Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

25.05.2012.

 
 
 

OD MOSLAVA�KIH TRSOVA DO TENINE STAZE  NA MANIFESTACIJI
„TRAGOM PROŠLOSTI I STIHOM KUTINSKIM I LIPOVLJANSKIM KRAJEM“

„MOSLAVA�KO ZRCALO“ OBJAVILO BILOSNI�EVO „OGLEDALO“

Gost pjesnik na ovogodišnjoj manifestaciji Tragom prošlosti i stihom kutinskim i lipovljanskim krajem u Kutini je ugledni hrvatski knji�evnik, likovni umjetnik i svestrani umjetnik Tomislav Marijan Bilosni�. Uz brojne manifestacije, kao središnje zbivanje je predstavljanje sadr�ajem bogatoga �asopisa „Moslava�ko zrcalo“ (336 str.), u nakladi Ogranaka Matice hrvatske Kutina, Popova�a i Kloštar Ivani�.

Obilje�avaju�i 65. obljetnicu ro�enja i 45. obljetnicu umjetni�kog stvaralaštva Tomislava Marijana Bilosni�a „Moslava�ko zrcalo" objavilo je pod naslovom „Ogledalo“ zasebni pjesni�ki i biografski prilog ovog autora koji �e biti predstavljen u subotu 26. svibnja 2012. godine. Bilosni� �e nastupiti u zasebnom programu nazvanom Grozdovi i stihovi.

Slavljeni�ki trenutci rezervirani su i za povjesni�ara dr. sc. Franka Miroševi�a nekada profesora i direktora kutinske Gimnazije. Miroševi� je u 80. obljetnici svoga �ivota u „Moslava�kom zrcalu“ zastupljen s više tema i objavom bogate bibliografije svojih radova.

Isto tako gosti �e posjetiti Piljenice, selo na rijeci Pakri, u spomen na 65.obljetnicu ro�enja knji�evnika, povjesni�ara i diplomata �ure Vidmarovi�a. Odavde �e se krenuti u obilazak odnedavno predstavljene Tenine staze u spomen na knji�evnika i šumara Josipa Kozarca.

U Galeriji Muzeja Moslavine bit �e otvorena izlo�ba radova akademskoga slikara Davorina Radi�a.      
       
Dio ugo�aja pru�it �e i vinorodni bre�uljci sela Repušnice i poznata vinarija obitelji Mikša, a sve u sklopu 19. kutinske izlo�be izvornih vinskih hrvatskih sorti. Uz moslava�ki dio program je posve�en i slavonskim temama te slova�koj nacionalnoj manjini. U završnici u Lipovljanima kod razgledavanja slova�ke etno ku�e govorit �e se i o projektima koje temeljem Sporazuma o me�unarodnoj suradnji zajedni�ki ostvaruju Matica slova�ka i Matica hrvatska.

Bilosni� �e svoje gostovanje u moslava�kom kraju iskoristiti i za javni dar svojih knjiga knji�nicama i �itaonicama u Kutini, Popova�i i Kloštar Ivani�u. Više od tridesetak svojih djela Bilosni� re�enim knji�arama daruje putem ogranaka Matice hrvatske u ovim mjestima, koje su i organizatori tradicijske manifestacije Tragom prošlosti i stihom kutinskim i lipovljanskim krajem.

Izvor: Akademija Art, Z.D.
Za portal: Ivan Raos

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.