Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

  
 Arhiv vijesti
Prosinac
17.12.2008. (Ne)ljudska prava
06.12.2008. Otvorenje izlo�be povodom 40 godina Gradskog kazali�ta Jastrebarsko
06.12.2008. Ne nasjedajte na mailove o bolesnoj djeci
06.12.2008. Te�ko dr�avi �ije interese DORH brani, a narod Caritas hrani !
- ili: tko ko�i primjenu zakona?
05.12.2008. Zanimanje: KRETEN !!!
05.12.2008. Danas, u petak 5. prosinca 2008: Prosvjedi u gradovima Hrvatske
05.12.2008. Gra�ansko-eti�ki forum Hrvatske:
Otvoreno pismo Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske
04.12.2008. Ostat �emo bez cijele brodogradnje
02.12.2008. INTERNET: Politi�ki cyber rat bjesni Hrvatskom
01.12.2008. Sve�enici se u mjesecu darivanja ne sla�u sa "stezanjem kai�a"
Sretna vam zadnja rupa!
Studeni
26.11.2008. Dr. Nikola Viskovi�: Nacionalisti su nam uni�tili pravosu�e
21.11.2008. O najnovijoj turneji Gradskog kazali�ta Jastrebarsko
20.11.2008. Hrvatska tu�ba za srpski genocid
Puno je propu�teno u vrijeme su�enja vukovarskoj trojci
18.11.2008. "Vukovar je Lijepa na�a, Vukovar je moja Hrvatska"
16.11.2008. PRVI JAPANSKI STUDENTI NA JEDNOMJESE�NOJ PRAKSI U RIJECI
U Hrvatskoj nau�ili �to je slobodno vrijeme
15.11.2008. Ugledni astronom u Splitu: Lovac na zvijezde G�nther Wuchter
13.11.2008. Latinica o mafiji: Od Nikice Jelavi�a do Ivice Todori�a
13.11.2008. 1.1.2011. - najraniji mogu�i datum za ulazak Hrvatske u Europsku uniju
12.11.2008. Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2008/2009.
11.11.2008. Peticija protiv organizirane plja�ke i masovnih povreda ljudskih prava
05.11.2008. Erster Besuch eines kroatischen Premiers in der Schweiz
05.11.2008. Pascal Couchepin i Ivo Sanader na konferenciji za novinare
04.11.2008. Blanka Vla�i� i Mate Parlov dobili su zvijezde u Opatiji
03.11.2008. Poziv za nadmetanje za izbor kvalificiranih natjecatelja za realizaciju projekta Poslovno-trgova�ki centar Samobor
02.11.2008. H�D - Predstavljanje knjige "O �rtvama u ratu i miru"
02.11.2008. "In Kroatien ist niemand unantastbar" - Gespr�ch mit dem Regierungschef Ivo Sanader
01.11.2008. Predana peticija protiv monopola u auto taksi prijevozu u Gradu Zagrebu
Listopad
28.10.2008. Znanstveni skup Matice hrvatske: 1918. u hrvatskoj povijesti
28.10.2008. Lepi ti je Zagreb grad, Zagreb grad, vu njeg ide svaki rad ...
Da, nekad bilo... a sada se pjeva "Surovi grade"
26.10.2008. Hrvatska ulica slavnih o�ekuje zvijezde sportskih velikana
23.10.2008. Pustimo svije�u i dalje goriti za �rtve nasilja
23.10.2008. Gluho dru�tvo iz maksimirske lo�e
23.10.2008. Muke zagreba�kog podstanara - kako u Hrvatskoj funkcionira "pravna dr�ava"
20.10.2008. Jo� jedna svije�a za �rtvu besmislenog ubojstva - sada za Luku
Index.hr: 50 tisu�a kuna za pronalazak ubojice Luke Ritza
20.10.2008. Bruxelles nije bajka - �erifi i federalesi protiv bande zelene - PR agencije
17.10.2008. Niku ne smijemo zaboraviti...
Moj grad u kojem �ivim nije vi�e miran i bojim se...
