Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Statistika ne la�e: Amerika je prva zemlja znanja,
a Hrvatska uop�e nije u konkurenciji

Statistika ne la�e: Amerika je prava zemlja znanja, a Hrvatska uop�e nije u konkurenciji

KOLIKO god se hrvatski narod volio nabacivati šalama i pošalicama o „glupim Amerikancima", od statistike se ne mo�e pobje�i. Amerika je „zemlja znanja", kako to vole re�i naši ministri, dok Hrvatska nije. Niti �e skoro postati. Barem prema podacima Webometricsa, koji dvaput godišnje objavljuje rang listu najboljih svjetskih sveu�ilišta. Webometrics svoje informacije temelji na broju referentnih internetskih poveznica izme�u najboljih edukacijskih ustanova i sveu�ilišta koja se rangiraju.

Tom listom ve� godinama dominiraju ameri�ka sveu�ilišta, pa tako ni ova nije iznimka. Sveu�ilišta u SAD-u zauzimaju prve 23. pozicije na listi, a me�u top 50 sveu�ilišta nalazi se samo sedam obrazovnih ustanova koje su smještene izvan SAD-a. Najbolje sveu�ilište na svijetu je tako poznati MIT odnosno Massachusetts Institute of Technology, a slijede ga Stanford, Harvard, Berkley i Cornell. Najbolje rangirano neameri�ko sveu�ilište je Sveu�ilište u Torontu, koje se nalazi na 24. mjestu Webometricsove ljestvice, dok je na 29. mjestu britanski Cambridge, kao najbolje rangirano europsko sveu�ilište. U top 50 sveu�ilišta Kanada i Velika Britanija imaju po dva predstavnika, te Švicarska, Meksiko i Australija po jednog. Sva ostala mjesta zauzeli su Amerikanci. Od hrvatskih sveu�ilišta ni traga ni glasa.

Na listi koja rangira europska sveu�ilišta mo�e se primijetiti malo ve�a raznolikost, ali Velika Britanija ipak dominira. Najbolje sveu�ilište tako je Cambridge, na tre�em mjestu je Oxford, na šestom Edinburgh, na sedmom London... Izme�u su se progurala sveu�ilišta u Zurichu, Helsinkiju i Oslu. Na osmom je mjestu sveu�ilište u nizozemskom Utrechtu, slijedi Manchester, dok je deseto mjesto pripalo švedskom Kraljevskom tehnološkom institutu. Hrvata i dalje nema nigdje.

Najbolje rangirano hrvatsko sveu�ilište je Filozofski fakultet u Zagrebu, a slijede Strojarstvo i brodogradnja, te Medicinski fakultet. No, svi su oni ispod 1617. mjesta na ljestvici Webometricsa, koje je zauzeo Filozofski fakultet. Što se ti�e ostalih gradova, Zadarsko sveu�ilište je na 2266. mjestu, a Splitsko sveu�ilište je na 3798. mjestu.

Bacimo sad pogled u susjedstvo. Slovenci i Srbi na edukacijskom planu, ka�e Webometrics, stoje puno bolje od Hrvata. Sveu�ilište u Ljubljani je 225. ustanova takvog tipa u svijetu, odnosno 76. u Europi, dok je Sveu�ilište u Beogradu 389. u svijetu i 164. u Europi. Bolji od hrvatskih sveu�ilišta su i Maribor i Novi Sad, dok su sveu�ilišta u Kragujevcu i Nišu otprilike u rangu zagreba�kih fakulteta. Utjehe nema ni na rang ljestvici najboljih sveu�ilišta u Isto�noj Europi. Filozofski fakultet u Zagrebu na toj je listi tek 75. dok je Sveu�ilište u Ljubljani - �etvrto!

Izvor: Index.hr, P.V.
Foto: Wikipedia 

 

PS:
Pogledajmo prvih dvadesetak zemalja, gdje je vrednovano prvih 5, odnosno prvih 10 sveu�ilišta u zemlji – tabela objavljena u sije�nju 2009:

COUNTRY Top 5 Top 10
USA 1 1
Canada 2 2
United Kingdom 3 3
Australia 4 5
Germany 5 4
Netherlands 6 7
Sweden 7 9
Japan 8 8
Switzerland 9 13
Spain 10 6
Taiwan 11 11
Belgium 12 20
Italy 13 12
Brazil 14 14
France 15 10
Finland 16 15
Israel 17 25
Austria 18 19
Denmark 19 23
Norway 20 27

 Izvor: webometrics.info

*****

O istoj temi piše i Slobodna Dalmacija:

Hrvatske visokoškolske ustanove na dnu znanstvene ljestvice

Zemlja znanja: Filozofski fakultet u Zagrebu tek 1617., splitsko sveu�ilište na 3798. mjestu u svijetu

 


Gu�va pri upisu na Filozofski fakultet / Biljana Gaurina / CROPIX

Od dalmatinskih predstavnika najbolje je prošlo Zadarsko sveu�ilište (2266)., dok je Splitsko svrstano na pora�avaju�em 3798. mjestu
piše MARIJANA CVRTILA

Nijedno hrvatsko sveu�ilište ili fakultet ne nalazi se me�u tisu�u vode�ih visokoškolskih ustanova u svijetu kao ni me�u 500 najuglednijih europskih (sve)u�ilišta – porazni su najnoviji Webometricsovi podaci za sije�anj 2009. godine, koji donose rang-listu ukupno �etiri tisu�e visokoškolskih ustanova iz cijeloga svijeta.

