Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

10.01.2012.

 
 
 

NA SVETA TRI KRALJA
Gra�iš�e: Tisu�e posjetitelja na prikazanju �ivih jaslica

Sveta obitelj i tri kralja

Poput biblijske zvijezde betlehemske, svjetle�a zvijezda repatica sa zvonika �upne crkve sv. Vida, Modesta i Kresencije na Bogojavljenje ili blagdan Sveta tri kralja pozivala je ljude da pohrle u Gra�iš�e i svjedo�e prikazanju �ivih jaslica.

Kad su utihnula ve�ernja zvona, kad je odzvonila Zdravomarija, na Placu kojim dominira crkva Bla�ene Djevice Marije s po�etka 15. stolje�a, pojavio se bo�ji glasnik, an�eo Gabrijel, kojeg je predstavljala Lucija Mijandruši�, koji je Mariji (Tihani Valenta), po biblijskom scenariju navijestio za�e�e po Duhu Svetomu, a njenog biblijskog zaru�nika Josipa, u ovoj prigodi Tihaninog supruga Nevena, u snu izvijestio da �e Marija roditi Bo�jeg sina kojem �e nadjenuti ime Isus.

Tisu�e su došle pohoditi �ive jaslice

U vrijeme koje se bli�ilo Isusovom ro�enju rimski car August zapovjedio je popisivanje stanovništva pa su trudna Marija i Josip krenuli put Betlehema, gdje su se trebali popisati jer je Josip bio iz roda kralja Davida.

Put, od Nazareta, zapravo od Placa do ulaza u Betlehem, kod crkve sv. Antuna, gra�aška Marija i Josip prošli su ulicama u kojima su kostimirani Gra�iš�ani prikazali kako se neko� u tom kraju na �rvnju mljelo �ito i kako se u krušnoj pe�i pekao kruh, a prikazali su i tradicijskog stolara.

Lucija Mijandruši� kao an�eo Gabriel

Na ulazu Betlehem, pod voltom crkve sv. Antuna, Rimljani su popisivali stanovništvo, pa tako i Mariju i Josipa iz Nazareta. Prolaze�i Gr�iš�em, koje se za tu prigodu vratilo dva tisu�lje�a u prošlost, Josip i Marija, ali i tisu�e posjetitelja, prolazili su uz klesara, kova�a, postolara, pleta�a košara… i mnoga druga uprizorenja starih zanata i danas zaboravljenih tradicijskih ku�anskih i poljskih poslova.

Pred kraj puta Josip i Marija pojavili su se u svratištu, u zgradi Špitala - nekadašnje ubo�nice u kojoj su davnih stolje�a �ivjeli siromašni Gra�iš�ani, ali zbog popisa ne mogaše ovdje na�i preno�ište. Sveta se obitelj skrasila u štalici podignutoj uz zvonik �upne crkve.

Rimljani popisuju stanovništvo

Kad su ušli u štalicu, zavladala je tama, a kad su se, nakon nekoliko trenutaka, opet uklju�ila svjetla, u Marijinom (Tihaninom) naru�ju pojavila se beba Isus, zapravo njena k�i Paola, prizor koji su Gra�iš�ani izvanredno do�arali. Na scenu ponovo stupa an�eo Gospodnji koji je pastire, koji su svoja stada �uvali u okolici, izvijestio da se u štalici rodio Spasitelj.

Na nebu, gra�aškom zvoniku, pojavila se i zvijezda repatica koja je trojici mudraca, kraljeva s Istoka, pokazala mjesto Isusova ro�enja. U završnom prizoru pred Svetom obitelji pojavljuju se tri kralja Gašpar, Melkior i Baltazar, koje su ve� prema tradiciji uprizorili Ivan Mijandruši�, Josip Ba�on i Marijan Klari�.

Pastiri se klanjaju malom Isusu

Nakon prikazanja, kojem je drevno Gra�iš�e, upravo zato što stolje�ima nije mijenjalo izgled, bilo idealna pozornica, svetoj su se obitelji poklonili brojni vjernici, a uz njih Gra�iš�e su napu�ili i brojni znati�eljnici koji su �eljeli vidjeti �ive jaslice.

Iako danas mnogi jaslice poistovje�uju samo s figurativnim prizorom u crkvama, jaslice zapravo potje�u od srednjovjekovnih igrokaza, a prve jaslice sa �ivim ljudima i �ivotinjama postavio je sv. Franjo Asiški u talijanskom Grecciju blizu Assisija 1223. godine, gdje je sa subra�om u šumskoj špilji slavio polno�ku.

Kova�i

Slijede�i tu tradiciju Gra�iš�ani, predvo�eni Alenom Ba�onom, Ivanom Mijandruši�am i Aldom Sinkovi�em, uprili�ili su 2008. �ive jaslice. Iako su se sli�ni programi pojavili i u drugim mjestima, zanimanje za �ive jaslice u Gar�iš�u veliko je i ne jenjava pa osim doma�ih posjetitelja ovo jedinstveno prikazanje dolaze pogledati i ljudi iz drugih krajeva, a našlo se i u ponudi nekih turisti�kih agencija.

Gra�iš�ani pozivaju sve koji �ele sudjelovati u njihovom �ivim jaslicama da im se pridru�e pa su tako i glavni ovogodišnji akteri, Marija, Josip i mali Isus, stigli s Pi�anštine, ali su im korijeni na Gra�aš�ini, pojašnjava Ba�on.

Josip i Marija tra�e preno�ište

Uprizoriteljima se pridru�io Ser�o Vali� sa svojim mihom i prijateljima, što Ba�onu daje nadu da �e se u prosincu ove godine, �ivim jaslicama pridru�iti i drugi.

U ovom spektaklu sudjelovalo je 130 kostimiranih Gra�iš�ana sa svojom opremom, alatima i doma�im �ivotinjama, a doga�anje je bo�i�nim pjesmama pratio zbor mjesne �upe sv. Vida. Za ovu je prigodu u Špitalu bila postavljena izlo�ba jaslica i bo�i�nih �estitki, a na tr�nici s kostimiranim trgovcima moglo se nabaviti ponešto od doma�ih proizvoda te izvornih gra�aških suvenira.

Uz kuhano vino i doma�e slastice, posjetitelji �ivih jaslica u no�nom su ugo�aju drevnog Gra�iš�a, ovog Bo�i�a i blagdana Sveta tri kralja, u�ivali do kasnih sati.

Izvor: Glas Istre, Mirjan RIMANI�, snimio Manuel ANGELINI

*****

Iz istog izvora prila�emo i nekoliko fotografija Arsena BULI�A:

Jednog od kraljeva utjelovio je na�elnik Ivan Mijandruši�

Iskaju�i zaklon po mjestu Sveta je obitelj, a s njom i publika, nailazila na razne obrtnike iz biblijskih vremena

U uprizorenju su sudjelovale i �ivotinje

Izvor: Glas Istre, za portal pripremio zm

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.