15.10.2008. Lan�ano pismo o smrti u�enice
11.10.2008. In memoriam Nika D. - In memoriam svima nama: Pri�a o zaklju�anom dvori�tu
10.10.2008. Projekt Fakulteta elektrotehnike i ra�unarstva za Hrvate u inozemstvu
10.10.2008. Natje�aj za XII. Zbornik pjesama hrvatskih pjesnika koji �ive u dijaspori
09.10.2008. Odr�an XI. Re�etara�ki susret pjesnika
05.10.2008. �iro dobio svoju zvijezdu u Hrvatskoj ulici slavnih
05.10.2008. Od �etali�ta slavnih do parade zvijezda bez pokri�a
04.10.2008. Zavr�eno 5. Me�unarodno natjecanje za mlade glazbenike "Ferdo Livadi�" na 33. Samoborskoj glazbenoj jeseni
Rujan
26.09.2008.
Europa: migracija i integracija - Hrvatskoj se valja suo�iti s doseljeni�kim valom
25.09.2008. Zbogom prijatelju, Ante Pa�ko Male�
21.09.2008. Prvi hrvatski internetski portal razvedenih, udovica, udovaca i svih koji su sami
20.09.2008. KONA�NO LATINICA - TV-emisija koja je uzburkala javnost
13.09.2008. Monografija uz deset godina kazali�nih susreta u Zagvozdu:
Sad svi znaju za Zagvozd
12.09.2008. Pametni bje�e - u godinu dana oti�lo 14.000 obrazovanih
12.09.2008. Vinkov�anka Tea �akula dobila presti�nu ameri�ku stipendiju od 60.000 dolara
10.09.2008. Prof. dr. sc. LADISLAV LUJO THALLER, osniva� povijesti medicine u Hrvatskoj
10.09.2008. Pismo Miroslavu �kori iz 1919.
04.09.2008.
Na mladima svijet ostaje !!!
Dica pijana ka letve:Vikendon se sa�ijemo, gu�t je, ne bi tili to izgubit ...
Kolovoz
08.08.2008. Hrvatski znanstvenici dobili su zvijezde u Hrvatskoj ulici slavnih
07.08.2008. XI. Me�unarodna likovna kolonija "PETROVI� RE�ETARI 2008"
Svibanj
05.06.2008. Korado Korlevi� i Slavoljub Eduard Penkala dobili su zvijezde u Hrvatskoj ulici slavnih
22.05.2008. Vladimir �eks: Tu�man me zaustavio u borbi protiv kriminala
18.05.2008. Likovna kolonija Su�urac 2008 od �etvrtka 03.07. do nedjelje 06.07.2008.
16.05.2008. Dva hrvatska znanstvenika dobit �e zvijezdu
u Hrvatskoj ulici slavnih
09.05.2008. Swiss Film Week in Split 09th till 17th May 2008 �vicarski filmski tjedan u Splitu, od 09. do 17. svibnja 2008
07.05.2008. Stru�no-znanstveni skup Matice hrvatske: MORE HRVATSKO BLAGO
05.05.2008. Siti svega
03.05.2008. Otvoren natje�aj za 5. Me�unarodno natjecanje "Ferdo Livadi�" u Samoboru
01.05.2008. Osijek - Praznik rada uz 2.500 porcija besplatnog graha s kobasicom Beli Manastir - Radnicima GP&Partnersa opet nisu ispla�ene dvije pla�e
Travanj
22.04.2008. JURIS PROTECTA: ODVJETNI�KE TARIFE
17.04.2008. "Slavulji" pjevaju bez predaha Nastup MVA "Petrinjski slavulji" Hrvatskom plemi�kom zboru
16.04.2008. Prosvjed Vlade, Sabora i Ureda predsjednika RH okupio vi�e od stotinu prosvjednika
14.04.2008. Izjava o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
12.04.2008. U OSIJEKU PREDSTAVLJENA 7. AKCIJA "TOP STIPENDIJA ZA TOP STUDENTE"
09.04.2008. Carli del Ponte zabranjeno predstavljanje njezine knjige o ICTY-ju
08.04.2008. Nakon Chagalla dolazi nam Dal�
06.04.2008. Prvi Hrvatski ISS School Contact - Radioveza s astronautima
06.04.2008. Prvi Hrvatski ISS School Contact - Radioveza s astronautima
05.04.2008. Kr��anska socijalna unija: Priop�enje za javnost
03.04.2008. Gradsko kazali�te Jastrebarsko predstavom "Kidaj od svoje �ene"
pobjednik na smotri kazali�nih amatera Zagreba�ke �upanije
O�ujak
31.03.2008. U�enici 4.e razreda Ekonomska �kola Vukovar mole za pomo�
26.03.2008. Auuu, a mi zaista pomislili da se na Sajmu knjiga u Leipzigu hrvatska knji�evnost uzdigla do zvijezda
25.03.2008. Virtualna izlo�ba slika Ljiljane Matkovi�-Vla�i�
22.03.2008. Prigodna razmi�ljanja razumnog �ovjeka
21.03.2008. U Zagrebu povodom Svjetskog molitvenog dana odr�an susret Gvajana 2008
19.03.2008. Josip degl' Ivellio: Orgulje - kraljica instrumenata
17.03.2008.St. Patrick's day u Zagrebu
16.03.2008.�ivot i djelovanje Vatroslava Lisinskog
11.03.2008.Pri�a o pjesmi ZBOG TEBE SAM TARABE PRESKAKO !