Po obi�aju, vode�a mjesta neprijeporno i �vrsto dr�e Amerikanci – najbolja svjetska visokoškolska ustanova po Webometricsovim kriterijima je Massachusetts Institute of Technology, glasoviti MIT, koji je tu poziciju o�uvao od prošle godine.
Na drugom je mjestu Stanford University a na tre�em Harvard. Sveu�ilišta iz SAD-a dr�e nevjerojatnih prvih 23 mjesta te rang-liste, a tek iza toga, na 24. mjestu, smjestilo se neko od svjetskih sveu�ilišta izvan SAD-a, i to kanadski University of Toronto.

Najbolje rangirano europsko sveu�ilište je Cambridge na 28. mjestu, ujedno i prvo najbolje u�ilište izvan sjevernoameri�kog kontinenta. Hrvatska u tome društvu vrlo loše kotira.

Najbolje rangirano doma�e u�ilište je zagreba�ki Filozofski fakultet, na neslavnom 1617. mjestu! Nakon njega slijedi tako�er zagreba�ki Fakultet strojarstva i brodogradnje, na 1822. mjestu, zagreba�ki Medicinski fakultet je na 1908. mjestu, dok 1912. mjesto zauzima Zagreba�ko sveu�ilište.

Od dalmatinskih predstavnika najbolje je prošlo Zadarsko sveu�ilište, na 2266. mjestu. Na listi su još, na 2615. mjestu, Škola narodnog zdravlja “Dr. Andrija Štampar“ iz Zagreba, zagreba�ki PMF na 3011. mjestu, na 3046. mjestu je osje�ki Elektrotehni�ki fakultet, na 3696. mjestu osje�ki Ekonomski fakultet, a tek tada dolazi Split.

Ne spominje se, doduše, ni jedan zasebni fakultet, nego samo Splitsko sveu�ilište, i to na – 3798. mjestu! Od naših predstavnika tu je još zagreba�ki Agronomski fakultet, i to na 3913. mjestu.

Slovenci u eliti
Rije�ko ili Dubrova�ko sveu�ilište i fakulteti uop�e se i ne spominju, a nema ni podataka o drugim visokoškolskim ustanovama. Za razliku od naše neslavne slike, susjedi se imaju �ime pohvaliti. Sveu�ilište u Ljubljani nalazi se na visokom 225. mjestu na svjetskoj, te na �ak 76. mjestu europske ljestvice sveu�ilišta. Beogradsko sveu�ilište 389. je u svijetu i 164. u Europi.
 I ne samo to, bolji od nas su i Sveu�ilište iz Maribora, koje je 614. u svijetu i 269. u Europi, te Sveu�ilište iz Novog Sada, koje je 1227. u svijetu i 483. u Europi. Srbi na listi imaju još i Sveu�ilište u Nišu, na 1851. mjestu, te Sveu�ilište u Kragujevcu, na 2011. mjestu, što je, kako se mo�e vidjeti, bolje od ve�ine naših “aduta“.
Ni na listi stotinu najboljih isto�noeuropskih sveu�ilišta ne stojimo najbolje - Ljubljana je �etvrta, Beograd deveti, Maribor 20. te Novi Sad 57., a tek na 75. mjestu je naše najbolje rangirano u�ilište, zagreba�ki Filozofski fakultet. Slovenija se ukupno nalazi na 41. mjestu od svih svjetskih zemalja, Srbija na 44., dok o nama, naprotiv, u tom poretku nema ni podataka.

Španjolski servis
Osnova Webometricsove metodologije je ra�unanje broja web linkova do promatranog fakulteta ili sveu�ilišta od vode�ih edukativnih institucija u svijetu.
Lista se sastavlja na osnovi vidljivosti na svjetskoj mre�i, broju, opsegu, popularnosti i utjecaju web stranica, a tu listu izra�uje specijalizirani španjolski servis “Webometrics Ranking of World Universities“.
Od 2004. godine prate web prezentacije oko 15 tisu�a svjetskih visokoškolskih ustanova iz 191 zemlje, a rang- liste objavljuju dva puta godišnje, u sije�nju i srpnju.

Amerika bez premca
Gledano prema zemljama, prvo mjesto �vrsto dr�i SAD sa 104 visokoškolske ustanove u “top 200“ i sa �ak 354 svoja predstavnika u prvih tisu�u rangiranih ustanova.
Slijedi Njema�ka, pa Kanada, a treba re�i da, za razliku od nas, svoje predstavnike me�u tisu�u najboljih ustanova imaju i Kolumbija, Indonezija, Malezija, Slova�ka, Litva, Peru, Venezuela, Bugarska, Kostarika, Malta, Iran, Filipini i Portoriko.

Cambridge u Europi
Najbolje rangirano europsko sveu�ilište iza Cambridgea je Swiss Federal Institute of Technology – ETH Zürich, potom Oxford, a iza njega, zanimljivo, finski University of Helsinki. Me�u azijskim ustanovama vodi Tokijsko sveu�ilište, a afri�kima University of Cape Town, JAR.

Izvor: Slobodna Dalmacija

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.