Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Tesla - genij za budu�nost


Foto: Wikipedia

Ovaj tjedan od srijede 9. srpnja do petka 11. srpnja 2014. u Zagrebu se odr�ava manifestacija Tesla and Friends, �iji je cilj javnosti predstaviti nepoznate �injenice o ovom velikom znanstveniku.

Tko je bio Nikola Tesla? Za ve�inu svjetske populacije, jedan od dvojice genija koji su ikad kro�ili Zemljom. Drugi je De Vinci. �ovjek je to koji je zaslu�an za ve�inu elektronike koju vidite oko sebe. U�inio je mnogo toga o �emu današnji znanstvenici mogu samo sanjati, izme�u ostalog naelektrizirao je cijeli naš planet jednim jedinim eksperimentom.

Njegov um nije poznavao granice, mnogi su ga smatrali �udakom, �ivotinje je volio više od ljudi, iz prirode je crpio ideje za svoje izume. Umro je sam, u hotelskoj sobi u New Yorku. No gotovo da ne postoji osoba koja nije �ula za Teslu. Njemu u �ast petu godinu zaredom idu�i tjedan po�inje manifestacija Tesla and Friends...

"Ove godine obilje�avamo i prvi dan Nikole Tesle u Hrvatskoj, dan znanosti, inovacija i tehnologija. Po tome je ova godina i ovaj doga�aj posebno va�an zato što obilje�avamo i nacionalni praznik, Dan Nikole Tesle", rekla nam je Dragica Mihajlovi�, predsjednica Udruge Nikola Tesla - Genij za budu�nost, koja je i glavni organizator manifestacije.

Doga�aj po�inje 9. srpnja, konferencijom Tesla u Zagrebu, koja �e se odr�ati u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Draškovi�evoj 45. Na konferenciji sudjeluje sedam predava�a iz Hrvatske i drugih zemalja EU-a...

"Me�u predava�ima �e biti osim znanstvenika, sveu�ilišnih profesora, kustosa, kako iz Hrvatske tako i iz Srbije i Austrije. Dolazi nam i redatelj koji �e napraviti kratak prikaz svog dokumentarnog filma. Ulaz je slobodan i pozivam gra�ane da do�u."

Na konferenciji se mo�e saznati i što se �uva u muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Drugi dan manifestacije, na Teslin ro�endan, odr�at �e se polaganje cvije�a na njegov spomenik u središtu Zagreba, što �e biti popra�eno kratkim glazbenim programom te simboli�nim puštanjem golubice koja je obilje�ila Teslin �ivot.

Isti dan u 19 sati u hotelu Esplanade odr�at �e se sve�anost dodijele nagrade Nikola Tesla - genij za budu�nost.

"Bit �e prikaz kratkog filma što je predstavništvo UN-a u Hrvatskoj snimilo za ovaj doga�aj, a zove se Djeca svijeta Tesli za ro�endan."Tre�i dan manifestacije u Tehni�kom muzeju odr�at �e se demonstracijsko predavanje, a od ove godine ima i nekih novosti...

"Imamo na Bundeku u 21h predstavu Mehani�ke figure, naše poznate redateljice i umjetnice Helene Bulaje prikazat �e jedan performance koji je ona snimala prije par godina po cijelom svijetu putevima Nikole Tesle."

Generator, izmjeni�na struja, radio, televizor, ra�unala, mobiteli, daljinsko upravljanje, elektri�ni automobil - samo su neki od Teslinih izuma, a mnogi njegovi patenti javnosti su još uvijek nedostupni. Istra�ivao je zakonitosti prirode, na temelju kojih je kasnije izumljen robot.

Zalagao se za obnovljive izvore energije i podizanje razine ljudske svijesti, a navodno je izumio i teleportaciju. �ovjek je to koji s pravom nosi epitet genija i koji je �ivio daleko ispred svog vremena.

Izvor: Index.hr, piše Media Servis

 

Vezani �lanak:

Nikola Tesla: The patron saint of geeks?

 

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.