Ovdje mo�ete prijaviti link za koji mislite da bi mogao biti koristan. Link mora voditi direktno do korisne informacije, a ni u kome slu�aju na stranice sa drugim linkovima i sl. Sama prijava linka ne povla�i i automatsku objavu linka na na�im stranicama. Osobni podaci nisu obavezni, ali ako ih ostavite mo�i �emo vas kontaktirati.

Zahvaljujemo.

Ime i prezime  
E-mail adresa  
Kategorija linka  
Kratki opis  
Web adresa