Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

 

Hrvatska Amaterska Nogometna Liga

  Sezona 2000.�


 
PRVAK:    NK "Posavina"
NAJBOLJI STRELAC:    Ilak Franjo (Vaganac)
NAJBOLJI IGRA�:    Mari� Marko (Posavina)
FAIR-PLAY EKIPA:    SD "Vaganac"
 
Pregled utakmica po kolima:

     1.kolo


06.05.2000.

1. Tomislavgrad-Vaganac - 3:3
Strijelci:Tomislavgrad:A.Grgic 2, I.Krainovic
Vaganac: I.Ilak 2, M.Dujak
Crveni karton: Matic Ivan (Tomislavgrad)
Igrac utakmice: Dujak Mato (Vaganac)


2. Posavina-Vaganac - 3:2
Strijelci: Posavina:A.Blazanovic 2, D.Colak
Vaganac: T.Ilak 2
Zuti karton: Bekic Zeljko (Posavina)
Grgic Mijo (Vaganac)
Igrac utakmice: Maric Marko (Posavina)


3. Posavina-Tomislavgrad - 2:1
Strijelci: Posavina:A.Blazanovic, A.Zrakic
Tomislavgrad:M.Filipovic
Zuti karton: Krajinovic Ivan(Tomislavgrad)
Igrac utakmice: Zrakic Anto(Posavina)

 


1. Posavina 2 2 0 0 5 -3 6
2. Vaganac 2 0 1 1 5 -6 1
3. Tomislavgrad  2 0 1 1 4 -5 1

 

Statistika poslije prvog kola
Lista strijelaca:
3 gola: Blazanovic Anto (Posavina)
2 gola: Grgic Ante (Tomislavgrad)
Ilak Ivica, Ilak Tomislav (Vaganac)
1 gol: Krajinovic Ivan, Filipovic Mario (Tomislavgrad)
Colak Damir, Zrakic Anto (Posavina)
Dujak Mato (Vaganac)
�uti kartoni: 

Tomislavgrad 1
Vaganac 1
Posavina 1
Crveni kartoni: 

Tomislavgrad - 1
Vaganac - 0
Posavina - 0
Igra�i kola: 

Dujak Mato (Vaganac)
Maric Marko (Posavina)
Zrakic Anto (Posavina)

po�etak

 

    2.kolo


20.05.2000.

1. Posavina-Tomislavgrad - 0:0


2. Vaganac-Tomislavgrad - 0:0


3. Vaganac-Posavina - 1:2
Strijelci: Ilak Franjo (Vaganac)
Ilak Franjo(autogol),Maric Marko (Posavina)


1. Posavina  4 3 0 7 -4 10
2. Tomislavgrad  4 0 3 1 4 -5 3
3. Posavina 4 0 2 2 6 -8 2


Stastistika poslije drugog kola
Lista strijelaca:
3 gola: Blazanovic Anto (Posavina)
2 gola: Grgic Ante (Tomislavgrad)
Ilak Ivica, Ilak Tomislav (Vaganac)
1 gol: Krajinovic Ivan,Filipovic Mario (Tomislavgrad)
Colak Damir,Zrakic Anto,Maric Marko (Posavina)
Dujak Mato,Ilak Franjo (Vaganac)
Autogol: Ilak Franjo (Vaganac)
�uti kartoni: 

Tomislavgrad 1
Vaganac 1
Posavina 1
Crveni kartoni: 

Tomislavgrad 1
Vaganac 0
Posavina 0

po�etak

 

     3.kolo


17.06.2000.

1. Vaganac-Posavina 2:3
Strijelci: Ilak Tomislav,Mamuzic Slavko(Vaganac)
Zrakic Anto,Blazanovic Anto,Agatic 
Tadija(Posavina)
Igrac utakmice: Maric Marko


2. Tomislavgrad-Posavina 4:1
Strijelci: Filipovic Mario 3,Rados Jozo(Tomislavgrad)
Zrakic Anto(Posavina)
Igrac utakmice: Filipovic Mario


3. Tomislavgrad-Vaganac 3:1
Strijelci: Krizanac Ilija,Cvitanovic Boris,Andric 
Ivan(Tomislavgrad)
Ilak Tomislav(Vaganac)
Igrac utakmice: Krizanac Ilija


1. Posavina 6 4 1 1 11 -10 13
2. Tomislavgrad 6 2 3 1 11 -7 9
3. Vaganac 6 0 2 4 9 -14 2


Statistika poslije 3.kola
Lista strijelaca: 
1. 4 gola: Blazanovic Anto(Posavina),Filipovic Mario(Tomislavgrad),Ilak Tomislav(Vaganac)
2. 3 gola: Zrakic Anto(Posavina)
3. 2 gola: Grgic Ante(Tomislavgrad),Ilak Ivica(Vaganac)
4. 1 gol: Krainovic Ivan,Rados Jozo,Krizanac Ilija,Cvitanovic Boris,Andric Ivan(Tomislavgrad); Colak Damir,Maric Marko,Agatic Tadija(Posavina); Dujak Mato,Ilak Franjo,Mamuzic Slavko(Vaganac)
Autogol: Ilak Franjo(Vaganac)
�uti kartoni: 

