Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

25.01.2012.

 
 
 

Konferencija "Hrvatski mediji u borbi protiv korupcije"

Dvodnevna konferencija "Hrvatski mediji u borbi protiv korupcije" se odr�ava 24. i 25. sije�nja 2012. u Hotelu Westin u Zagrebu, u dvorani Panorama. Ju�er, 24. sije�nja 2012., odr�an je prvi dan konferencije.

Raspravlja se o antikorupcijskim iskustvima u Europskoj uniji primjenjivim u Hrvatskoj, pritom se
naglašava uloga hrvatskih medija u antikorupcijskoj borbi. Konferencija je okupila novinare koji su anga�irani na suzbijanju korupcije, nazovimo ih novinare-istra�iva�e koji kroz panel raspravu i predavanje govore iz osobnih iskustva ali i progonima koje do�ivljavaju novinari i kakva iskustva i odnos imaju sa sudovima.

Konferenciju su organizirali Ministarstvo pravosu�a i Delegacija Europske unije u Hrvatskoj koji od o�ujka 2010. provode projekt "Ja�anje me�uagencijske suradnje u borbi protiv korupcije - kampanja za podizanje svijesti" i financiran je u sklopu EU IPA 2007 projekta za Hrvatsku, a otvorio je ministar pravosu�a Orsat Miljeni�.


Ministar Orsat Miljeni�

Hrvatski ministar Miljeni� kazao je kako je sastavni dio vladina programa borba protiv korupcije i da je namjera posti�i društvo bez korupcije, pri �emu je represija samo jedan segment te borbe. Naglasio je zna�nost identifikacije i uklanjanje iz sustava svih elemenata i to�aka koje uzrokuju pojavu korupcije.

Korupcija razara društvo u �itavosti i ugro�ava ljudska i gra�anska prava pa se protiv zla moramo svi zajedni�ki boriti, kazao je Miljeni� i dodao kako su se mediji pokazali kao posljednja linija koja ne dopušta da se korupcija razmaše i postane nezaustavljiva.

Šef Delegacije Europske komisije Paul Vandoren �estitao je na opredjeljenju hrvatskih gra�ana za ulazak Hrvatske u Europsku uniju iskazanom na nedjeljnom referendumu i istaknuo da EU raširenih ruku o�ekuje Hrvatsku da 1. srpnja 2013. postane punopravnom �lanicom EU, kamo zapravo odavno i pripada.

Vandoren je kazao da je borba protiv korupcije prioritet EU - dodavši da u njezinom suzbijanju treba djelovati preventivno, i respresivno kroz sudske presude. Borba protiv korupcije je i politi�ka obveza, naglasio je Vandoren i podsjetio da je godišnja šteta od korupcije u Europskoj uniji oko 120 milijardi eura koliko iznosi i godišnji prora�un EU. Tako�er se osvrnuo na zna�ajnu ulogu medija, njihovu slobodu, ali i odgovornost u antikorupcijskoj borbi. Potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva (HND) Ana Rai� Kne�evi� poru�ila je da borba protiv korupcije mora biti volja koja se ne smije prilago�avati politi�kom trenutku te se zauzela za transparentnije vlasništvo u medijima. Podsjetila je da su mediji otvorili prostor "zvi�da�ima" koji upozoravaju na nezakonitosti i korupcijske afere te apelirala na sve da korupcija ne ostane neotkrivena.

O temi "Mediji - korupcija, ljudska prava - kazneni postupak" govorio je sudac Vrhovnog suda Marin Mr�ela upozorivši da je korupcija bolest koju je gotovo nemogu�e iskorijeniti i protiv nje je nu�na trajna i beskompromisna borba, ali uz poštivanje ustavnih prava i sloboda.

Konferencija "Hrvatski mediji u borbi protiv korupcije" 2012. udjeliti �e ipak javnosti i kakve takve odgovore na mnoga otvorena pitanja koja mu�e novinare i stru�njake a koja iznose ugledni hrvatski novinari s iskustvom u antikorupcijskom novinarstvu. Mnogi novinari i teoreti�ari se ne mogu obraniti jer su desetlje�ima na udaru (pravosudnog kartela) i sve nesposobnijih i "korumpiranijih i sudaca" - kakvi su primjerice: sutkinja Barlovi� s Kaznenog suda u Zagrebu, ili s Gra�anskog suda u Zagrebu, predsjednica Mirela Mijo� a poglavito se isti�e sutkinja s brakorazvodnog odjela Jasna Bani� Po�njak, a da ne govorim o svemo�noj na�elnici gospo�i Bareti� u Ministarstvu pravosu�a. Kako su takve osobe uop�e zaposlene i što �e o njima kazati antikorupcijski stru�njaci na raspravama pojedinih sudionika.

Na konferenciji se govori o istra�iva�kom novinarstvu Hrvatskoj, o�ekivanjima novinara u borbi protiv korupcije u teku�oj godini, antikorupcijskim iskustvima EU primjenjivim u Hrvatskoj, transparentnosti javne nabave, medijskoj etici i vlasništvu u medijima – kao poticaju ili ko�nici u borbi protiv korupcije, a analizirat �e se i kako su se hrvatski mediji dosad borili protiv korupcije.

Svrha konferencije je:
• uo�avanje, prenošenje i razmjena najboljih antikorupcijskih iskustava pojedinih medija,
• analiza nedavnih dosega istra�iva�kog novinarstva kao najbolje medijske poluge za borbu protiv korupcije,
• analiza postoje�eg stanja svijesti i osjetljivosti javnosti prema svakodnevnim pojavnim oblicima korupcije i prijedlozi mjera za njihovo podizanje;
• analiza i pouke dosadašnjih antikorupcijskih slu�ajeva u Hrvatskoj
• analiza i pouke antikorupcijskih slu�ajeva iz zemalja regije,
• trajna antikorupcijska edukacija novinara.

    

Korupcija razara društvo u cjelini i ugro�ava ljudska i gra�anska prava i stoga se protiv zla moramo svi zajedni�ki boriti. Istaknuo je toministar pravosu�a Orsat Miljeni� otvaraju�i konferenciju Hrvatski mediji u borbi protiv korupcije, na kojoj su se okupili mnogi antikorupcijski stru�njaci i novinari koji otkrivaju korupciju.

Na konferenciji je istaknuto da su nezavisni i odgovorni mediji klju�ni za obranu protiv korupcije, no u Hrvatskoj bi borba mogla biti i kvalitetnija kada bi dr�ava onemogu�ila netransparentno vlasništvo te gospodarski i politi�ki pritisak na medije.

Procjenjuje se da je godišnja šteta od korupcije u Uniji oko 120 milijardi eura, koliko iznosi i njezin godišnji prora�un. Stoga je beskompromisno suzbijanje korupcije i dalje politi�ka obveza Hrvatske.

Šef Delegacije Europske komisije Paul Vandoren je istaknuo da je borba protiv korupcije prioritet EU te dodao da u njezinu suzbijanju treba djelovati preventivno, ali i represivno putem sudskih presuda.

O temi Mediji - korupcija, ljudska prava - kazneni postupak govorio je sudac Vrhovnog suda Marin Mr�ela upozorivši da je korupcija bolest koju je gotovo nemogu�e iskorijeniti i protiv nje je nu�na trajna i beskompromisna borba, ali uz poštovanje ustavnih prava i sloboda.

Za portal: Ivan Raos

 

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.