Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
--> --> --> --> --> --> --> --> --> -->

 

  
 Arhiv vijesti
Prosinac
18.12.2010. Don Ivan Grubi�i�:
Trebaju nam promjene jer se vra�amo u feudalizam
17.12.2010. Diana Ma�ala Perkovi�
Savjetnica u Hrvatskoj matici iseljenika
16.12.2010. Batina, panonska Troja �eljeznog doba
14.12.2010. E-knjigama protiv ne�itanja
Za �im pla�e zeko? Za znanjem !
05.12.2010. Osijek nominiran za Zlatni cvijet
jer je bolji od pet tisu�a gradova Europe
01.12.2010. IZGUBLJENI U DEMOKRACIJI
Birokratske muke po OIB-u
Studeni
28.11.2010. Dika Brodosplita "te�ka" vi�e od milijardu kuna
Porinut najskuplji brod ikad izgra�en u Hrvatskoj
25.11.2010. Zagreba�kim ulicama cesta mog �ivota te�e,
njegova me radost bla�i, njegova me rana pe�e...
21.11.2010. Svaki narod, pa tako i Hrvati, ima Vladu kakvu zaslu�uje
Nema ministra u ovoj Vladi koji nije umo�en u najmanje dvije afere
20.11.2010. Sinjska alka i licitarska srca
na listi svjetske nematerijalne ba�tine
UNESCO: Ojkanje treba hitno za�tititi
18.11.2010. Spomenimo uz dana�nji dan - da se ne zaboravi:
Vojislav Stanimirovi� je amnestirani ratni zlo�inac
18.11.2010. 18. studenoga 1991, pad Vukovara
15.11.2010. Upalimo jo� jednom svije�e;
Novi slu�aj "Luka Ritz"
12.11.2010. U Zagrebu otvorena izlo�ba fotografija
"Nestali �ivoti"
05.11.2010. Izjava Foruma za eti�nost i Udruge "Universitas" o plagijatima
03.11.2010. Dodijeljene nagrade "Turisti�ki cvijet - kvaliteta za Hrvatsku 2010."
Listopad
31.10.2010. Don Ivan Grubi�i�: Govorit �u �to mislim makar me i premjestili
27.10.2010. Sumrak poludjelih hrvatskih bogova
25.10.2010. Petrinjski gra�anski �tih
Predsjednik Josipovi� pohvalio petrinjsku kulturnu tradiciju  
09.10.2010. VLA�KA POSLA Ante Tomi�: U HDZ-u se tra�i plan evakuacije. Hitno!
07.10.2010. Odr�an XIII. Re�etara�ki susret pjesnika
Rujan
28.09.2010. HGK i HOK potpisali Sporazum o me�usobnoj dugogodi�njoj suradnji
24.09.2010. Radi dok ne crkne�!
21.09.2010. Frane Frki�: Moja satnija je prva iza�la na �ibenski most
20.09.2010. UNAKRSNA VATRA Rahim Ademi: Napadaju me "ratnici" iz podruma
14.09.2010. Blagoslov Crkve hrvatskih mu�enika na Udbini
Kolovoz
19.08.2010. Juris Protecta: Otvoreno pismo mons. Ivanu Mikleni�u
19.08.2010. Ivan Mikleni�: Opasna pristranost dr�avnih vlasti
18.08.2010. Carl Cox odr�ao megaspektakl na Splitskoj Rivi
13.08.2010. "Alberto GiacomettiI: the sculptor of 20th century soul" in
Museum of Modern Art Dubrovnik
13.08.2010. "Alberto GiacomettiI: Kipar du�e 20. stolje�a" u
Umjetni�koj galeriji Dubrovnik
Lipanj
13.06.2010 Proboj hrvatskih tvrtki na kinesko tr�i�te
12.06.2010, Otvoreno pismo Predsjedniku RH
Svibanj  
24.05.2010. Jo� o famoznom registru branitelja: Moj tata nije vidio rata!
19.05.2010. Revolucija u Var�avskoj: �etiri tisu�e ljudi tra�ilo Bandi�evu ostavku
10.05.2010. Pravosu�e i sudbina Hrvata nakon ostavke aktualnog ministra pravosu�a Ivana �imonovi�a
