Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

06.05.2012.

 
 
 

Ante Prka, Nikola Sunjko i Vojko Mladini�
Trio sa splitskog Ekonomskog fakulteta svjetski prvaci u pregovaranju

Dobili smo pehar kao na Wimbledonu! Uskliknuo je presretni Ante Prka, student Ekonomskog fakulteta u Splitu, koji se svjetskim zlatom s još dvojicom kolega - Vojkom Mladini�em i Nikolom Sunjkom - ovjen�ao na netom završenom svjetskom studentskom Kupu u umješnosti pregovaranja u oblasti ekonomije u Varšavi, na doga�aju “Warsaw Negotation Round 2012.”.

Usporedbom s wimbledonskim peharom Prka je i nesvjesno ukazao na tanušno eksponiranje intelektualnih dosega u Lijepoj našoj, koji uvijek nekako ostanu u sjeni sportskih odli�ja, tako milih medijima... No, “znoj” proliven i trud ulo�en u osvajanje Kupa s po�etka pri�e nije ništa manje zna�ajan od onoga s travnjaka i terena prekrivenog tartanom. Mnogima bi pregovara�ki stol, uvjereni smo, bio �ak puno tvr�i teren. A u finalu se trolist sa splitske Ekonomije našao su�elice sa studentima iz Brazila, odlikašima koji poha�aju Sveu�ilište Sao Paulo.

Prethodno su se, pak, isfiltrirali u �etiri kruga natjecanja s najboljim “sinovima”, mladim intelektualcima s �ak dvanaest visokoškolskih ustanova iz cijeloga svijeta: China Europe International Business School (Kina), Corvinus University of Budapest (Ma�arska), Diplomatic Academy of Vienna (Austrija), Masaryk University (�eška Republika), Hogeschool-Universiteit Brussel (Belgija), IESEG School of Management (Francuska), Loyola University Chicago School of Law (SAD), National Law School of India University (Indija), St. Mary’s University - School of Law (SAD), University of Sao Paulo (Brazil) i Warsaw Technical University (Poljska). Na samom po�etku globalnog studentskog natjecanja, pak, prijavilo se �ak 300 timova!

- Bilo je tijesno u srazu s �esima, koji su s nama uo�i finala imali izjedna�en broj bodova. Ipak, �injenica da smo imali konstantnije rezultate (plasmane) kroz runde dala nam je prevagu i odvela u finale nas, a ne ekipu s Masaryk Universityja – veli Prka.

Kako je, me�utim, izgledalo samo natjecanje u pregovaranju, od kakvih se zadataka sastojalo?

- �estoka finalna borba imala je realni scenarij izgradnje nogometnog stadiona u Varšavi za potrebe nadolaze�eg Europskog prvenstva u nogometu u Poljskoj i Ukrajini. Naši studenti zastupali su stranu gra�evinskog konzorcija kojemu je dodijeljen posao izgradnje stadiona, dok je brazilski tim zastupao interese nacionalnog saveza odgovornog za cjelokupnu organizaciju Eura 2012. Osnovna tema cjelokupnog pregovaranja bilo je kašnjenje u rokovima izgradnje stadiona te njezino financiranje. �vrstim argumentima i korištenjem razli�itih strategija pregovaranja naši su studenti “natjerali” �iri da donese jednoglasnu odluku o dodjeli pobjedni�kog pehara upravo Hrvatima, splitskim polaznicima EFST-a (Ekonomskog fakulteta u Splitu) – pribli�io je Prka, ina�e i dosad “trofejni” student.

Netom osvojeni pehar, “još topao”, me�utim, najve�i je me�unarodni uspjeh naših studenata, na što je Uprava EFST-a iznimno ponosna. Prije nego što su se, skupa s Brazilcima, u prostorijama poljskog Senata u finalu naši momci našli pred �irijem sastavljenim od meritornih �lanova: predsjednika Senata Bogdana Borusewitza, rektora Warsaw School of Economics prof. Adama Budnikowskog, kao i profesora sa Sveu�ilišta Oxford te dugogodišnjeg visokopozicioniranog djelatnika Svjetske banke Tima Cullena i drugih, Hrvati su morali pro�i �ak �etiri kruga natjecanja. Svaki krug imao je drugi scenarij i drugi oblik pregovaranja.

Tema prvog kruga bila je organizacija boksa�kog me�a, drugi je za temu imao kupoprodajni ugovor izme�u proizvo�a�a automobila i auto dijelova, tre�i je bio na temu gradnje rije�nog kanala u Poljskoj, dok je �etvrti bilo pregovaranje dviju zemalja o gradnji zajedni�ke nuklearke.

- Drugi krug je bio najzanimljiviji, kad su se s druge strane stola našli studenti Loyola Universityja (SAD), pritajeni favoriti, te smo pregovaranjem došli do vrlo nepovoljnog rezultata. Stoga smo odbili potpisati sporazum (osnova za daljnje bodovanje). No na kraju smo doznali da smo u toj rundi ostvarili tre�i najbolji rezultat jer je bilo pametnije ne potpisati tako loš ugovor – ka�u studenti.

Kad bi barem naši politi�ari znali i htjeli procijeniti kad ne potpisati loš ugovor... Neka se ugledaju na studente splitske Ekonomije. Bravo, momci!

Izvor: Slobodna Dalmacija, autor Lenka Gospodneti�

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.