Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

16.05.2012.

 
 
 

Hrvatsko-kineski (Jilin) gospodarski forum

Kinesko je poslovno izaslanstvo u organizaciji Lu Donga, izvršnog direktora „Macro EU – China Entrepreneurs Cluba“, tijekom posjeta Hrvatskoj odr�alo 15. svibnja u Hrvatskoj gospodarskoj komori Hrvatsko-kineski (Jilin) gospodarski forum na kojem su upoznati s mogu�nostima za investiranje u Hrvatskoj te poslovnom suradnjom s hrvatskim tvrtkama. Na forumu su odr�ani i individualni poslovni razgovori hrvatskih i kineskih tvrtki.


Miroslav Karamarkovi�, pomo�nik direktora Sektora za me�unarodne odnose,
Vesna Trnokop Tanta, potpredsjednica HGK za gospodarstvo, europske integracije i pitanja EU

Potpredsjednica HGK za gospodarstvo, europske integracije i pitanje EU Vesna Trnokop Tanta naglasila je kako je Kina sedmi poslovni partner Hrvatskoj, a lani je robna razmjena izme�u dviju zemalja iznosila 1,66 milijardi USD, pri �emu je hrvatski izvoz u Kinu bio 55 milijuna USD, a kineski u Hrvatsku 1,605 milijardi USD. Ovaj je gospodarski forum prilika za pronala�enje novih poslovnih mogu�nosti te ja�anje poslovne suradnje, a od posebnog je zna�aja i posjet kineskog izaslanstva luci Rijeka, koja kineskom gospodarstvu mo�e biti polazna to�ka za poslovanje u Hrvatskoj, ali i na drugim tr�ištima, istaknula je Trnokop Tanta.

U kineskom je izaslanstvu pokrajine Jilin bilo 10 tvrtki iz podru�ja kemijske industrije, bankarstva, proizvodnje �eljezni�kih vozila, automobilske industrije, informacijske tehnologije, trgovine, a predvodio ga je zamjenik generalnog direktora Ureda za vanjske poslove Narodne Vlade pokrajine Jilin Wang Zhiwei, koji je hrvatskim gospodarstvenicima predstavio kineske tvrtke.


Wang Zhiwei, zamjenik generalnog direktora Ureda za vanjske poslove Narodne Vlade pokrajine Jilin, Lu Dong, izvršni direktor „Macro EU – China Entrepreneurs Cluba“

Izvršni direktor „Macro EU – China Entrepreneurs Cluba“ Lu Dong hrvatskim je gospodarstvenicima predstavio i odr�avanje Europsko-kineskog poslovnog skupa Jilin 2012., koji �e se odr�ati od 8. do 10 rujna, na kojem �e se nastojati potaknuti me�usobno investiranje i trgovinska suradnja izme�u Europe i Kine. Teme �e skupa biti �eljezni�ka i automobilska industrija, zaštita okoliša, strojogradnja, poljoprivreda i prehrambena industrija, usluge i ostalo. Dong je pozvao i hrvatske tvrtke te gospodarske institucije da sudjeluju na tom poslovnom skupu.

Voditelj Odjela za prekomorske zemlje u Sektoru za me�unarodne odnose HGK Miroslav Karamarkovi� kineskim je gospodarstvenicima predstavio hrvatske poslovne potencijale, prednosti i pogodnosti kod investiranja, kao i poslovne mogu�nosti u podru�ju turizma, industrije te prometne infrastrukture.

Prema njegovu mišljenju, tri su kineske tvrtke u poslovnom izaslanstvu osobito zanimljive za hrvatske gospodarstvenike. Prva je u proizvodnji �eljezni�kih vozila, a interes za suradnju mo�e biti višestruki, od mogu�nosti ulaganja do tehni�ke suradnje hrvatskih i kineskih partnera. Zatim, jedan od najve�ih proizvo�a�a automobila i autobusa, s kojim bi poslovna suradnja te ulaganja mogla zaposliti velik broj sada nezaposlenih u Hrvatskoj. Tako�er, tu je i pitanje korištenja hrvatskih luka radi distribucije kineskih proizvoda na njima zanimljiva tr�išta, kazao je Karamarkovi� napomenuvši i tre�u tvrtku koja predstavlja trgova�ke centre u kineskoj provinciji Jilin, a putem kojih postoji mogu�nost za plasman hrvatske robe na kinesko tr�ište.

Slu�ba za odnose s javnoš�u HGK
Priop�ila Diana Mašala Perkovi�, HMI
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.