Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

06.01.2012.

 
 
 

Na donacijskoj ve�eri predstavljena zaklada
Energetski neovisna zemlja

U �etvrtak, 21. prosinca 2011., je u Novinarskom domu u Zagrebu zaklada Energetski neovisna zemlja predstavila javnosti svoje ciljeve i viziju, isti�u�i da joj je cilj afirmirati obnovljive izvore energije poput malih vjetroelektrana i fotonaponskih panela za proizvodnju elektri�ne energije, te solarnih kolektora za proizvodnju toplinske energije.

Upravitelj zaklade, urednik HTV-ove emisije Eko zona i naš portala www.obnovljivi.com Mladen Ili�kovi� izjavio je kako Hrvatskoj treba takva zaklada zato što uvozi više od 50 posto primarne energije, a ove sušne godine uvest �e �ak 70 posto elektri�ne energije i potrošiti za to više od dvije milijarde kuna.

Namjera zaklade je skupljati novac za male objekte, pilot projekte obnovljivih izvora energije, koji trebaju biti isplativi, a iz dobiti �e se instalirali novi objekti diljem Hrvatske. Ili�kovi� je izjavio da "Svatko ima pravo proizvoditi energiju. I lokalni politi�ari moraju se uklju�iti i dati jamstva za male objekte.".

Predsjednik Hrvatske stru�ne udruge za sun�evu energiju Ljubomir Majdand�i� je rekao da Zaklada �eli umna�ati sustave tako da 21 �upanija instalira po jedan fotonaponski sustav, a kasnije ti sustavi sufinanciraju druge sustave. Cilj je instalacija ve�eg broja fotonaponskih sustava u Hrvatskoj, �ime bi naša zemlja postala ekološki priznata i poznata zemlja.

Na predstavljanju je istaknuto kako su ciljevi Zaklade senzibiliziranje hrvatske javnosti za pitanje ekološke proizvodnje energije ve�im korištenje sun�eve energije i drugih oblika obnovljivih izvora energije, te uklju�ivanje gra�ana i njihovo poticanje na sudjelovanje s vlastitim idejama i prijedlozima za zaštitu okoliša.

Ciljevi su i ekološki osviješteno djelovanje javnosti, decentralizacija proizvodnje elektri�ne energije, pove�anje energetske neovisnosti Hrvatske i promicanje energetske u�inkovitosti te razvoj društvene solidarnosti.

Tako�er, promicanje hrvatskih tvrtki koje projektiraju, instaliraju i proizvode fotonaponske sustave i ostale obnovljive izvore energije te povezivanje javnog, privatnog i poslovnog sektora u zajedni�kom nastojanju ostvarivanja odr�ivog razvoja.

Predstavljanju su prisustvovali razni predstavnici medija koji prate razvoj OIE, volonteri udruge, predstavnici akademske zajednice i poduzetnika, ali i predstavnici prvih donatora zaklade, te predstavnici dr�avne i gradske vlasti.

Na predstavljanju su uru�ene i zahvalnice donatorima - Centrometalu, Vaillantu, Viessmannu, Solvisu, Energoberenu, Petrokovu, Fotonaponu i Aurora Energetici. Neslu�beno je za sada skupljeno oko 20.000kn.

Izvor: portal Obnovljivi.com, autor: Edo Jerki�

Na vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.