Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Poklade su i ludi su dani – pa da vidimo i ovo:

UNCYCLOPEDIJA O NAMA
10 naj istina o Hrvatima (???)

tportal.hr


Sarkasti�ni unosi neobi�ne online enciklopedije Uncyclopedije uveseljavaju surfere karikiranim tekstovima. Izme�u ostalog, korisnici su unijeli tekstove o Hrvatskoj, Dalmaciji, Zagrebu i drugim nam srodnim temama. Zato smo izdvojili deset tvrdnji o Hrvatima, a sami ocijenite koliko su to�ne ili neto�ne:
 
Oblik vlasti: katoli�ka oligarhija prerušena u demokratsku republiku.
Neobi�no popularan uzvik koji ve�a koli�ina ljudi na jednom mjestu voli koristiti u svakoj prilici jest: 'Mi, Hrvati!' Nek' se na sportskim susretima izme�u Alkara i Cedevite ili Junaka i Segeste zna tko je najglasniji. A ovo 'Hrvati' ne zna�i samo Hrvati, to zna�i i ozbiljno vjersko opredjeljenje jer, nema sumnje, ako ste pravi Hrvat, onda ste svakako i katolik. Budu�i da upravo pravi Hrvati, a prema tome i katolici, donose va�ne dr�avne odluke, mo�da i u ovom slu�aju vrijedi da u svakoj šali ima pola istine.

Narodna nošnja je izvoz poput dima cigareta i mrlja od kave.
Svaki je narod silno ponosan na svoje narodne obi�aje pomo�u kojih se s nekom nostalgijom prisje�a svojih korijena. Austrijanci to rade ispuštaju�i �udne zvukove u zelenim bermudama i šarenim suknjicama, a mi imamo folklorna društva. Njima se di�imo na svakom va�nijem me�unarodnom kulturnom doga�anju, kako bismo pokazali da i mi imamo konja za utrku. Premda taj konj više djeluje kao stara raga �iji smisao rijetko tko razumije, narodnu nošnju izvozimo gdje god stignemo. A u usporedbi s dimom cigarete i mrljama od kave, svakako je zdravija.

Kad ne razgovaraju o Srbima, Hrvati se hvale koliko imaju psovki. Ponosni su na �injenicu da je psovke gotovo nemogu�e prevesti na bilo koji strani jezik zbog njihove briljantnosti.
Ah, psovke... Psovke su u našem jeziku gotovo dobile ulogu pjesni�kih figura u svakodnevnom jeziku. Osim što nam jezik obiluje sinonimima psovki, mi ih na impresivan na�in kombiniramo. Inventivnost više ne dolazi do izra�aja samo u manjim mjestima, zavisno slo�ene re�enice i kombinacije psovki s uobi�ajenim izrazima premjestile su se u svaki kutak velikih gradova.

Kad Hrvatima dosadi njihova zemlja, odlaze u Njema�ku u kojoj ve� �ivi više Hrvata nego u samoj Hrvatskoj. A kad su tamo, ne prestaju se hvaliti da je Hrvatska najljepša zemlja na svijetu.
Sigurno nešto ima u toj tvrdnji jer ne zovemo je uzalud Lijepa Naša. A tko �e to bolje procijeniti od nostalgi�nog gastarbajtera koji je trbuhom za kruhom krenuo u daleku stranu zemlju. A kad se neki od sretnika ipak vrate, svoju sre�u iskazuju trokatnicama i kojekakvim patuljcima, Venerama i fontanicama u vrtu.

Urbana legenda ka�e da postoje ljudi koji su stvarno ro�eni u Zagrebu, ali svi su svjedoci nestali pod nerazjašnjenim okolnostima. Tako�er, ne postoji dokaz da su ljudi ro�eni u Zagrebu u bilo kakvom srodstvu s pticom dodo.
Prije dvije i pol godine nizozemski su znanstvenici pronašli ostatke prednjeg dijela kostura divovske ptice dodo, izumrle na otoku Mauricijusu prije gotovo 400 godina. Ostatke ro�enog Zagrep�anina još nitko nije pronašao.

CROPIX

Hrvatska je vrlo sportska nacija...
Hrvatska je vrlo sportska nacija. Mo�da ste primijetili hrvatske sportaše koji na velikim natjecanjima osvajaju kojekakve medalje, ali op�enito su najrašireniji sportovi ispijanje kave, pušenje i tra�anje. Sve to iziskuje puno vje�be i zato su kafi�i neprestano puni, posebno za radnog vremena kad zaposlenici dobivaju slobodno da bi trenirali.
Jako nam je drago kad stranci primijete da u gradu preko dana ima puno ljudi. I gle �uda, svi oni sjede i ispijaju kave, osobito za radnog vremena. Onda se stranci �udom �ude kako uspijevamo istovremeno u�ivati i raditi. Ili nam jedno od to dvoje ne ide dobro? Glasamo za opciju da se radi o drevnoj vještini usavršenoj kroz stolje�a.

Neki se besmrtni bendovi, koji neprestano izdaju nove albume, ne mogu pomiriti s �injenicom da su 'u k....' (oštar izraz za posebno stanje depresije koje se javlja u tridesetima kad nemate posao i još uvijek �ivite s roditeljima).
Da, moglo bi se re�i da od te depresije boluje odre�eni dio mladih ljudi u Hrvatskoj. Zašto se zamarati globalnim krizama i zatopljenjima, socijalnim nepravdama i neu�inkovitim reformama kad se u �etiri zida sobe nalazi sve potrebno – ra�unalo.

Hrvati su prvenstveno katolici, premda mrze Crkvu i psuju Boga, ali zato svaki Bo�i�, prije nego što se napiju i završe u lokalnoj birtiji, pjevaju bo�i�ne pjesmice.
Bo�i�, odnosno Badnja ve�er postala je nešto nalik proslavi Nove godine. Ro�enje Isusa Hrvati slave kolektivnim tulumom na cesti, u kafi�u, kod ku�e. Toliko su sretni što je to dan kad se rodio Mesija da si me�usobno poklanjaju nevjerojatne poklone, isprazne sva ribogojilišta u zemlji, a naposljetku mu se poklone, što od alkohola, što od poniznosti, to�no u pono�. Nakon toga ponove istu stvar samo u ve�em društvu.

Dalmatinci posjeduju najviše vikendica i vila po glavi u svijetu i okolnim galaksijama.
Kad su prije nekog kratkog vremena Dalmatinci otkrili nešto što se zove turizam, ne budi lijen, potrudili su se prona�i najbolji na�in iskorištavanja plodova turizma s najmanje truda. A rješenje se nametnulo samo po sebi, s obzirom na to da turisti radije spavaju u kakvim-takvim apartmanima, nego u skupim hotelima.

Dalmatinci su najve�i sveznalice i uvijek su upoznati i s najintimnijim detaljima susjedova �ivota. To je tako, unato� �injenici što ve�ina prikupljenog znanja dolazi od starih �ena koje zovu 'babe', a koje svakodnevno bez prestanka gledaju kroz prozor i brinu se o tome da saznaju sve, a da ne iza�u iz ku�e. Znanje se prenosi od babe do babe, a pri�a se da je i CIA neko vrijeme prou�avala ovaj na�in prikupljanja podataka, ali nikad zapravo nisu otkrili kako to�no funkcionira.
Za opširniji komentar upit pošaljite direktno stranicama CIA-e. Mi s tim nemamo ništa.

 
Izvor: tportal.hr, autor: A. S.

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.