Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

19.02.2012.

 
 
 

grb164

   HRVATSKO-�EŠKO DRUŠTVO
   CHORVATSKO-�ESKÁ SPOLE�NOST
   CROATIAN-CZECH SOCIETY www.hcdzg.hr
   Šubi�eva 20, 10000 Zagreb, Hrvatska   hcdzag@gmail.com   
   OIB: 1995885749              Ra�un: 2340009-1110052228 PBZ

Hrvatsko-�eško društvo poziva Vas na tribinu

HRVATSKA I �EŠKA – 20 GODINA POSLIJE

povodom 20. godišnjice osnutka Hrvatsko-�eškog društva
 i 20. godišnjice uspostave diplomatskih odnosa Hrvatske i �eške.

Tribina �e se odr�ati u srijedu 22. velja�e 2012. s po�etkom u 19 sati
u �eškom domu u Šubi�evoj 20.

Sudjeluju:

Karel Kühnl, �eški veleposlanik u Hrvatskoj

Zlatko Stahuljak, prvi predsjednik Hrvatsko-�eškog društva
i prvi hrvatski veleposlanik u Pragu

Marijan Lipovac, predsjednik Hrvatsko-�eškog društva

*****

Nagrade Hrvatsko-�eškog društva

U povodu 20. godišnjice osnutka, Hrvatsko-�eško društvo (H�D) dodijelilo je prve nagrade zaslu�nima za doprinos razvoju hrvatsko-�eških odnosa i prijateljstva izme�u hrvatskog i �eškog naroda, priop�ilo je to društvo.

Nagrade nose imena zna�ajnih osoba iz povijesti hrvatsko-�eških odnosa, odnosno istaknutih pokojnih �lanova Društva.

Nagradu "Marija i Stjepan Radi�" za �ivotno djelo, zbog iznimnih zasluga za razvoj hrvatsko-�eških odnosa u cjelini, koje se o�ituju u njegovom višegodišnjem radu i prepoznatljivim rezultatima trajne vrijednosti i od šireg društvenog interesa, dobio je violinist i glazbeni pedagog prof. Zlatko Stahuljak, prvi predsjednik Hrvatsko-�eškog društva i prvi hrvatski veleposlanik u Pragu.

Nagradu "Predrag Jirsak" za doprinos razvoju hrvatsko-�eških odnosa na podru�ju bohemistike dobila je pro�elnica Katedre za �eški jezik i knji�evnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu prof. dr. Dubravka Sesar, dok je dobitnik Nagrade "Mate Relja", koja se dodjeljuje za doprinos razvoju hrvatsko-�eških odnosa na podru�ju umjetnosti, �eški re�iser i oscarovac Ji�í Menzel.

Povjesni�aru dr. Vjenceslavu Heroutu iz Daruvara dodijeljena je Nagrada "Miroslav Jilek" za njegov doprinos razvoju hrvatsko-�eških odnosa kroz znanstvena istra�ivanja povijesti i sadašnjosti hrvatsko-�eških veza i djelovanja na povezivanju hrvatskih i �eških povjesni�ara.

Nagrada "Bo�idar Grubiši�", koja se dodjeljuje za popularizaciju hrvatsko-�eških odnosa u publicistici i u medijima dodijeljena je Novinsko-izdava�koj ustanovi Jednota iz Daruvara.

Hrvatsko-�eško društvo tako�er je svojim po�asnim �lanom izabralo �eškog kroatista Dušana Karpatskog, a dodijelilo je i priznanja nekolicini svojih istaknutih �lanova za vjernost i doprinos radu Društva.

Nagrade i priznanja Hrvatsko-�eškog društva uru�it �e se 25. velja�e na proslavi 20. godišnjice osnutka udruge, �iji pokrovitelj je predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi�, navodi u priop�enju predsjednik H�D-a Marijan Lipovac.

Izvor: Hina

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.