Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

  
 Arhiv vijesti
prosinac
31.12.2005. "HRVATSKA ULICA SLAVNIH"
31.12.2005. Strategija migracijske politike RH
21.12.2005. III. SUSRET PLESNIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE
16.12.2005. PRIMJER POZVAO NA SLOGU I ZAJEDNIŠTVO! O DIJASPORI NI RIJE�I !?
14.12.2005. I knjigom promicati Hrvatsku
12.12.2005. Fundacija "Ru�i�kina ku�a" sklopila dva nova Ugovora
08.12.2005. Uhi�en general Ante Gotovina!
03.12.2005. ZASTUPNICIMA U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE - OTVORENO PISMO
studeni
18.11.2005. 14. obljetnica pada Vukovara - sje�anje na razoreni grad
18.11.2005. SJE�ANJE NA VUKOVAR
16.11.2005. MULTIMEDIJALNA IZLO�BA: Hrvatska narodna glazbala u vremenu i prostoru GOSTOVAT �E I U PECSU (MA�ARSKA)
16.11.2005. Razmišljanja - Josip Mayer Njema�ka
16.11.2005. Stjepan Špehar: Vukovarska Tragedija 1991 - 2005
12.11.2005. Godina Hrvatske
11.11.2005. Josip Mayer Njema�ka - U O�EKIVANJU MARTINJA
listopad
29.10.2005. Hrvatska grca u korupciji, Sanader zadovoljan
20.10.2005. OTVORENJE IZLO�BE VICTOR VASARELY
19.10.2005. 15 godina povijesti kultne reprezentacije
19.10.2005. Domoljublje nije natjecateljska disciplina
17.10.2005. Bruno Buši� - �ivot posve�en borbi za Hrvatsku - drugi dio
16.10.2005. Bruno Buši� - �ivot posve�en borbi za Hrvatsku - prvi dio
14.10.2005. PO�ETKOM 2006. GODINE OD NIJEMACA PROTJERANIH 1945. PO�ET �E STIZATI ZAHTJEVI ZA POVRATOM IMOVINE
13.10.2005. Leo Sternbach, 7. svibnja 1808. - 28. rujna 2005.
12.10.2005. Zbog ra�una na sudu �ak 600.000 gra�ana
12.10.2005. NEPOTIZAM Sporna imenovanja Dr�avnoga sudbenog vije�a pokrenula novi skandal u hrvatskom pravosu�u - Hrvatskim sudstvom vlada mre�a ro�aka
10.10.2005. Završena jubilarna 30. Samoborska glazbena jesen
09.10.2005. ZA VLASTITE PROPUSTE NE OPTU�UJU SE NOVINARI
08.10.2005. Glazba u muzeju -tragovima Venecije /Seguendo le orme della Serenissima
07.10.2005. 30-ta jubilarna Samoborska glazbena jesen
07.10.2005. UHI�EN NOVINAR JOSIP JOVI�
05.10.2005. KAKO TO RADE MEDIJI ?!
04.10.2005. OTVARANJEM PREGOVORA HRVATSKA UŠLA U NAJZAHTJEVNIJU FAZU
04.10.2005. MESI�: OTVARANJE PREGOVORA RH-EU VELIKI KORAK NAPRIJED
04.10.2005. GOSPODARSTVENICI POZDRAVLJAJU PROGOVORE S EU
rujan
30.09.2005. Rešetari - natje�aj za osmu zbirku pjesama
29.09.2005. Ministar Primorac uru�io 25 Top stipendija
28.09.2005. EU: O Hrvatskoj prije Turske
28.09.2005. Poziv hrvatskim izdava�ima i autorima iz iseljeništva
28.09.2005. MARKO POLO - HRVATSKI TURISTI�KI BRAND
23.09.2005. Zaklju�ci sa drugog Op�eg Sabora Domovinske I Iseljene Hrvatske
20.09.2005. Sporazum o zajmu Svjetske banke za hrvatsku znanost i tehnologiju
19.09.2005. U "za�aranom krugu" kriminala
17.09.2005. Hrvatska na 118. mjestu po uvjetima poslovanja
16.09.2005. Jubilarna 30. Samoborska glazbena jesen
15.09.2005.