Tomislavgrad 1
Vaganac 1
Posavina 1
Crveni kartoni: 

Tomislavgrad 1
Vaganac 0
Posavina 0
Lista najboljih igra�a
1. Maric Marko(Posavina) 3 boda
2. Dujak Mato(Vaganac) 2boda
3. Zrakic Anto(Posavina),Filipovic Mario,Matic Ivan,Krizanac Ilija(Tomislavgrad) 1 bod

po�etak

 

     4.kolo


02.09.2000.

1. Posavina-Vaganac 3:3
Strijelci:Agatic Tadija,Malovka Vlado,Maric Pavo(Posavina)
Ilak Franjo 3(Vaganac)
Igrac utakmice: Ilak Franjo(Vaganac)


2. Vaganac-Tomislavgrad 1:0
Strijelci:Ilak Franjo (Vaganac)
Zuti karton:Ivankovic Ivan(Tomislavgrad)
Crveni karton:Ivankovic Ivan(Tomislavgrad)
Igrac utakmice:Ilak Franjo(Vaganac)


3. Posavina-Tomislavgrad 3:1
Strijelci:Andrijanic Pero,Agatic Tadija,Cvitanovic Boris(autogol),(Posavina)
Andric Ivan(Tomislavgrad)
Zuti karton:Nuic Zeljko(Posavina)
Krizanac Ilija(Tomislavgrad)
Igra� utakmice:Andric Ivan(Tomislavgrad)


1. Posavina 8 5 2 1 17 -14 17
2. Tomislavgrad 8 2 3 3 12 -11 9
3. Vaganac 8 1 3 4 13 -17 6


Statistika poslije 4.kola
Lista strijelaca:
1. 5 golova:Ilak Franjo(Vaganac)
2. 4.gola: Blazanovic Anto(Posavina);Filipovic Mario(Tomislavgrad);Ilak Tomislav(Vaganac)
3. 3 gola:Zrakic Anto,Agatic Tadija(Posavina)
4. 2 gola:Grgic Ante,Andric Ivan(Tomislavgrad);Ilak Ivica(Vaganac)
5. 1 gol:Krajinovic Ivan,Rados Jozo,Krizanac Ilija,Cvitanovic Boris(Tomislavgrad); Colak Damir,Maric Marko,Andrijanic Pero,Maric Pavo,Malovka Vlado(Posavina);Dujak Mato,Mamuzic Slavko(Vaganac)
Autogol:Ilak Franjo(Vaganac)
Igra�i kola: 

Ilak Franjo (Vaganac)
Ilak Franjo (Vaganac)
Andric Ivan (Tomislavgrad)
�uti kartoni:

Tomislavgrad 3
Posavina 2
Vaganac 1
Crveni karton:

Tomislavgrad 2
Posavina 0
Vaganac 0
Lista najboljih igra�a:
1. Maric Marko (Posavina) 3 boda
2. Dujak Mato,Ilak Franjo(Vaganac) 2 boda
3. Zrakic Anto(Posavina);Filipovic Mario,Matic Ivan,Krizanac Ilija,Andric Ivan(Tomislavgrad) 1 bod

po�etak

  
     5.kolo

16.09.2000.

1. Posavina-Tomislavgrad 1:2
Srtijelci:Andric Ivan,Colina Ante(Tomislavgrad);Nuic Sladjan(Posavina)
Zuti karton:Krajinovic Ivan(Tomislavgrad);Bekic Zeljko(Posavina)
Igrac utakmice:Cvitanovic Boris(Tomislavgrad)


2. Vaganac-Tomislavgrad 1:4
Strijelci:Ilak Franjo(Vaganac);Cvitanovic Boris,Andric Ivan,Krajinovic Ivan 2 (Tomislavgrad)
Zuti karton:Cvitanovic Boris,Grgic Ante(Tomislavgrad)
Igrac utakmice:Krajinovic Ivan(Tomislavgrad)


3. Vaganac-Posavina 2:4
Strijelci:Ilak Franjo,Juric Berislav(Vaganac);Martinovic Petar,Maric Marko 2,Sokcevic Zarko(autogol)(Posavina)
Zuti karton:Bekic Zeljko(Posavina)
Igrac utakmice:Maric Marko(Posavina)


