Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i
turski Institut Yunus Emre potpisali Protokol o suradnji

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Institut Yunus Emre iz Turske potpisali su u srijedu 15. sije�nja 2014. u pala�i Akademije u Zagrebu Protokol o suradnji temeljem kojem �e tijekom 2014. biti obavljena digitalizacija Orijentalne zbirke Arhiva Hrvatske akademije.

Protokol je u ime Akademije potpisao glavni tajnik, akademik Pavao Rudan, a u ime Instituta Yunus Emre njegov potpredsjednik prof. �eref Ate�.

Institut Yunus Emre u suradnji s turskom Središnjom bankom provodi opse�an projekt zaštite, restauriranja, digitaliziranja i katalogiziranja rukopisnog gradiva pisanog arapskim pismom na osmanskom turskom, arapskom i perzijskom jeziku te na jezicima naroda jugoisto�ne Europe koji su bili pod osmanskom vlaš�u.

S obzirom da je Orijentalna zbirka Arhiva HAZU sa svojih 2100 rukopisnih knjiga, koje datiraju od 13. do 20. stolje�a, jedna od najvrednijih zbirki takvoga gradiva u jugoisto�noj Europi, predstavnici Instituta Yunus Emre obratili su se Akademiji s prijedlogom za suradnju na projektu o�uvanja te kulturne baštine.
Akademik Pavao Rudan izrazio je zadovoljstvo ostvarenom suradnjom i kulturnom razmjenom izme�u dviju zemalja u ovom podru�ju.

Prof �eref Ate� istaknuo je duge kulturno-povijesne veze Turske i Hrvatske i dodao da su ovi dokumenti svjedo�anstvo tih odnosa. „Po�etkom ove suradnje rasvjetljavamo ne samo ove dokumente, nego i  našu zajedni�ku povijest", rekao je Ate�.

Protokolom je predvi�eno da stru�njaci Instituta u suradnji s Akademijinim djelatnicima obave digitalno snimanje svih rukopisa Orijentalne zbirke, katalo�nu obradu onoga dijela fonda koji dosad nije u potpunosti obra�en te tiskanje višesveš�anog kataloga rukopisa Zbirke na hrvatskom i turskom jeziku. Dr. sc. Tatjana Pai�-Vuki�, voditeljica Orijentalne zbirke, izjavila je da �e 27. sije�nja do�i devet stru�njaka za rukopise i tehni�ara iz Instituta Yunus Emre i u narednih mjesec dana digitalizirati rukopise.

Digitalne kopije rukopisa bit �e pohranjene u knji�nici Süleymaniye u Istanbulu i slu�it �e za znanstvena istra�ivanja, a svoje kopije dobit �e i Hrvatska akademija.

Dr. sc. Pai�-Vuki� je objasnila da se radi o rukopisima koji pokrivaju razne aspekte, od šerijatskog prava do poezije, medicine, astronomije, astrologije itd. Ve�i dio ovih djela nastao je u Perziji i Osmanskom carstvu, a dio djela prepisan je ili autorski nastao u Bosni i Hercegovini. Po završetku digitalizacije, Institut Yunus Emre �e darovati Akademiji digitalnu kameru za snimanje rukopisa.

Akademik Pavao Rudan najavio je da �e Hrvatska akademija nakon digitalizacije izlo�iti rukopise iz Orijentalne zbirke u prostoru Strossmayerove galerije.

U ime Hrvatska akademije potpisivanju su bili nazo�ni i akademik Petar Str�i� i vršiteljica du�nosti upraviteljice Arhiva HAZU Jadranka Kaloper Bakra�.

Izvor: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI / ML/ml
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch  

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.