UZ POSJET ŠVICARSKOG MINISTRA PRIVREDE ZAGREBU
15.09.2005. Fundacija "Ru�i�kina ku�a" i INA d.d. potpisali ugovor za obnovu ku�e Lavoslava Ru�i�ke u Vukovaru
15.09.2005. POZIVNICA ZA MEDIJE
07.09.2005. Op�i Sabor Hrvata svijeta od 15. do 17. rujna 2005. u Pore�u
kolovoz
29.08.2005. Odbor za likovnu umjestnost HSS-a
20.08.2005. Hrvatski radio Vukovar poziva na suradnju
19.08.2005. Lice i nali�je hrvatskog turizma
17.08.2005. IV. REŠETARA�KI SUSRET PJESNIKA REŠETARI
09.08.2005. Hrvatski balkanci i beogradske gluposti
05.08.2005. KNIN: SREDIŠNJA PROSLAVA 10. OBLJETNICE "OLUJE"
05.08.2005. DESETA OBLJETNICA OLUJE
04.08.2005. Kronologija srpske pobune od velja�e 1990. do kolovoza 1995.
04.08.2005. Hrvatska vojno-redarstvena akcija "Oluja", 4. -7. kolovoza 1995.
03.08.2005. PROSLAVA "OLUJE" PODJELILA HRVATE
srpanj
30.07.2005. Olujnim remek-djelom rasplinuo se sotonski velikosrpski plan
28.07.2005. Pravda nedosti�na zbog skupih odvjetnika
28.07.2005. Ni PRO ni KONTRA, ali ... ???
28.07.2005. Intermodale Verkehre erhalten Förderzentrum in Kroatien
27.07.2005. Zagreba�ki barokni festival / ZABAF
26.07.2005. Presude koje poti�u kaznena djela
25.07.2005. ZAVRŠILA 39. MSF, PO�ELE PRIPREME ZA JUBILARNU �ETRDESETU ME�UNARODNU SMOTRU FOLKLORA U ZAGREBU
25.07.2005. Tiha revolucija znanstvene elite
24.07.2005. ZA SVE ONE KOJI VOLE HRVATSKU -Josip Mayer, za hrvatsku inozemnu internetsku mre�u
23.07.2005. Poziv hrvatskim izdava�ima iz iseljeništva
22.07.2005. NAKON OTKRI�A SLOBODNE NOVI PRILOZI O RABOTI NEWYORŠKOG INSTITUTA ZA PROU�AVANJE �RTAVA LOGORA U JASENOVCU
21.07.2005. 39. ME�UNARODNA SMOTRA FOLKLORA
21.07.2005. POTPISAN UGOVOR O ZAJMU ZA GRADNJU SPLITSKE OBILAZNICE
20.07.2005. KALMETA: IZUZETNA TURISTI�KA GODINA
20.07.2005. AMERI�KI LISTOVI O HRVATSKOJ KAO TURISTI�KOM ODREDIŠTU
18.07.2005. Maska domoljublja
17.07.2005. ZA TURISTE I ZA DOMA�E DOBRO JE ZNATI, SVATKO MO�E NASTRADATI
16.07.2005. HSSD - IZBORIJADE
14.07.2005. NIJE SAMO JANJETINA PRIVLA�NA
11.07.2005. Hrvatska na crnoj listi UNICEF-a
10.07.2005. Stopostotno ispravljanje vida za 1500 eura
09.07.2005. POZIV NA OP�I SABOR DOMOVINSKIH I IZVAN DOMOVINSKIH PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
09.07.2005. U NOVOM VINODOLSKOM POVODOM KARNEVALA VLAST U RUKAMA MAŠKARA !
08.07.2005. LOŠA VODA I TURISTI�KA REKLAMA
07.07.2005. ISELJENIŠTVO NIJE �AŠICA PRIJATELJA
07.07.2005. U nazo�nosti Predsjednika Hrvatske Stjepana Mesi�a proglašeni "Top studenti" u 2005. godini
06.07.2005. Velered za Mesi�a
05.07.2005. Oni su obilje�ili samostalnu Hrvatsku
05.07.2005. DEMOKRACIJA NE PRIZNA JUNAŠTVO NI HEROJSTVO
03.07.2005. Pobjeda znanja nad bogatstvom
03.07.2005. Povijesne etikete i fantomski pojam "zapadni Balkan"
lipanj
30.06.2005. Umro Petar Sar�evi�
29.06.2005. S one strane zrcala
28.06.2005. Otvorena izlo�ba slika "Tragovi �ovjeka"
27.06.2005. Koncert Bijelog Dugmeta u Zagrebu
25.06.2005. U tijeku završno asfaltiranje autoceste Rupa - Rijeka kod grani�nog prijelaza
23.06.2005. Pogled u unutrašnjost ljudskog tijela
23.06.2005. MMF: Vrijeme je za reforme!
22.06.2005. Umorna, razo�arana i oja�ena lijepa naša Hrvatska
22.06.2005. Natje�aj: Ljepota fizike
21.06.2005. Velika maškarna povorka i vru�e ljeto u Novom Vinodolskom
19.06.2005. Ideja o www.sudacka-mreza.hr potekla iz "malih" sudova
19.06.2005. "Sisak otvorena scena" � lipanjski uli�ni festival alternativnog kazališta
16.06.2005. Samoborska glazbena jesen od 24. rujna do 08. listopada
14.06.2005. 10 godina izla�enja i 500. broja News magazina Nacional.
