Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Iva Toli� i Ana Sun�ana Smith s Instituta Ru�er Boškovi�  dobile 'znanstveni Oscar'


Dr. sc. Iva Toli� i dr. sc. Ana Sun�ana Smith

Iva Toli� �etvrta je u društvu znanstvenika u Hrvatskoj �iji projekt financira Europsko znanstveno vije�e


Dr. sc. Iva Toli�

Mlada znanstvenica s Instituta Ru�er Boškovi� Iva Toli� �etvrti je znanstvenik u Hrvatskoj kojoj Europsko znanstveno vije�e (ERC) financira projekt.

Rije� je o vrlo va�nom dostignu�u jer ERC zaista financira samo najbolje od najboljih, samo 8 do 15 posto od svih prijavljenih, pa takve projekte u znanstvenim krugovima nazivaju i “znanstvenim Oscarima”.

Razvoj lijekova


Dr. sc. Ana Sun�ana Smith

Prije Ive Toli� na IRB je prvi ERC projekt donijela Ana Sun�ana Smith, a obje �e zahvaljuju�i dobivenim sredstvima, a rije� je o sveukupno 3,5 milijuna eura, na IRB-u osnovati svoje grupe, zaposliti mlade istra�iva�e i opremiti laboratorije kako bi radile na istra�ivanjima koja �e u budu�nosti pridonijeti razvoju novih lijekova i terapija. Projekti su ju�er i predstavljeni na IRB-u.

Ivi Toli� novac je dodijeljen za projekt “Nova klasa mikrotubula u diobenom vretenu koji proizvode silu na kinetohore” u iznosu od više od 2 milijuna eura na razdoblje od pet godina.

– Razumijevanje uloge mikrotubula premosnica u generiranju sila i kretanju kromosoma dovest �e do sasvim novih spoznaja o mehanizmima dijeljenja kromosoma, a te �e spoznaje mo�i poslu�iti u istra�ivanju i razvoju novih lijekova za lije�enje degenerativnih i kancerogenih bolesti – objašnjava dr. Toli�.

Znanstveni tim prof. Smith u sljede�ih �e se pet godina baviti istra�ivanjem membrana u �ivim stanicama.


Ravnatelj IRB-a dr. sc. Tome Anti�i�

– Ovi projekti znatno pridonose ja�anju ugleda kako IRB-a tako i hrvatske znanstveno-akademske zajednice u Europi i svijetu, stoga se nadam da �e i doma�e institucije prepoznati i podr�ati znanstvenike �iju je izvrsnost ve� potvrdio EU i me�unarodna znanstvena zajednica – poru�io je ravnatelj IRB-a Tome Anti�i�.

Svjetski rang
Uz znanstvenice Smith i Toli�, u Hrvatskoj je ERC projekt 2012. godine dobio i Stipan Jonji�, profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a godinu poslije znanstvenica s PMF-a Vernesa Smol�i�.

ERC-ove grantove dobilo je �etvero naših svjetskih znanstvenika koji �ive u dijaspori – Ivan �iki�, Nenad Ban, Aleksandra Radenovi� i Bojan �agrovi�.

Izvor: Ve�ernji list, autor: Petra Mareti� �onja, Foto: Marko Prpi�/Pixsell

*****

HRT Vijesti:

Veliki uspjeh znanstvenica Ive Toli� i Ane Sun�ane Smith, koje su se nakon inozemnih karijera vratile u Hrvatsku na Institut "Ru�er Boškovi�".

Europsko istra�iva�ko vije�e dodijelilo im je više od 3 milijuna eura. Za potporu koja se smatra svojevrsnim "znanstvenim Oscarom" svake se godine prijavljuju tisu�e znanstvenih projekata, no prolaze samo najbolji.

VIDEO

Dok Iva Toli� istra�uje kako se stanice dijele, Anu Sun�anu Smith zanima kako me�usobno komuniciraju. Da to otkrije, na raspolaganju joj je milijun i pol eura. Potporu obe�avaju Vlada i institucije, no one se zasad oslanjaju na europski novac.

Više od priznanja veseli ih što �e novcem za projekte zaposliti desetak mladih znanstvenika pa mo�da u budu�nosti stigne još znanstvenih Oscara.

*****

Institut Ru�er Boškovi�:

'IRB predstavio Znanstvene oskarovke'
ERC projekti vrijedni preko 3,5 milijuna eura za vrhunska istra�ivanja na IRB-u

Izvori: Ve�ernji list, HRT i IRB
Za portal odabrao i pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Vezani �lanak:
Dr. Iva Toli�: Na tragu smo rješenja kako usporiti starenje

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.