Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


Od predsjednika Hrvatskog �rtvoslovnog društva prof. dr. Zvonimira Šeparovi�a dobili smo obavijest da �e se u organizaciji H�D od 18. do 20. lipnja 2010. u Zagrebu odr�ati Peti hrvatski �rtvoslovni kongres uz obilje�avanje 25 godina �rtvoslovlja u Hrvatskoj:  

 


Hrvatsko �rtvoslovno društvo - Ilica 36/I/, 10000 ZAGREB
tel. 01/48 301 48  fax 2955 000  MB 01436767   �iro ra�un br. 2390001-1100271239 kod
HPB
Devizni ra�un kod Hrvatske poštanske banke Zagreb 7030-1436767
E-mail :  hrvatsko.zrtvoslovno.drustvo@zg.t-com.hr;www.viktimologija.hr

 

PRVA OBAVIJEST I POZIV NA SURADNJU

PETI HRVATSKI �RTVOSLOVNI KONGRES
uz obilje�avanje 25 godina �rtvoslovlja u Hrvatskoj

                  odr�ati �e se 18. do 20. lipnja 2010. godine u Zagrebu

TEME KONGRESA

Uvodni referat: Naših prvih dvadeset pet godina

Prvi dio: �rtve u današnjem svijetu

 1. �rtve nasilja u obitelji
 2. �rtve u prometu i na radu
 3. �rtve u športu
 4. Ostale �rtve

Drugi dio: �rtve u prošlosti

 1. �rtve totalitarnih sustava: fašizma, nacizma i komunizma
 2. �rtve u Domovinskom ratu
 3. Mu�enici i �rtve za Hrvatsku

Tre�i dio: Sustav zaštite �rtava

 1. Dr�avni i društveni sustav zaštite sigurnosti ljudi
 2. Prava �rtava i njihova zaštita u pravosudnom sustavu
 3. Sigurnost �ovjeka i javni poredak u Hrvatskoj
 4. Rizik stradanja (viktimizacije)

�etvrti dio: Slobodne / ostale teme

ROKOVI:

Prijave referata sa sa�etkom slati, po mogu�nosti, do 31. sije�nja 2010.
Prijave slati na e.mail adrese: zvonimir.separovic@zg.t-com.hr 
Ili jadranka.lucic@zg.t-com.hr
ili poštom na adresu H�D, Ilica 36, HR-10000 Zagreb
Predaja referata za objavljivanje do 1. o�ujka 2010.

ZNANSTVENI ODBOR KONGRESA
Dr. Zvonimir Šeparovi�, predsjednik, Šimun Penava, Mirsad Bakši�, Ante Beljo,
dr. Ru�ica �avar, d. Ivo Kund�i�, dr.Mate Pavkovi�, Domagoj Ante Petri�, dr. Ljubomir Radovan�evi�, Miljenko Romi� i dr. Ante Vukasovi�

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Jadranka Lu�i�, Ivan Debeljak i Nevenka Bagari�

 

 

 


 


 


Untitled Document

 

 

 


 Povratak na po�etnu stranicu


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.