalendaru - 1. travnja. Naravno, upu�eniji su se sugra�ani po�eli rugati neznalicama, šalili su se na njihov ra�un, ismijavali ih i nazivali "travanjskim ludama".

Berba špageta i hamburger za ljevoruke?

No, kako bilo da bilo, ljudi su s veseljem prihvatili ovaj prvotravanjski obi�aj. Ve� ga desetlje�ima s posebnim guštom obilje�avaju i mediji koji, u �elji da nasamare što više lakovjernih ljudi, doista ne štede svoju maštu. A u svojim su se nastojanjima �esto inspirirali i hranom. Tako je u New Yorku davne 1878. g. objavljen �lanak da je slavni znanstvenik Edison izumio food machine, odnosno stroj za hranu, koji �e riješiti problem svjetske gladi jer, kojeg li �uda, zemlju pretvara u pšenicu, a vodu u vino.

1. travnja 1957. g. BBC je objavio fotografiju i vijest o uspješnoj berbi špageta u Švicarskoj. Na upit zainteresiranih o tome kako da i sami uzgoje drvo na kojem rastu špagete, novinari su strpljivo odgovarali da je dovoljno nekoliko špageta umo�iti u sok od raj�ice i nadati se najboljem. U ameri�kim je novinama 1998. g. osvanuo oglas u kojem je fast-food lanac Burger King obavještavao gra�ane da na jelovniku imaju novo jelo - left-handed whopper, odnosno hamburger stvoren po mjeri više od 32 milijuna ljevorukih Amerikanaca. Naravno, narud�be za hamburger �iji su sastojci zbog opravdanih razloga bili zakošeni za 180°, pljuštale su kao lude.

Me�u najoriginalnijim prehrambenim prvotravanjskim smicalicama bila je i ona britanskog lanca supermarketa Tesco. Oni su 2002. g. objavili oglas da se u njihovim du�anima mogu kupiti whistling carrots, neobi�ne genetski modificirane mrkve, koje zahvaljuju�i posebnim zvu�nim rupicama u trenutku kad su kuhane, po�inju zvi�dati. 
 
Izvor: www.coolinarika.com, Autor(ica):Valerija Rodek, diplomirani pedagog
Za portal odabrao: zm

 

Vezani �lanak:

PPPPPPPPPPPPPPPPPrvoaprilska pri�a

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.