Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

09.02.2012.

 
 
 

TLM �e proizvoditi za Airbus i Boeing:
Švicarski MTC kupio Aluflexpack i šibensku valjaonicu aluminija


Snimio Saša �etkovi�

Švicarska grupacija Montana Tech Components (MTC) zajedno sa svojom tvrtkom k�eri Alu Menziken kupila je ve�inski udjel u najve�im hrvatskim kompanijama za preradu aluminija Aluflexpack i TLM-TVP. Iz MTC-a su objavili da time �ele dodatno u�vrstiti svoju vode�u poziciju na tr�ištu aluminijskih komponenti.

Kupoprodajni ugovor izme�u Montana Tech Components i dosadašnjeg vlasnika Hypo Alpe Adria potpisan je 3. velja�e, a MTC �e ve�inski udjel u tvrtkama Aluflexpack i TLM-TVP preuzeti nakon što dobije odobrenje regulatora te nakon što se ispune preostali uvjeti. Sukladno dogovoru Montana Tech Components i Hypo Alpe Adria ne�e otkriti detalje o obavljenoj kupnji, pa tako ni cijenu.

Aluflexpack je vode�a hrvatska grupacija na podru�ju proizvodnje aluminijske ambala�e, sa sjedištem u Zadru, a TLM-TVP (Tvornica valjanih proizvoda) upravlja ljevaonicom aluminija u Šibeniku. Zahvaljuju�i prihodu od prodaje od oko 240 milijuna eura te oko 1100 zaposlenika na šest lokacija (pet u Hrvatskoj i jedna u Poljskoj), spomenute tvrtke predstavljaju jednu od najve�ih industrijskih grupa u Hrvatskoj.

MTC je pak na svjetskom tr�ištu vode�a tvrtka u segmentu avionske industrije i industrijskih komponenti te vode�i dobavlja� aluminijskih profila za Airbus i Boeing.

Zajedno s kompanijama AluFlexPack i TLM-TVP Montana Tech Components mo�i �e pove�ati proizvodne kapacitete te dodatno proširiti portfelj proizvoda i time postati tzv. one-stop-shop za aluminijske proizvode, najavljuju u MTC-u, a nakon akvizicije pod upravljanjem švicarske kompanije Alu Menziken planira se daljnji razvoj i modernizacija hrvatskih kompanija.

"Grupacija Alu Menziken, kao dio MTC-a, ima 100-godišnju tradiciju u razvoju i proizvodnji visokokvalitetnih aluminijskih profila i gotovih komponenti i svjetski je lider u proizvodnji laganih i srednje teških profila za avioindustriju. Pošto su naši proizvodni limiti na postoje�im lokacijama dosegnuti, dodatnu proizvodnju �elimo prebaciti i ostvarivati upravo u Hrvatskoj. Vjerujemo da �e hrvatske kompanije profitirati ulaskom u vode�u europsku grupaciju s izvanrednim znanjem i iskustvom te iznimnim rezultatima u aluminijskom biznisu. Naš je pristup prona�i najbolje rješenje za sve uklju�ene strane. Stoga smo uvjereni u uspješno ispunjenje svih uvjeta i uspješno zaklju�enje transakcije“, izjavio je Kurt Ott, �lan Uprave MTC-a i predsjednik Uprave Alu Menzikena.

TLM-TVP je tvornica valjanih proizvoda od aluminija nastala transformacijom TLM-a u tri tvrtke. TLM d.d. je 2007. godine za jednu kunu od dr�ave kupio konzorcij tvrtki Dalekovod, Konstruktor-in�enjering, Aluflexpack, �iji je vlasnik Hypo banka, zatim Feal (BiH) i Zagreb Monta�a. Me�usobni odnosi �lanova konzorcija nisu poznati.

Izvor: business.hr, autor Darko Bani�ek

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.