Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

  Putovanja

  Vlakovi
 
Na internetu ve� postoje kvalitetne stranice na kojima mo�ete brzo prona�i sve �to vas zanima glede putovanja VLAKOM od �vicarske prema Hrvatskoj i BiH i obratno.

 

 

izbornik
po�etna
prijevoznici
autobusi
vlakovi
avioni
brodovi
prijevoz tereta
savjetnik putovanja

 
 
 
1. SBB stranice
Na adresi www.sbb.ch �ete prona�i sve �to vas zanima.

Uputa za kori�tenje SBB stranica - za one koji jo� nisu bili na SBB stranicama i/ili koji se slabo slu�e stranim jezikom pripremili smo kra�u uputu na hrvatskom jeziku koja ce vam pomo�i da se sna�ete na stranicama. Kliknite ovdje2. Hrvatske �eljeznice
Na adresi www.hznet.hr, na �alost me�unarodne veze nisu prikazane na ovim stranicama pa vam ne preostaje ni�ta drugo nego ipak oti�i izravno na SBB stranice pod brojem jedan

 

 

(c) arhiva.croatia.ch, sva prava pridr�ana, portal ne odgovara
za tocnost podataka navedenih na ovim stranicama