13.06.2005. Plemstvo Hrvatske Podravine
13.06.2005. Povijest hrvatskog plemstva u Ba�koj
08.06.2005. Industrijske zone i njihova va�nost
06.06.2005. Zašto se Nostradamus zbog Hrvatske no�u prevrtao u krevetu ?
06.06.2005. Izvorno hrvatsko - djevi�anski �ist sapun
05.06.2005. Hrvatskoj zlato vrijedno 27 milijuna dolara
05.06.2005. Za promjene spremni
svibanj
31.05.2005. Mama, ubit �u se... mu�e me vršnjaci!
31.05.2005. Nasilje nije neizbje�an dio svakodnevice
31.05.2005. Mobbing u Hrvatskoj
30.05.2005. EIU: Hrvatska pod sna�nim pritiskom MMF-a
30.05.2005. Od demokracije, kako je "prevedena na hrvatski", meni su u glavi "pobrkani lon�i�i"
29.05.2005. Kako s tinejd�erima pri�ati o seksu
28.05.2005. Šporkica
27.05.2005. New York Times je objavio veliku reporta�u o Zagrebu
27.05.2005. Turboposelja�enje
25.05.2005. Nasilja manjine nad ve�inom - Protute�a u�estalim demagogijama
25.05.2005. Dijasporske kolumne - Raseljena Hrvatska
19.05.2005. Roggemann: "Haaški je sud politi�ki instrumentaliziran"
19.05.2005. Hvatajte se motike
18.05.2005. Hrvatska remek-djela u svijetu
17.05.2005. SDP-u Zagreb, Rijeka i Split, Glavašu Osijek
16.05.2005. Hrvatska me�u najglobaliziranijima
15.05.2005. Haški Tribunal
14.05.2005. Tomislav Obrdalj: JEDAN �IVOT - OD BLEIBURGA DO DANAS
13.05.2005. Tomislav Obrdalj: JEDAN �IVOT - OD BLEIBURGA DO DANAS
13.05.2005. Dijasporske kolumne - Bleiburg i kri�ni put!
12.05.2005. Tomislav Obrdalj: JEDAN �IVOT - OD BLEIBURGA DO DANAS
09.05.2005. ILIRSKI KOLEGIJ U LORETU
08.05.2005. Na dobro nan došla Sudamja - Dan grada Splita
07.05.2005. CUT- Skupna izlo�ba moderne umjetnosti
04.05.2005. Mozak od dvije marke
04.05.2005. Nitko ne �eli stipendiju od sto tisu�a eura
02.05.2005. Split kao grad
02.05.2005. Dijasporske kolumne - Fenomen smrti!
02.05.2005. DOBRO JE ZNATI !
travanj
30.04.2005. Sje�anja - 30. TRAVNJA 1671.
27.04.2005. Upomo�, starci se rastaju!
21.04.2005. NAJVE�E STUDENTSKE STIPENDIJE PREDSTAVLJENE U RIJECI
21.04.2005. Dijasporske kolumne - Posttraumatski stresni poreme�aj!
19.04.2005. HRVATSKI SVJETSKI SABOR ODBOR ZA BANKE I CTEDIONICE
14.04.2005. HRVATSKI SVJETSKI SABOR-SABOR MLADIH 2005
14.04.2005. Kako to rade u Njema�koj
11.04.2005. MASKE, LICA, LJUDI ... Interwiev sa Nives �i�in-Cain
11.04.2005. Vara�dinske Toplice
09.04.2005. Dva milijuna ljudi i 200 du�nosnika na pogrebu
09.04.2005. Papina potpora i pomo� su nezamjenjivi
08.04.2005. Ivan Pavao II. - prvi slavenski papa, putnik, poliglot, knji�evnik
08.04.2005. Samo je papa - nepogre�iv u vjeri
08.04.2005. Ne idite u Vatikan, odru nemogu�e pri�i
Rim vi�e ne mo�e prihva�ati hodo�asnike
07.04.2005. U EU trebamo vidjeti i prepoznati i one dobre strane.
A ne samo Carle de Ponte !