07.05.2010. Izjava Foruma za eti�nost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja i Udruge za razvoj visokoga �kolstva "Universitas"
05.05.2010. Neka nama na�ih divljaka
01.05.2010. HGK na svjetskoj izlo�bi EXPO 2010 u �angaju
Travanj
25.04.2010. Incident ispred malolo�injskog hotela "Bellevue"
Divlje svinje tjeraju turiste s Lo�inja
"Ako treba, policija �e na otocima ubijati divlje svinje"
22.04.2010. POTEZ ZA PONOS!
Ivo Josipovi� u Ahmi�ima: Hrvatska izdignuta iz balkanskog blata
22.04.2010. Govor predsjednika Josipovi�a u Parlamentarnoj skup�tini BiH
08.04.2010. Depresija kao biznis: hrvatsko bankarstvo izme�u ekstra-dobiti i gospodarskog sloma
05.04.2010. Pro�itajte, isplati se:
Pismo obi�nog fizi�kog radnika gradona�elniku Bandi�u
Hrvatska tragi�na stvarnost
O�ujak
21.03.2010. 9 TEZA �ELJKA ROHATINSKOG:
Opasan je predsjednik koji se mije�a u ekonomiju, a o njoj nema pojma
13.03.2010. SUSTAVNO UNI�TAVANJE
Kronika propasti Ine: Nekad najja�i cash flow, danas jadni cash low
08.03.2010. "ZELENI FRATAR" PORU�UJE: Splite, ostat �e� bez vode
Fra Luka Deli� poziva na javnu tribinu "Nemoj trovati moje Jadro i Krku!"
07.03.2010. ZAGREB - OBILJE�EN SVJETSKI MOLITVENI DAN
�ene svijeta ujedinjene u molitvi za pravednost i mir
05.03.2010. Odr�ana skup�tina Gradskog kazali�ta Jastrebarsko
"O'Kaj" i "Kazali�ni spomenar" na po�etku nove kazali�ne godine
Velja�a
26.02.2010. Ur�a Raukar - Buntovnica s razlogom
24.02.2010. NOBILOVA KONTRA KOLEGAMA:
Zar ne vidite da gra�ani vi�e ne mogu pla�ati odvjetnike?
23.02.2010. Hrvatski pomorci upozoravaju na ispu�tanje opasne kemikalije u more Kancerogeni benzen u Jadranu
21.02.2010. Stjepan Mesi� se nakon dva mandata oprostio s du�nosti predsjednika RH
19.02.2010. Tre�i hrvatski predsjednik Ivo Josipovi� polo�io sve�anu prisegu
14.02.2010. Znanstveni skup "HSSDD"-a:
Izlaz iz gospodarske i politi�ke krize Republike Hrvatske
12.02.2010. Nedamo Var�avsku! - Samo nemoj po glavi, dru�e plavi!
Smrt Trojanskog konja u Var�avskoj u Zagrebu
Sije�anj
30.01.2010. Karapand�a, ili kako se svi prave ludi
30.01.2010. Izjava Foruma za eti�nost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja i Udruge visokoga �kolstva "Universitas" o ka�njenju isplata mjese�nih doznaka za znanstvene projekte
18.01.2010. Slovenci �alju 'Dalmatinca' za veleposlanika u Zagreb
16.01.2010. Nije ni �udo da je zovemo "Lijepa Na�a"!!!
VELEBIT I LIKA NAKON CIKLONE IGOR
13.01.2010. Tre�i hrvatski predsjednik
13.01.2010. Richtungslose Wirtschaft Kroatiens
Das billige Geld aus dem Ausland ist versiegt
10.01.2010. Izjava Foruma za eti�nost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja i Udruge visokoga �kolstva "Universitas" o napadima na doc. dr. sc. Ton�ija Kursara
04.01.2010. Zbog premalog odaziva predsjedni�ki izbori anulirani i moraju se ponoviti
 

Untitled Document