Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

11.05.2012.

 
 
 

4. DANI VINA I TURIZMA OSJE�KO -BARANJSKE �UPANIJE
U osje�ku Tvr�u pozvani su svi ljubitelji vina, tradicije i gastronomije


Turisti�koj prezentaciji Našica i Feri�anaca nazo�ili su i brojni novinari te predstavnici turoperatora

U protekla dva tjedna, od kada su zapo�eli 4. Dani vina i turizma Osje�ko-baranjske �upanije, �elnici �upanije, brojni novinari i predstavnici turoperatora, obišli su središta �etiri �upanijska nadaleko poznata vinogorja; Erdutskog, �akova�kog, Baranjskog, a ju�er i Naši�ko-Feri�ana�kog. Turisti�koj prezentaciji Našica i Feri�anaca nazo�ili su dr. Vladimir Šišljagi�, �upan osje�ko-baranjski sa suradnicima, te se oduševili vi�enim, poglavito onim što je vinarija FeraVino u podizanju novih nasada, unapre�enju tehnologije proizvodnje vina i razvoju svojih brendova u�inila. U subotu 5. svibnja slijedila je središnja i završna manifestacija toga zna�ajnog i sve više etabliranog festivala vina, koja se odr�ala u prostorima osje�ke Tvr�e.

Priznanje i iz Bruxellesa

- Naši su vinari iz svih tih vinogorja posljednjih godina na razli�itim doma�im i svjetskim natjecanjima polu�ili zna�ajne rezultate s osvojenim najsjajnijim medaljama. To je dokaz da oni znaju proizvesti dobro, kvalitetno, vrhunsko doma�e autohtono vino, prave brendove i svjetske klase vina, kazao je �upan Šišljagi�, isti�u�i kako je upravo njima, sada svrstanih u 11 �upanijskih turisti�kih cesta, ali i svima onima, poglavito turisti�kim obiteljskim doma�instvima, koji doprinose turisti�kom razvoju �upanije upravo i posve�ena ta manifestacija.


�upan Šišljagi� podsjetio je i na brojne medalje koje osje�ko-baranjski vinari posljednjih godina osvajaju i na doma�im i svjetskim natjecanjima

“Za sve to, nedavno smo dobili i priznanje iz Bruxellesa prihva�anjem naše kandidature za dodatno ure�enje vinskih cesta u projektu Wine Tour, a koji pretpostavlja uz velik udjel EU-sredstva dodatno ure�enje 18,5 km vinskih cesta, ure�enje �etiri vinska muzeja u svakom od vinogorja te središnjeg regionalnog vinskog muzeja u gradu Osijeku” sa zadovoljstvom dodaje �upan.
Stoga je pozvao sve gra�ane da do�u na središnju manifestaciju 4. Dana vina i turizmu koji po�inje Sajmom antikviteta, a potom se nastavlja nastupom KUD-ova, prezentacijom bogate tradicije narodnih nošnji, plesova, izvorne tamburaške glazbe te poznatih slavonskih glazbenih umjetnika.

“Pozivam sve gra�ane �upanije da do�u u Tvr�u i sigurno zbog toga ne�e po�aliti. Imat �e prigodu vidjeti što naša poljoprivredna i turisti�ka gospodarstva imaju za ponuditi kad je rije� o autohtonim jelima, pi�ima i drugim proizvodima, na više od 200 štandova. Uz sve to spremili smo za njih i 10.000 besplatnih obroka �obanca i fiša i, naravno, vina u velikim koli�inama”, veli �upan Šišljagi�.

Rast turisti�ke ponude

I gradona�elnik Osijeka Krešimir Bubalo je naglasio kako su Dani vina i turizma bitni zbog promocije “ne samo gastronomske ponude i kulturne baštine, nego isto tako i tradicije i svih vrijednosti koje imamo i �uvamo na ovim prostorima”. Pri tom je �estitao Vladimiru Šišljagi�u ali i svima koji su bili uklju�eni u pripremu ove vrlo zna�ajne manifestacije uklju�uju�i i sva kulturno umjetni�ka društva. I Bubalo je naglasio va�nost Sajma antikviteta, koji se u isto vrijeme odr�ava na središnjem trgu u osje�koj Tvr�i, za koji je rekao kako je tako�er urastao u tkivo Grada Osijeka, ali i Hrvatske.

- Kada gledamo rezultate naše turisti�ke ponude, iz godine u godinu bilje�imo rast, što je rezultat sustavnog rada kako Grada Osijeka, tako i Turisti�ke zajednice Grada i �upanije, a tome svakako doprinose i Dani vina i turizma. Pozivam sve gra�ane Osijeka, cijele Slavonije i Baranje i šire, da budu naši gosti na 4. Danima vina i turizma. Za njih smo osigurali oko �etiri tisu�e obroka pripremljenih u suradnji s lovcima (�obanca) te još �etiri tisu�e (fiš paprikaša) pripremljenih s ribi�ima. �eka ih pri tom i bogat cjelodnevni program s puno dobrih izvo�a�a - pozvao je goste gradona�elnik Osijeka.

Glas Slavonije, N.VUKADINOVI� / I.MIKULI�

Glas Slavonije 2

Glas Slavonije 3

Zahvaljujem Josipu Jo�i Vrbani�u koji je snimio fotografije na 4. Danima vina i turizma Osje�ko-baranjske �upanije i poslao ih za portal, pa evo da pogledamo što je snimio:

Foto galerija
Tekst: Glas Slavonije
Fotografije: Josip Jo�a Vrbani�
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.