Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

14.04.2012.

 
 
 

Poduzetnici bez granica - Entrepreneurs Without Borders
Me�unarodno povezivanje osje�kih i ameri�kih studenata


Ameri�ki i hrvatski studenti za vrijeme susreta u Osijeku

Dopredsjednica studentske organizacije Poduzetnici bez granica (Entrepreneurs Without Borders) pri Ekonomskom fakultetu Sveu�ilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku NikolinaMezuli� obavijestila nas je o projektu me�unarodnog povezivanja osje�kih i ameri�kih studenata, za koji im je potrebna financijska pomo�pa ako ste u mogu�nosti pomo�i, javite to Nikolini i dogovorite sve potrebno:

Poštovani,

Studentska udruga Poduzetnici Bez Granica djeluje pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. I ove godine nastoji nam se omogu�iti me�unarodno povezivanje s ameri�kim studentima, jer se na taj na�in otvaraju mogu�nosti za kasniju poslovnu suradnju. Sura�ujemo s presti�nim ameri�kim Sveu�ilištem University of Illinois at Urbana-Champaign.

Naš cilj je promicati poduzetni�ki duh i samozapošljavanje. Aktivni smo mladi ljudi kojima je cilj umre�iti se sa stranim mladim ljudima i poduze�ima i tako doprinijeti našem društvu. Kao udruga, obavljamo mnoge aktivnost, od konzaltinga za mala i srednja poduze�a do volontiranja.

I ove se godine otvara mogu�nost nastavka suradnje kroz odlazak naših studenata u posjetu u rujnu. Rezultat te posjete bit �e prezentiran na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u sklopu Globalnog tjedna poduzetništva �ime �emo omogu�iti prijenos ste�enog znanja na studente, poduzetnike, institucije za poticanje poduzetništva te gospodarske odjele u jedinicama lokalne samouprave.

Zbog toga bismo �eljeli da prepoznate naše djelovanje i molimo Vas za financijsku pomo� u organiziranju odlaska 15 studenata našeg fakulteta u Sjedinjene Ameri�ke Dr�ave u rujnu 2012. godine.

Svaka Vaša pomo� je dobrodošla, a uplatu mo�ete izvršiti na �iro-ra�un udruge Poduzetnici Bez Granica 2393000-1102200776, kod Slavonske banke d.d. Osijek. 

Sve ostale informacije o našem putu, troškovima i uplati mo�ete pogledati u prilogu koji šaljemo.

Za sve daljnje informacije stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem

Nikolina Mezuli�
Dopredsjednica studentske organizacije
Poduzetnici bez granica(EWoB)
pri Ekonomskom fakultetu
Sveu�ilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
e-mail: nikolina.mezulic@gmail.com
mobile:+385 98 162 7353

Pogledajmo opis projekta:

Ameri�ko-Hrvatska suradnja na Sveu�ilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku

Suradnja sa ameri�kim sveu�ilištem University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC)

 

Suradnja sa ameri�kim sveu�ilištem University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) zapo�ela je 2008. godine u obliku studijskih posjeta i razmjene studenata. Od 2008. do 2012. godine, 80 ameri�kih studenata i dva cijenjena predava�a s istog ameri�kog sveu�ilišta su posjetili Sveu�ilište J.J. Strossmayer u Osijeku, te su ujedno imali priliku biti gosti-predava�i na Poslijediplomskom studiju poduzetništva. U razmjeni su sudjelovala 52 studenta osje�kog sveu�ilišta i 11 predava�a.

Glavna ideja razmjene je bila upoznati ameri�ke studente s hrvatskim na�inom obrazovanja i poduzetni�kom kulturom i obrnuto. Svaki studijski posjet je stavljao naglasak na rad s doma�im poduze�ima, ali i prikazivanje uloge sveu�ilišta u poticanju poduzetni�kog na�ina razmišljanja. Do sada 17 manjih osje�kih poduze�a su bili uklju�eni u program, te su ameri�ki i hrvatski studenti imali mogu�nost na taj na�in raditi na konzultanstvu i stvarnim analizama slu�ajeva, a svoja rješenja su predstavljali poduzetnicima.

U sije�nju 2008. godine, prva grupa od 24 ameri�ka studenta je posjetila osje�ko sveu�ilište. Tijekom 10-o dnevnog boravka studenti su sudjelovali na mnogim predavanjima, te su upoznati sa nizom institucija koje doprinose poticanju samo-zapošljavanja, kao što su Centar za poduzetništvo, BIOS, NOA- štedno kreditna zadruga. 

U sije�nju 2009. godine, grupa od 18 ameri�kih studenata je nastavila sa studijskim posjetima. Ovi studenti, zajedno s osje�kim studentima, su imali priliku raditi na konzultantskim uslugama za 10 osje�kih poduze�a (Escape – web design studio, Grafoplast – fotokopirnica, Ivacic – obnova i distribucija patrona za pisa�e (franšiza), Electronic Center – video i audio oprema, Kinematografi Osijek – kino, Zeleni Osijek – nevladina organizacija usmjerena na zaštitu okoliša, BIO Q – cluster proizvodnje zdrave hrane i Sithoniss – prodaja i servis mobilnih telefona).

U sije�nju 2010. godine u Osijek dolazi tre�a grupa od 14 ameri�kih studenata, koji nastavljaju na konzultantskom radu sa 7 malih i srednjih poduze�a u Osijeku (Galena – bilje i biljni proizvodi, PZ Pcelari Slavonije i Baranje – proizvodnja meda, Plastos – trgova�ke usluge, Publicus – razvoj LED tehnologije, Rukotvorine – ru�na proizvodnja tradicionalnih suvenira Osije�ko- Baranjske �upanije , Tufna – klub i hostel, Palcic – prodaja dje�je opreme).

Sli�ni program je napravljen za �etvrtu grupu od 11 ameri�kih studenata koji su posjetili Sveu�ilište J.J. Strosmayera u Osijeku i Ekonomski fakultet u sije�nju 2011. godine.  Suradnja sveu�ilišta je nastavljena i u 2012. godini.

Rezultat ove suradnje je Memoranduma o suradnji izme�u Nadzornog odbora Sveu�ilišta Illinois i J.J. Strossmayer u Osijeku, koji je potpisan  2011. godine, te u kojem je prepoznatljiva dugotrajna suradnja.

Kao nastavak te suradnje, osje�ki studenti su ponovo pozvani u posjet UIUC-u u rujnu 2012. godine. Ovaj posjet bit �e fokusiran na studiju poslovnih slu�ajeva, usmjerenu na rješavanje problema ameri�kih malih i srednjih poduze�a, a sve to u organizaciji UIUC i College of Business. Case study metoda se �esto primjenjuje na ameri�kim sveu�ilištima. Sudjelovanje u mješovitim timovima (ameri�ko-hrvatskim) i u�enje kroz rad na stvarnim primjerima, od onih koji su stru�njaci u ovoj metodi, je najbolji na�in razumijevanja case study metode i njene daljnje primjene.

Tijekom Globalnog tjedna poduzetništva u studenom 2012. godine, osje�ki studenti imaju za cilj organizirati javnu prezentaciju svog posjeta i zajedno s profesorima, organizirati radionicu o case study  metodi.

Troškovi projekta 2012

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, zmitar@gmx.net

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.