04.04.2005. Bogati i obijesni - svi grijesi sinova tajkuna
02.04.2005. Hrvatski knji�evnici - Tomislav Ribi�
01.04.2005. Priop�enje Vlade RH u povodu odluke Visokog povjerenika za BiH P. Ashdowna o smjeni Dragana �ovi�a
 
o�ujak
31.03.2005. Don Ivan Grubisic: Crkva zlorabi Bibliju
30.03.2005. Haag je mjesto gdje se svjedo�i istina o Domovinskom ratu
28.03.2005. Kongresmen Lantos: Hrvatska ide putem demokracije
26.03.2005. Don Grubi�i�: Nije Europa kriva �to ovdje ne funkcionira pravna dr�ava
25.03.2005. Jaja od 120 milijuna dolara
21.03.2005. III. MALI FESTIVAL �EMBALA
20.03.2005. Uskr�nja jaja Dana Cercara
19.03.2005. Renesansni ponos Turopolja
16.03.2005. DIJASPORA - Iz Hrvatske se u 150 godina iselilo vi�e od 1,3 milijuna stanovnika
13.03.2005. CIBA I NJEZINA PLETIVA
13.03.2005. Ptice pjevice
13.03.2005. Zdenko Jel�i� snimio i drugi film ove godine
12.03.2005. Josip Mayer - Dijasporska internetska mre�a
10.03.2005. POGLED U DRUCTVENO IZVANDOMOVINSKO ZRCALO!
10.03.2005. Svakako uzeti u obzir engleski imperijalisti�ki interes kraljevskog dvora
08.03.2005. Kriminal u Bra�kom pravosu�u
08.03.2005. Dijasporske kulumne - U znaku dana�njeg praznika - Savr�ena bi�a
06.03.2005. U Hrvatskoj 39 posto populacije ima pristup Internetu
06.03.2005. Ckare-O�bolt Prioritet je smanjenje korupcije
02.03.2005. Dijasporske kulumne - Gotovina i "gotovina"
02.03.2005. Imaju li Hrvati kolektivnu krivnju u matici domovini
velja�a
28.02.2005. Novi VinodolskiI, dobiva uskoro dijalizni centar!
27.02.2005. Fundacija "Ru�i�kina ku�a"
27.02.2005. LIKOVNA IZLORBA ALME ORLI� "MUZEJSKI KRAJOLICI"
27.02.2005. Kuda plovi "Ru�er"
25.02.2005. (BE)SMISAO LJUDSKE PATNJE
"Nije svako zlo za zlo..."
24.02.2005. NACA ZLATNA - JANICA KOSTELI� !
22.02.2005. Cijela Hrvatska postade nekom novom boji�nicom
22.02.2005. Uspjeh Ju�er izvezeno prvih 100 me�imurskih jari�a u Cvicarsku
22.02.2005. Dijasporske kulumne - Inaugacija predsjednika
18.02.2005. Cenzura
18.02.2005. Premijerov izbjegnuti 'detektor'
17.02.2005. Cutnja o hrvatskom novinaru prvom "pravedniku"
17.02.2005. Sje�anje je znati, biti odgovoran, osje�ati i djelovati
16.02.2005. Za�to nam Europa ne vjeruje?
15.02.2005. U povodu 80 obljetnice �ivota i stvarala�tva Milka Kelemena
12.02.2005. Opasna budu�nost
10.02.2005. Bla�eni kardinal Stepinac i hrvatska korizma
09.02.2005. Korizma
08.02.2005. U Srbiji �etni�tvo u ekstazi
07.02.2005. Estetska kirurgija i fa�isti�ki ideali
07.02.2005. Ortakluk u "Neprijateljstvu"
06.02.2005. Profunkcionirala pravna dr�ava!
06.02.2005. Interesni lobiji u pravosu�u Republike Hrvatske
05.02.2005. Odgovor na �lanak od 03 sje�nja 05
05.02.2005. Kako se osloboditi izbornih "dijasporskih" relikata
02.02.2005. Ljudi s izgubljenom du�om
sije�anj
30.01.2005. �etni�ka divljanja po Hrvatskoj
23.01.2005. Primorac: Vi�e nitko ne mo�e stati izme�u Radmana i mene
18.01.2005. Otvoren "natje�aj" za �efa diplomacije
17.01.2005. Mesic feiert Triumph bei Präsidentenwahlen in Kroatien
Présidentielle en Croatie: Stipe Mesic réélu
Presidente croato rieletto
16.01.2005. EUROPSKO PRIZNANJE Ugledna nagrada istaknutom hrvatskom knji�evnom povjesni�aru Herderova nagrada prof. dr. Kre�imiru Nemecu
15.01.2005. Proizvo�a�i mlijeka iz zale�a Vinodola ogor�eni �to nisu u brdsko-planinskom podru�ju
15.01.2005. Remeta Zvonimir - croatian writer
13.01.2005. Uvod u 2005. - zemlja budu�nosti
12.01.2005. Dr. Davor Pavuna - Iskora�imo iz kolonijalne svijesti u dru�tvo znanja
11.01.2005. Tsunami u hrvatskom politi�kom moru
10.01.2005. Egzorcisti s diplomom
09.01.2005. Boris Mik�i� i analiti�ari
09.01.2005. Vi�e se zauzimamo za nero�ene nego za ro�ene
08.01.2005. Priop�enje za javnost - Andrija Hebrang

 
 

Untitled Document