Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

02.05.2012.

 
 
 

„TriSq“ – hrvatski dizajn za ljepši izgled grada

U Centru za dizajn HGK
otvorena izlo�ba „TriSq“ sustav urbane opreme

Ovo je jedna od naših prvih izlo�bi koja prikazuje potpuno hrvatski dizajn, što je osobito vrijedno jer trebamo nau�iti napraviti naš proizvod, naglasio je Luka Mjeda, direktor Centra za dizajn HGK, otvaraju�i 26. travnja u Centru za dizajn izlo�bu „TriSq“ sustav urbane opreme produkt dizajnerice Ade Kezi�. Izlo�ba �e biti otvorena od 27. travnja do 15. svibnja radnim danom od 10 do 16 sati te �etvrtkom od 10 do 18 sati.


Ada Kezi�, Luka Mjeda, Tomislav Novoselec

Ada Kezi� radila je u nekoliko tvrtki koje rade doma�i dizajn, a ovaj je proizvod iz linije „TriSq“ dizajnirala u partnerstvu s proizvo�a�em tvrtkom Notos d.o.o., kazao je Mjeda naglasivši kako se zajedni�kom pame�u i znanjem mo�e napraviti odli�an proizvod. Ovo je prototip proizvoda koji �e se još dora�ivati, kazao je Mjeda te napomenuo kako se treba još poraditi i na distribuciji proizvoda.

Autorica je pronašla inspiraciju u prirodnom i toplom cjelovitom drvu. Koriste�i razne alate i pomagala u obradi drva, našla je i inspiraciju za ime svoje nove linije proizvoda „TriSq“ koje dolazi od engleskog pojma „tri square“, a naziv je za kutnik, jedno od osnovnih stolarskih pomagala. Ovaj element u obliku slova „L“ kombinira se na vrlo jednostavan na�in s drugim elementom u obliku obrnuto postavljenog slova „U“. Me�usobno su popre�no u�vrš�eni sistemom od inoks-cijevi, �ime se stvara bezbroj varijanti razli�itih oblikovnih cjelina, a da ih se ne ograni�ava ni veli�inom ni tipologijom, kazala je Kezi�.

Koriste�i cjelovito drvo kao osnovnu gra�u (slavonski hrast, bor, smreku, jelu), anga�iranjem doma�e primarne prerade drva (pilane), doma�ih proizvo�a�a te uz inovativan dizajn proizvoda, autorica je izradila prepoznatljiv i konkurentan proizvod za tr�ište.

Sustav urbane opreme „TriSq“ �ine klupe s naslonom i bez naslona, kao i male klupice, koje mogu biti i dr�a�i za bicikle, a elementi su iskorišteni i za druge dijelove, primjerice koševe za sme�e, košare za cvije�e, stupi�e za zaustavljanje prometa itd. To je sustav koji se mo�e i nadogra�ivati, istaknula je Kezi�. Sustav „TriSq“ namijenjen je ponajprije opremanju eksterijera poput javnih parkova, gradskih trgova, šetnica, vrtova, stajališta (autobusnih, tramvajskih, �eljezni�kih), kolodvora te privatnih vrtova i oku�nica. Mo�e se primijeniti i u interijerima javnih ustanova i objekata (shopping-centri, škole, muzeji, galerije, ulazni prostori itd.). 

  

Vlasnik tvrtke Notos Tomislav Novoselec istaknuo je kako je kontakt s autoricom uspostavljen putem internetske društvene mre�e te je s velikom voljom, entuzijazmom te povjerenjem napravljen odli�an posao. O�ekujemo dugoro�no partnerstvo te da �e se posti�i i prodaja proizvoda, kazao je Novoselec.  

Autorica Ada Kezi� zahvalila je, osim proizvo�a�u tvrtki Notos, i sponzorima zaštiti i oplemenjivanju drva ARP iz Svetog Ivana Zeline, Pilani Vrhovec te proizvodnji opreme za ugostiteljstvo Klanj�i� d.o.o., kao i fotografu Dra�enu Lapi�u. Više informacija o dizajnerici mo�e se na�i na internetskoj adresi www.adakezic.com.

Slu�ba za odnose s javnoš�u HGK
Priop�ila Diana Mašala Perkovi�, HMI
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.