Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

26.03.2012.

 
 
 

New Note - 1. me�unarodno natjecanje skladatelja – Hrvatska 2012.
Pobjednik Juan Cruz - Guevara

Pobjednik 1. me�unarodnog skladateljskog natjecanja New Note festivala Samoborska glazbena jesen španjolski je kompozitor Juan Cruz - Guevara. Drugo mjesto osvojio je Evis Sammoutis iz Cipra, a tre�e Ehsan Khatibi iz Irana. Pobjedni�ku skladbu na 37. Samoborskoj glazbenoj jeseni 5. listopada 2012. godine praizvest �e slavni Puha�ki kvintet Berlinske filharmonije. Uz to, prvonagra�enom je pripala nagrada u iznosu 3.500 €, za drugo mjesto dodijelit �e se 1.000 €, a za tre�e 500 €.

Na me�unarodni natje�aj u zadanom je roku pristigla 41 skladba, a natje�aj je bio otvoren do 10. o�ujka ove godine i na njemu su mogli sudjelovati skladatelji diljem svijeta, bez obzira na dob ili nacionalnost, a tra�ilo se pisanje skladbe u trajanju do 15 minuta, bez upotrebe elektronike, za klasi�ni puha�ki kvintet. Natjecanje je bilo anonimno, tj. skladatelji su bili du�ni poslati skladbe pod šifrom te u posebnoj zape�a�enoj omotnici svoje osobne podatke.

O pobjedniku je odlu�ilo me�unarodno prosudbeno povjerenstvo u sastavu: predsjednik Ivo Malec (skladatelj, Hrvatska/Francuska), Alun Francis (dirigent i skladatelj, Velika Britanija), Lojze Lebi� (skladatelj, Slovenija), Uroš Lajovic (dirigent i skladatelj, Slovenija) i Sre�ko Bradi� (skladatelj i umjetni�ki voditelj festivala, Hrvatska).

Nakon pregleda svih pristiglih partitura, 24. o�ujka odr�ano je i �iriranje, a rezultate su predo�ili predsjednik prosudbenog povjerenstva Ivo Malec i umjetni�ki ravnatelj festivala Samoborska glazbena jesen Sre�ko Bradi� te �lan povjerenstva Alun Francis.


Predsjednik prosudbenog povjerenstva Ivo Malec (skladatelj, Hrvatska/Francuska)

U dru�enju nakon objave predsjednik �irija Ivo Malec, naš cijenjeni skladatelj koji �ivi i radi u Francuskoj, rekao je  da je prvi put iz Hrvatske dobio poziv za ovakav projekt koji ima me�unarodni karakter, a ideja mu se odmah svidjela i bila mu vrlo zanimljiva te je �estitao organizatorima na tome. Ivo Malec istaknuo je da je �iri bio sastavljen od eminentnih imena i kako je odluke donosio dosta brzo, bez razmirica, a kona�ni sud donesen je nakon tajnog glasovanja.  

Pokrovitelj natjecanja New Note je Skupština Zagreba�ke �upanije. Sve detalje natje�aja mogu�e je prona�i na www.new-note.com.


Tekst i fotografije dostavila: Press slu�ba SGJ
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.