Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

22.06.2012.

 
 
 

FESTIVAL U GRADU S MILIJUN SRCA!

U organizaciji Turisti�ke zajednice grada Zagreba i Baldu�i filma,
pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovi�a,
u Zagrebu u prostorijama Muzeja Mimara,
od 4.-6. srpnja 2012. godine, odr�at �e se prvi ZAGREB TOURFILM FESTIVAL -
me�unarodni festival turisti�kog filma.

www.zagreb-tourfilm.com

Zagreb se ovim festivalom pridru�uje CIFFTI – Me�unarodnom udru�enju turisti�kih filmskih festivala, �iji su �lanovi Varšava, Los Angeles, Berlin, Riga, Karlovy Vary, Barcelos, Cannes, Veliky Novogrod i drugi, a samo udru�enje je podr�ano od UNWTO-a (World Tourism Organization), ETC-a (European Travel Commission), PATA-e (Pacific Tourist Organization) i CTO (Caribbean Tourism).

Zagreb tourfilm Festival

Publika �e na festivalu mo�i u�ivati u najboljim turisti�kim filmovima svijeta. U konkurenciju su stigla 132 filma iz 37 zemalja svijeta. Petero�lani stru�ni �iri, koji radi na odabiru najboljih filmova, �ine relevantni doma�i i europski stru�njaci me�u kojima i sam direktor CIFFT-e Alexander Kammel, za predsjednika �irija odabran je  �elo Had�iselimovi� - najpoznatiji hrvatski TV urednik, dok su ostali �lanovi �irija David Cooper iz Španjolske dvostruki dobitnik nagrade za najbolji film u svijetu, te Andreas Meschuh iz Austrije –autor najboljeg filma u svijetu 2010. godine te snimatelj Maroje �aneti� iz Dubrovnika. Direktorica festivala je Spomenka Saraga, filmska producentica  koja se ve� trideset godina bavi snimanjem isklju�ivo turisti�kih filmova od kojih su mnogi osvojili nagrade na festivalima diljem svijeta i �lanica je me�unarodnih �irija na festivalima turisti�kih filmova.

Filmovi koji �e pro�i selekciju i biti prikazani na festivalu, govorit �e o raznim tipovima turisti�ke atraktivnosti – od promocije turisti�kih destinacija, avanturisti�ke ponude, ekstremnih sportova, nauti�kog turizma, hotela i resorta, ljudi, kulture i tradicije, religijskog, ruralnog turizma te brojnih drugih specifi�nih oblika ponude. Zaljubljenici u putovanja mo�i �e u�ivati u  programu, gdje �e se prikazivati filmovi u �etiri kategorije: spotovi do 2 min., promotivni  filmovi do 7 min., promotivni filmovi do 60 min.  i kategorija TV reporta�a i TV dokumentarni film do 60 min.

Odabrani filmovi �e se prikazivati u Muzeju Mimara u �etvrtak, 5. srpnja, od 15.00 do 22.00 sata, a ulaz je besplatan.
           
Uz filmski program pripremljen je i raznovrsni popratni program za goste festivala. Za vrijeme trajanja trodnevnog festivala odr�at �e se i okrugli stol na temu “Kako napraviti dobar turisti�ki film i nove tehnologije u produkciji turisti�kog filma”, bit �e organizirani izleti, prezentacije turisti�ke ponude Zagreba,  razgovori i dru�enje s autorima filmova.  Ulaz na projekcije i okrugli stol je slobodan. Najavljen je velik broj gostiju iz cijelog svijeta - redatelja, snimatelja, producenata, predstavnika turisti�kih organizacija, ministarstava turizma i ostalih koji su se kandidirali za jednu od nagrada.


�ELO HAD�ISELIMOVI�

Ne propustite festival, po�astite se besplatnim izlaskom, odaberite svoju sljede�u destinaciju za putovanje ili naprosto u�ivajte u ljepotama svjetskih destinacija koje je za vas ove godine „odabrao �elo Had�iselimovi�”…

Kontakt:         
Spomenka Saraga
Tel.: 098 98 73 199
E - mail: spomenka.saraga@gmail.com

Priop�io: Ivan Raos
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.