1. Posavina 10 6 2 2 22 -18 20
2. Tomislavgrad  10 4 3 3 18 -13 15
3. Vaganac 10 1 3 6 16 -25 6


Statistika poslije 5.kola
Lista strijelaca:
1. 7 golova:Ilak Franjo(Vaganac)
2. 4 gola: Andric Ivan,Filipovic Mario(Tomislavgrad); Blazanovic Anto(Posavina);Ilak Franjo(Vaganac)
3. 3 gola: Krajinovic Ivan(Tomislavgrad);Zrakic Anto,Agatic Tadija,Maric Marko(Posavina)
4. 2 gola:Cvitanovic Boris,Grgic Ante(Tomislavgrad);Ilak Ivica(Vaganac)
5. 1 gol: Rados Jozo,Krizanac Ilija,Colina Ante(Tomislavgrad);Colak Damir,Andrijanic Pero,Maric Pavo,Malovka Vlado,Nuic Sladjan,Martinovic Petar(Posavina);Dujak Mato,Mamuzic Slavko,Juric Berislav(Vaganac)
Autogol:Ilak Franjo,Sokcevic Zarko(Vaganac);Cvitanovic Boris(Tomislavgrad)
Igra�i kola: 

Cvitanovic Boris(Tomislavgrad)
Krajinovic Ivan(Tomislavgrad)
Maric Marko(Posavina)
�uti kartoni: 

Tomislavgrad 6
Posavina 4
Vaganac 1
Crveni kartoni: 

Tomislavgrad 2
Posavina 0
Vaganac 0
Lista najboljih igra�a:
1. Maric Marko(Posavina) 4 boda
2. Dujak Mato,Ilak Franjo(Vaganac);Andric Ivan(Tomislavgrad) 2 boda
3. Zrakic Anto(Posavina);Filipovic Mario,Matic Ivan,Krizanac Ilija,Krajinovic Ivan,Cvitanovic Boris(Tomislavgrad) 1 bod

po�etak

  

     6.kolo


30.09.2000.

1. Vaganac-Posavina 1:4
Strijelci:Bajic Mario(Vaganac);Vidovic Zdenko,Agatic Tadija,Andrijanic Pero,Maric Marko(Posavina)
Zuti karton:Tolic Marinko(Posavina)
Igrac utakmice:Maric Marko(Posavina)


2. Tomislavgrad-Posavina 1:4
Strijelci:Cvitanovic Boris(Tomislavgrad);Ivankovic Alen, Grgic Kristijan,Vidovic Zdenko 2(Posavina)
Zuti karton:Andric Mario(Tomislavgrad);Nuic Sladjan(Posavina)
Igrac utakmice: Majstorovic Andrija(Posavina)


3. Tomislavgrad-Vaganac 1:0
Strijelci:Filipovic Mario(Tomislavgrad)
Igrac utakmice:Stipic Niko(Tomislavgrad)


1. Posavina  12 8 2 2 30 -20 26
2. Tomislavgrad  12 5 3 4 20 -17 18
3. Vaganac 12 1 3 8 17 -30 6


Statistika poslije 6.kola
Lista strijelaca:
1. 7 golova: Ilak Franjo (Vaganac)
2. 5 golova: Filipovic Mario (Tomislavgrtd)
3. 4 gola: Andric Ivan(Tomislavgrad);Blazanovic Anto,Agatic Tadija,Maric Marko(Posavina);Ilak Tomislav(Vaganac)
4. 3 gola: Krajinovic Ivan,Cvitanovic Boris(Tomislavgrad); Vidovic Zdenko,Zrakic Anto(Posavina);
5. 2 gola: Grgic Ante(Tomislavgrad);Andrijanic Pero(Posavina);Ilak Ivica(Vaganac)
6. 1 gol: Rados Jozo,Krizanac Ilija,Colina Ante(Tomislavgrad);Colak Damir,Maric Pavo,Malovka Vlado,Nujic Sladjan,Martinovic Petar(Posavina); Dujak Mato,Mamuzic Slavko,Juric Berislav(Vaganac)
Autogol:Ilak Franjo,Sokcevic Zarko(Vaganac);Cvitanovic Boris(Tomislavgrad)
Igraci kola:

Maric Marko (Posavina)
Majstorovic Andrija (Posavina)
Stipic Niko (Tomislavgrad)
�uti kartoni: 

Tomislavgrad 7
Posavina 6
Vaganac 1
Crveni kartoni: 

Tomislavgrad 2
Posavina 0
Vaganac 0
Lista najboljih igraca:
1.Maric Marko (Posavina) 5 bodova
2.Dujak Mato,Ilak Franjo(Vaganac);Andric Ivan(Tomislavgrad) 2 boda
3.Zrakic Anto,Majstorovic Andrija(Posavina); Filipovic Mario,Matic Ivan,Krizanac Ilija,Krajinovic Ivan, Cvitanovic Boris,Stipic Niko(Tomislavgrad) 1 bod

po�etak

   

 
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.