Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

02.04.2012.

 
 
 

Mjuzikl Footloose proslavio prvi ro�endan!

ZAGREB, 28. O�UJAK 2012. – Nakon brojnih izvedbi i gostovanja na najve�im pozornicama u Hrvatskoj i regiji, broadwayska senzacija – mjuzikl “Footloose” sa dvije je posebne izvedbe u srijedu i �etvrtak proslavio svoj prvi ro�endan u obnovljenom kinu Studentskog centra u Zagrebu, mjesta odakle je pred godinu dana i krenula ova sada ve� jako dobro poznata glazbeno-scenska pri�a.

Mladi i izuzetno talentirani ansambl predvo�en Matejom Majerle i Nikolom Milatom, u više od dva sata pjesme, plesa i izuzetno pozitivne energije ponovno je podsjetio publiku zbog �ega je “Footloose” ve� oduševio nekoliko desetaka tisu�a gledatelja u proteklih godinu dana. Za cijeli ansambl, �iji su �lanovi i zvijezde poput Bojana Jambroši�a, ro�endanske su izvedbe ujedno bile i emotivno putovanje u kojem su se prisjetili svih avantura koje su prošli od po�etnih audicija na kojima se me�usobno nisu ni poznavali do ove va�ne obljetnice na kojoj su svi kao zajedni�ka obitelj koja publici donosi osmijeh i radost na lica. Ovaj je projekt prvi u potpunosti privatno producirani mjuzikl u Hrvatskoj i regiji i kao takav je uspješan primjer projekta koji prkosi ekonomskoj krizi jer igra i nakon godine dana u svojoj drugoj sezoni. Njegovu kvalitetu i uspješnost, osim mnogobrojne publike koja ga je dosad imala prilike pogledati, potvrdio je i slu�beni Broadway - vidi ovdje.

A da kvaliteta mjuzikla uvijek ostane na vrhunskoj razini brinu se švedski glazbeni direktor Michael Laangs, koji je ovaj put u Zagreb stigao upravo kako bi prisustvovao ro�endanskoj proslavi, te koreograf Igor Barberi� pod �ijim se budnim okom ansambl �esto sastaje na probama. Ali upravo su pljesak i ovacije publike, koje ni ovog puta nisu izostale, najve�a nagrada producentima, kreativnom timu mjuzikla i samom ansamblu. Štoviše, ponesena emocijama i slavljeni�kom atmosferom, publika je ekipu “Footloose-a” ispratila sa dugotrajnim pljeskom i uzvicima oduševljenja.

S obzirom da je tijekom godine dana “Footloose” sakupio izuzetno veliki broj vjernih fanova, ne �udi što je u prepunom gledalištu kina Studentskog centra bilo i mnogo onih koji su ga pogledali ve� nekoliko puta i koji stihove popularnih songova 80-ih kojima mjuzikl obiluje znaju napamet i pjevaju zajedno s ansamblom na sceni. Mnogi su od njih svoju ulaznicu za ro�endanske izvedbe osvojili u brojnim nagradnim igrama koje je kreativni tim organizirao na Facebook stranici mjuzikla.

Produkcija ovog broadwayskog spektakla za naredne mjesece najavljuje nove velike nastupe i va�na gostovanja pa ne treba sumnjati kako je pred “Footloose-om” izuzetno uspješna budu�nost u kojoj �e uvijek iznova oduševljavati gledatelje svih generacija i slaviti ro�endan za ro�endanom.

Branko Glad
E-MAIL: branko@footloose.com.hr

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Vezani �lanci:

Lakonogi mjuzikl "Footloose" u Zagrebu
Bojan Jambroši� u mjuziklu "Footloose"

Poznati darovali igra�ke, a potom u�ivali u Footloose-u

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.