Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

17.02.2012.

 
 
 

Marijeva LOPATA
Ne ide bez lopate, jer Sibir se preselio u Hrvatsku

Svi o globalnom zatopljenju, a Hrvatska se smrzava. O Kerumovom feudu, o Splitu, ve� svi sve znamo, ali snijegom je zatrpana i cijela Dalmacija, a o Lici, Gorskom Kotaru i sjeveru Hrvatske da i ne govorimo. Osijek se smrzava pa muku mu�e i Marijo, Ivan, Jo�a, kao i Puba na Dugom Otoku, i ne mogu bez lopate, jedino je Kerumu u Splitu lipo i sve mu smišno pa što �e mu lopata.

I evo, iz Osijeka se javlja Marijo Festeti�:

- Ja sam danas ve� bio vani i u �eljezariji kupio lopatu. Sasvim obi�nu nasa�enu lopatu. Nisu imali, pa sam kupio posebno lopatu, a posebno dr�alicu. Prodava�a sam nagovorio da mi nasadi lopatu, jer se meni ne�e da to radim, ali to mu nisam rekao. Zauzeo sam stav i izraz lica kao da sam toliko blesav da nisam u stanju niti lopatu nasaditi pa mi je on lopatu nasadio i osigurao ju sa šaraf�i�em da ne spadne s dr�alice.

Lopata mi treba da odlopatam auto koji je na parkiralištu. Kako je snijeg skoren i zbog toga dosta te�ak, kupio sam si malu lopatu. Mala lopata, ali velika dr�alica.

Imao sam ja lopatu i u Zagrebu, ali kad sam selio u Osijek nisam ju htio od tamo nositi pa sam ju, više ne znam kome, poklonio. Mo�da je tako, a mo�da i nije. Mo�da je moja lopata u podrumu, ali se meni nije išlo u podrum pogledati.

U slu�aju da ju tamo na�em ja �u imati dvije lopate, a to mi ne treba, pa �u jednu lopatu nekom pokloniti. Svakako sam dobro napravio što sam kupio osje�ku lopatu, jer je mala, a ona zagreba�ka lopata je bila nešto ve�a, pa prema tome za mene neprikladnija. Ako ju na�em, svakako �u baš tu zagreba�ku lopatu nekom pokloniti. Mo�da Pubi, da ju ima na Dugom Otoku ili ju mo�da pošaljem Kerumu u Split.

Ne bih se ja toliko mu�io, ali Micika ho�e i�i u Kaufland. Tamo se mo�e i�i samo s autom, pa mi treba auto, a da do�em do auta treba mi lopata.

Po uspješnoj kupovini lopate skupa s lopatom otišao sam u kafi�, da se nagradim jednom pivicom. lopatu sam prislonio na susjednu praznu stolicu. Za susjedni stol zasjelo je jedno (�ensko) društvo s malenim ošišanim maltezerom. Slatki mali cucak je veselo tr�karao po kafi�u, što sam ja dobrohotno gledao. Kada je po�eo njušiti moju novu lopatu sav sam se uko�io. Što da radim ako d�ukela digne nogu i popiša se na moju novu lopatu!? Kako �u ja sutra sa tom lopatom lopatati snijeg, ako je lopata obeš�aš�ena?

Po svom obi�aju, genijalno sam se snašao. Na brzinu sam, ispod oka pogledao �ensko društvo za susjednim stolom i uvjerivši se da me nitko ne gleda, lupio nogom u pod i ispod glasa viknuo: mrš!!! D�ukela je zbrisala, a lopata je ostala "virgo intacta".

Sada mogu ponosno re�i: Imamo lopatu !

Pozdrav - Marijo! 

*****

Daj Marijo, razmisli, ipak pokloni zagreba�ku lopatu nekome u Osijeku, na primjer Ivanu, jer i Osijek se smrzava na -26 stupnjeva C, a pogledaj da i Ivan ima problema odlopatai svoj auto, iako i on, tako bar izgleda, ima nekakvu lopatu, ali mo�da nije tako dobra i velika kao Tvoja zagreba�ka:

Fotografije svoga u Osijeku snijegom zatrpanog auta poslao mi je Ivan Grgešina

Osijek je i ovih dana bio pun zatrpanih auta pa ako lopatu ne treba Ivan, daruj ju nekom drugome, ali u Osijeku, jer vidi koliko je kandidata:

 

*****

Naime, ne isplati se lopatu dati ili slati u Dalmaciju, jer

u Dalmaciji je lopata svetinja, a svetinja se ne dira!!!!!!

Iako je u Kerumovom Splitu sve pod snijegom i zale�eno, njemu je to i "lipo i smišno" i što �e mu lopata - lipše je imati lipi, bili Split, �ista romantika, a i bolni�ki su kapaciteti dobro popunjeni onim neodgovornima koji su izlazili vanka u snig, a nisu imali potrebe izlazit i to kud, nego baš na Rivu ili u Marmontovu, a nemaju ni dicu, ni ne�ake, ni dobre suside, da ih okolo vodaju:

Svi gra�ani koji su izlazili van, a nisu imali potrebe izlazit

Nima Splita do Splita
(Kad poveznicu otvorite, kliknite na tipkovnici na tipku F5 i klikajte od slike do slike)

*****

Snijegom zarobljen na Dugom otoku, svakog dana nam se mailovima tu�io Ljudevit Raizner- Puba. I on tamo nije imao lopatu, ali ni zimske gume na svom u Hrvatskoj registriranom autu, a i nikakvu mogu�nost prevesti se s otoka na kopno, jer nijedna brodska linija nije vozila pa nismo znali kad �e se vratiti u Švicarsku.

Pubino snijegom prouzrokovano "zarobljeništvo" na Dugom Otoku, hrvatskom Long Islandu, koje je Puba dokumentirao tekstom i nizom fotografija, sa�eo je u jedan pps-prilog zajedni�ki nam osje�ki prijatelj Josip Vrbani� - Jo�a, pa pogledajmo to "malo zimskog ugo�aja na Jadranu", koji Pubi baš i nije bio tako ugodan:

Malo zimskog ugo�aja na Jadranu
(Kad poveznicu otvorite, kliknite na tipkovnici na tipku F5 i klikajte od slike do slike)

I tako, evo, preko Marijeve lopate, koju �uva kao oko u glavi, jer ista mo�e opet koji put ustrebati, preko Osijeka, Splita i Dugog Otoka, stigosmo i do kraja ove zimske pri�e iz godine Gospodnje 2012., uz napomenu da su u me�uvremenu svi osje�ki auti oslobo�eni snijega, u Splitu vjerojatno ve� svima namještene polomljene kosti, a Puba se s Dugog Otoka sretno vratio u Bern, no pri povratku nije dobro otresao snijeg s odje�e i obu�e pa nam i u Švicarsku donio hrpetine snijega i sad i mi trebamo lopate.

Za portal skockao: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch    

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.