Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

07.03.2012.

 
 
 

Odr�an Osje�ki sajam antikviteta

SAJAM ANTIKVITETA U ORGANIZACIJI GLASA SLAVONIJE
Sunce razveselilo ljubitelje starina

Sun�ano i toplo te, naravno, uvijek bogata ponuda (više od 110 izlaga�a!) na Sajmu antikviteta – koji ve� osmu godinu pod pokroviteljstvom Grada organizira Glas Slavonije – ponovno su prve subote u mjesecu na Trg Sv. Trojstva izmamili brojne posjetitelje.

Mnogi su ve� bili nestrpljivi jer je ove godine do sada bio odr�an tek jedan sajam, budu�i da je onaj po�etkom velja�e otpao zbog gotovo polarne hladno�e - pogledajte: Snje�na idila u Osijeku. (Ako se ne pojavi glazba i automatika, kliknite na F5!)

Ovaj put, u središtu stare jezgre mogla su se sresti mnoga poznata lica, ali i �uti strane jezike te narje�ja iz cijele regije. Sajam je potpuno bio u proljetnom ozra�ju pa je dio izlaga�a nudio i proljetno cvije�e, a mališani su se, za samo pet kuna, vozili na ekovrtuljku s košarama, koji je postavila Udruga mladih “Ne zaboravi” iz Tiborjanaca. Izdvojio se i štand Humanitarne udruge “Srce za Afriku” �iji su �lanovi prikupljali donacije za pomo� Centru “Otac Vjeko” u �upi Kiwumu u Ruandi, gdje uspješno djeluje hrvatski misionar fra Ivica Peri�. O njemu su Osje�ani Maja Sajler Garmaz i �eljko Garmaz napisali odli�nu knjigu “Naš �o'ek u Africi”.

Uz široku gastronomsku ponudu, i starina je bilo u izobilju. Nešto druk�ije ovaj su se put predstavili dugogodišnji kolekcionari i izlaga�i, Antun Brekalo iz Osijeka te Vjekoslav Jurkin iz Aljmaša. Prvi se istaknuo uistinu raznolikom ponudom uporabnih i ukrasnih antikviteta, dok je drugi ponosno pokazivao – drvenu brodsku koloturu. “Ona je iskopana na ovom podru�ju, u pijesku u Dravi.
Odmah sam je, kao jedan od najve�ih kolekcionara u Slavoniji i Baranji, ponudio Muzeju Slavonije. Mislim da je to kolotura s kojom su vukli drvene brodove na Dravi, a tek �emo otkriti koliko je stara”, kazao je Jurkin.

Izvor: Glas Slavonije, autor Tomislav LEVAK

*****

Nakon što su nam osje�ki prijatelji Josip Vrbani� i Ivan Grgesina za portal snimili niz fotografija na 19. Osje�kom proljetnom sajmu, koje smo ju�er objavili na portalu, Ivan je otišao i na Sajam antikviteta, koji se odr�ava svake prve subote u mjesecu u Tvr�i na Trgu sv. Trojstva i snimio tamo nekoliko fotografija, a Josip se potrudio oti�i na jedan drugi, neformalni sajam, na tzv. Osje�ki buvljak, gdje se prodaje sve i svašta, "od igle do lokomotive", s tim da tamo ipak nije vidio ni jednu lokomotivu, ali, ka�e, "nema �ega nema!".

Zahvaljujem Ivanu i Josipu za poslane fotografije, pa evo i da ih pogledamo:

Foto zapis 1
Ivan Grgesina: Osje�ki sajam antikviteta
Ivan nam skre�e pa�nju na jednu od tih 16 fotografija:


Na Trgu sv. Trojstva je i drvo GINKO BILOBA, koje predstavlja raritet i zašti�eno je.

*****

Osje�ki buvljak

A Josip Vrbani� javlja iz Osijeka o Osje�kom buvljaku:

Evo ja sam i u nedjelju bio na terenu! Bio sam na popularnoj osje�koj tr�nici automobila ili bolje re�eno na BUVLJAKU.

U Osijeku, osim Jesenskog i Proljetnog poljoprivrednog sajma, postoje još i Sajam antikviteta u Tvr�i koji se odr�ava svake prve subote u mjesecu.

Tako�er postoji još jedan sajam ili tr�nica polovnih automobila - svake nedjelje, a uz to i tr�ište svega i sva�ega "od igle do lokomotive" (doduše lokomotivu još nisam tamo vidio!). Tu se mo�e na�i svašta što se mo�e vidjeti iz prilo�enih fotki. Od vo�a i povr�a, hrane (pe�eni prasci i janji�i), stare robe- odje�e, ali ima i novoga. Tako�er se mogu nabaviti razni alati, novi i još više stari.

Zatim ima i za kojekakve kolekcionare materijala. (Ja �esto idem pogledati kakav stari- analogni fotoaparat, jer ih skupljam! Usput, ako imate kakve fotoaparate kojih bi se htjeli riješiti, znate kome se trebate obratiti! Ha, ha, ha!).

Ima ovdje i elektro akustike kao i kompjutora! Poljoprivredni alat: motike, sjekire i sve ostalo što treba na selu.

Ovdje se mogu kupiti i razne doma�e �ivotinje, ali ne na prostoru koji je ogra�en, nego vani na prilaznim putovima. Ove godine je na tom prostoru još uvijek mokro i blatno od otopljenog snijega. (Vidi se iz prilo�enog !).

Ovaj se sajam do Domovinskog rata odr�avao u Donjem Gradu, na prostoru Sto�nog sajma (za one koji ne znaju gdje je to bilo - to je iza zadnje tramvajske stanice na Zelenom Polju, još cca. 5 min. pješke!).

Od sredine 90-tih sajam se seli na �epinsku cestu, ali više nema stoke pa se sada prodaju "metalni konji".

Evo Zvonimire malo podataka i fotografija, da mo�da mo�eš i od ovoga materijala što iskoristiti za portal za jedan raport sa buvlje pijace.

Foto zapis 2
Josip - Jo�a Vrbani�: Osje�ki buvljak

Fotografije: Ivan Grgesina i Josip - Jo�a Vrbani�
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Na vrhS

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.