Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Eskapizam u Hrvata - bijeg od stvarnog �ivota 

bijeg od stvarnog �ivota

Eskapizam je mentalna diverzija, naj�eš�e u obliku zabave, u svrhu „bijega“ od dnevnog stresa i neugodne stvarnosti.

Moderno, prije svega urbano, stanovništvo sve je više optere�eno dnevnim poslovima i stresom koji se ve�e uz njih.
U takvim sredinama osobe spontano tra�e bijeg od stvarnosti i izvor preko kojeg �e najbolje i najbr�e zaboraviti vlastite probleme.

Termin dolazi od engleske rije�i „escape“ (pobje�i). Tako�er „eskapizam“ se koristi i kao termin za radnje koje ljude poduzimaju kako bi olakšali osje�aje depresije i tuge.

Kao bijeg od stvarnosti naj�eš�e se koriste oblici zabave kao što su: znanstvena fantastika, glazba, filmovi, televizija, religija, opojne droge, ali i internet kao i kompjuterske igre.

Neke normalne �ivotne funkcije tako�er mogu postati izvor kojim se slu�i eskapist, npr.  jedenje.

Ljudske slabosti i obrambeni mehanizmi

Koli�ina stresa koju pojedinac mo�e podnijeti mora imati svoju granicu. Kako do te granice nebi došli ljudi se upuštaju u radnje koje �e im garantirati privremeni zaborav.

Jedini problem u bijegu od stvarnosti je taj da zapravo nismo ni pobjegli. Ako na minutu za�epimo uši i zatvorimo o�i, ho�e li problem nestati kad ponovo pogledamo oko sebe?
Ne�e, jedino što smo postigli je da smo upravo izgubili još jednu dragocjenu minutu.

No, da široke populacije ljudi kroz �itavu našu povijest tra�e neki oblik eskapizma, potpuno je jasno.

U vremenima prije televizije, ljudi su naj�eš�e svoj bijeg dobivali kroz religiju.
Poznata izjava Karl Marx-a kako je religija „opijum za mase“ zapravo je neka vrsta rane definicije eskapizma.

Eskapizam i kapital

U vremenima kad se od pojedinca o�ekuje da bude sposoban obavljati svoj posao bolje od drugih, ostvarivati ciljeve bez kolebanja, a pritom i obra�ivati neizmjerno veliku koli�inu informacija koja mu se dnevno servira u obliku medijskih naslova, za o�ekivati je da �e eskapizam imati mnogo podanika.

Upravo takvo stanje koje više-manje vlada u cijelom razvijenom svijetu, omogu�ilo je mnogima da steknu velika bogatstva.

Dovoljno je tek napraviti nekoliko koraka oko sebe i primjetit �ete kako velik broj stvari oko Vas radi na tome da promjeni Vašu percepciju stvarnosti.

„Laka“ glazba nudi Vam zaborav, „jeftine“ TV sapunice tako�er. Malo dalje, u fri�ideru, vrlo vjerojatno �ete na�i ponešto alkohola koji bi Vam vrlo brzo mogao pru�iti bijeg od stvarnih problema.
A kad Vas ovaj �lanak previše natjera na razmišljanje, slobodno ga isklju�ite i upalite svoju omiljenu kompjutersku igricu.

Kao što se da primjetiti iz ovih nekoliko banalnih primjera, metode eskapizma svuda su oko nas. Ali osim što nam nude brz, uspješan i kratkotrajan zaborav, da li ih još nešto povezuje?

Upravo tako, sve te stvari koštaju - novac. Kako bi spasili svoju preoptere�enu psihu morat �ete imati dovoljno novaca za adekvatan „lijek“.

Doma�i primjeri i PINK TV

Da se na ovim prostorima oduvijek cijenio bijeg od stvarnosti pokazuje nam izrazito religiozno stanovništvo, bez obzira o kojoj se religiji radilo.

Malo noviji primjer mo�emo vidijeti u velikom uspjehu srpske mo�ne grupacije PINK TV, koja bi uskoro trebala dominirati i hrvatskim ekranima.

PINK TV osnovan je 1994. kao najbolji primjer eskapizma na ovim podru�jima. U jeku rata, stradavanja i op�e neizvjesnosti gra�ani Srbije u�ivali su u sapunicama i velikom povratku turbo folk glazbe.
Popularnost TV grupacije je toliko narasla da �e, ako je suditi po poslovnoj strategiji, uskoro zavladati i cijelim prostorom bivše Jugoslavije.

�eljko Mitrovi�, mladi poduzetnik i osniva� PINK TV-a o�ito je dobro analizirao situaciju u današnjoj Hrvatskoj i smatra kako je ovaj narod do boli gladan „bijega od stvarnosti“.

Slo�it �emo se s njime i mo�emo odmah prognozirati kako �e PINK TV u Hrvatskoj imati veliki uspjeh.

Problem našeg sadašnjeg nacionalnog TV opusa je u tome što sve TV ku�e rade istu grešku. Narod koji se tek udobno smjestio i spreman je na zaborav, oni prekidaju sa kojekakvim vijestima, dnevnicima ili nekim drugim informativnim emisijama.

Zala�u�i se za dobrobit i blagostanje nacionalne psihe, mo�emo se samo nadati kako �eljko Mitrovi� i njegov PINK TV ne�e napraviti isti promašaj.

Dakle, ako kroz izvjesni period prosje�an gra�anin dobije mogu�nost da svoje vrijeme od 19:30 do 20:00 provede gledaju�i najnovije turbo folk zv(ij)ezde, onda zaista mo�emo ra�unati na „blistavu“ budu�nost ove zemlje.

Paradoks eskapizma i stvarnost kao demokratski izbor

Ako udarimo teoriju kako je stalno gledanje televizije bijeg od stvarnosti, što je onda ne gledanje televizije? Povratak u stvarnost?
Da, ali televizija, reality show-evi, sapunice, PINK TV i ostali ve� spomenuti elementi zapravo jesu naša svakodnevica i jesu NAŠA stvarnost.

Egzistencija ovakvog paradoksa onemogu�ava nam da Vam predlo�imo kako bi se trebali okaniti sapunica i jeftinog zaborava, dostupnog danas ili u skoroj budu�nosti, ali Vam mo�emo sugerirati umjerenost.

Zaklju�it �emo kako je eskapizam, kao i koli�ina stvarnosti na koju ste spremni, Vaš demokratski izbor, ali problemi koje �e Vas okru�ivati nisu.


TEKST: Marko K. - advance.hr

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.