Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Violinist

Stanica podzemne �eljeznice u gradu Washingtonu, hladnog sije�anjskog dana godine 2007. Violoinist je odsvirao 6 Bachovih djela u trajanju od 45 minuta. Tijekom tog vremena pored njega je stanicom prošlo ca 2000 ljudi, najviše njih na putu na posao.
 Poslije 3 minute glazbenika je uo�io sredovje�ni �ovjek. Usporio je korak, zastao za par sekundi a nakon toga po�urio za svojim poslom.

4 minute kasnije violinist je dobio svoj prvi dolar, u njegovu posudicu ubacila ga je jedna �ena koja je bez usporavanja nastavila svojim putem.

6 minuta kasnije jedna mladi �ovjek zastao je oslonjen na zid i neko vrijeme slušao zatim pogledao na sat i nastavio.

10 minuta – 3 godišnji dje�ak se zaustavlja ali ga majka u�urbano odvla�i dok se dje�ak opire gledaju�i prema glazbeniku. Kona�no majka ga odrešito i �vrsto odvodi iako dje�ak još uvijek gleda za glazbenikom. Sli�na situacija desilo se s još nekolicinom djece. Svaki roditelj bez okolišanja tra�io je od djece da nastave ne zastaju�i.

Glazbenik je svirao 45 minuta. Samo se 6 ljudi zaustavilo i kratko zadr�alo. Dvadesetak mu je darovalo novac ali nastavilo svoj uobi�ajeni korak. Prikupio je 32 dolara.
Nakon jednog sata završio je sa sviranjem i nastala je tišina. Nitko to nije zapazio. Nitko nije pljeskao niti je bilo bilo kakvog priznanja.

Nitko nije znao da je violinist bio Joshua Bell, jedan od najboljih svjetskih violinista. Svirao je neka od najljepših glazbenih djela koja su ikada bila napisana, na violini koja je vrijedna 3.5 milijuna dolara. Dva dana prije toga Joshua Bell svirao je pred rasprodanom koncertnom dvoranom u Bostonu gdje je prosje�na cijena ulaznice bila 100 dolara.

To je stvarna pri�a. Joshua Bell je svirao incognito na metro stanici a njegov koncert je u svrhu socijalnog eksperimenta  na temu percepcije, ukusa i  ljudskog prioriteta, organizirao dnevnik Washington Post. 

Postavilo se pitanje: Da li u sklopu uobi�ajenog okru�enja, u neprimjerenom vremenu, da li mo�emo percipirati ljepotu? Da li se zaustavljamo da je prihvatimo? Da li smo u iznenadnom i neo�ekivanom kontekstu u stanju prepoznati talent?Jedna od mogu�ih zaklju�aka iz ovog eksperimenta mo�e biti:
Ako nemamo trenutak da zastanemo i slušamo jednog od najboljih glazbenika svijeta sviraju�i najbolja djela glazbene literature na najljepšem instrumentu …koliko drugih stvari svakodnevno propuštamo?

*****


Joshua Bell
http://www.joshuabell.com/

 

Za portal pripremio: zm

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.