05.03.2008.Dubrova�ki dijalekt 150 godina poslije
02.03.2008.Crikvenica - grad turizma: 120. godina turizma u Crikvenici
Velja�a
28.02.2008.Podr�ka Hrvatskom saboru i Vladi RH u primjeni i provo�enju ZERP-a
27.02.2008.Svjetski molitveni dan - Poziv na ekumensku molitvu
27.02.2008.Kafi� "Pri �tefeku"
26.02.2008.Neka visi Ana Lovrin ?
25.02.2008.Nino �krabe, dramski pisac: Izlaz je u dijalogu, ponosu i prkosu
24.02.2008.Gra�ansko-eti�ki forum Hrvatske: Ovako dalje ne ide!
22.02.2008.Udruga "Eko Kvarner":
Otvoreno pismo predsjedniku Vlade Republike Hrvatske dr. Ivi Sanaderu
21.02.2008.Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor, Lu�nica, Vas poziva...
14.02.2008.Odgovor MZO� na Otvoreno pismo ameri�kih Hrvata Vladi RH i Saboru
09.02.2008.Promocija knjige "HRVATI U TRSTU - I CROATI A TRIESTE"
07.02.2008.Dr. Branimir Molak povodom gorenja turskog broda u blizini Istre:
Nekontrolirano osloba�anje opasnih (toksi�nih) tvari u okolinu
04.02.2008.Zdravko Radman: Univerzum uma - ponedjeljkom na HRT1
02.02.2008.KONTRA - Filip �orluki�: Treba li Hrvatskoj NATO?
02.02.2008.PRO - Hrvatski diplomat koji nije �elio biti imenovan: Dr�avne institucije moraju biti aktivnije u obja�njavanju prednosti Saveza
Sije�anj
31.01.2008.Zapisi s tavana: "Stipine pri�e i pjesme" autora Stipe �orluki�a
31.01.2008.Otvoreno pismo Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru
31.01.2008.Svih 10 Vlada Republike Hrvatske - kronologija
29.01.2008.Hrvatskoj treba �udo!
27.01.2008.Zdravko Radman: Univerzum uma - ponedjeljkom na HRT1
25.01.2008.Nova ravnateljica Hrvatske matice iseljenika
23.01.2008.Don Ivan Grubi�i�: Sedam smrtnih grijeha koji pusto�e Hrvatsku
21.01.2008.Kroatisti svih zemalja, pove�ite se sa Splitom
20.01.2008.Zdravko Radman: Univerzum uma - ponedjeljkom na HRT1
16.01.2008.Nova vlada dobila povjerenje - Jedan od �etiri potpredsjednika vlade, Slobodan Uzelac, neka uzme k srcu Pribi�evi�evu novogodi�nju poruku Srbima od prije 74 godine !!!
16.01.2008.Natje�aj Volim Hrvatski - Radovi u�enika iz inozemstva �alju se do 15. travnja 2008.
15.01.2008.Uz 16. godi�njicu me�unarodnog priznanja Republike Hrvatske
13.01.2008.Filip �orluki�: Prognoza budu�nosti - Etika je najbolji putokaz
11.01.2008.Pisac i pripovjeda� Filip Grabovac (1699 - 1749)
10.01.2008.Smije li kardinal Bozani� javno govoriti?
06.01.2008.Filip �orluki�: Bogojavljenska pri�a - Moj osamnaesti ro�endan 1946. godine
 

Untitled Document