Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Veliki poticaj

Vizionare s FESB-a Microsoft pogurao s 40 tisu�a kuna

‘AuThink’ �emo dodatno dora�ivati, a s osvojenim novcem mo�emo osnovati tvrtku
i krenuti u daljnji razvoj našeg rješenja - rekao je Ivan Pavi�i�, voditelj nagra�ene ekipe

Projekt splitskih i zagreba�kih studenata “AuThink” namijenjen rehabilitaciji djece s autizmom. Nakon osvojenog Imagine Cupa, pobijedio je i u finalu Software Startup Academy odr�ane proteklih dana u Umagu u okviru Microsoftove WinDays konferencije.


Foto: Soundset.hr

Studenti splitskog Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Luka Vida�ak, Marko Marinovi� i Ivan Pavi�i�, te Ivan Bo�i� sa zagreba�kog Fakulteta elektronike i ra�unarstva, osvojili su prvo mjesto u konkurenciji od više od 600 studenata iz raznih krajeva Hrvatske, odnosno 22 ekipe, te pobjedom dobili potporu za implementaciju rješenja u iznosu od 40 tisu�a kuna.

Pobjeda im je osigurala sudjelovanje na Shift konferenciji podr�anoj od strane Microsofta, koja �e se odr�ati od 22. do 24. svibnja u Splitu, ali i u finalu Imagine Cupa koje �e se u srpnju odr�ati u St. Peterburgu u Rusiji gdje �e se okupiti više od 350 tisu�a studenata iz cijelog svijeta.

- Iznenadilo nas je sve ovo jer �esto se dogodi da se projekti uop�e ne realiziraju. Puno smo radili na projektu, mjesecima. Trebalo je uskladit i faks, curu, prijatelje, ostale obveze... al’ isplatilo se. Naše rješenje je ocijenjeno kao najkompletnije i najinovativnije. Što je najva�nije, sustav se ve� testira u splitskom Centru za autizam i ima potporu brojnih stru�njaka koji sastavljaju zadatke koje djeca rješavaju kroz igru na tabletu.

“AuThink” �emo dodatno dora�ivati, a s osvojenim novcem mo�emo osnovati firmu i krenuti u daljnji razvoj našeg rješenja - rekao je Ivan Pavi�i�, voditelj ekipe “AuThink”, koju je mentorirao mag. ing. Marko Matijevi�. S obzirom na to da tvorci ovog sustava ne �ele zara�ivati na autisti�noj djeci, pomo� su zatra�ili u tvrtki “Profico” iz Splita s kojom su pronašli model kako �e ipak mo�i privre�ivati.

67 milijuna autista
- Djeca, njihovi roditelji i stru�ni tim koriste ovaj projekt besplatno, a firme bi se tu uklju�ile kao sponzori, u okviru svog društveno-odgovornog poslovanja. Manji dio ulo�enih sredstava ponovo se investira u promociju tvrtki donatora na društvenim mre�ama i newsletterima, dok ostatak ide u daljnji razvoj proizvoda. Op�enito gledaju�i, u ovoj pri�i svi su na dobitku - objašnjava Mateo Perak iz “Profica”.

Sam projekt “AuThink” osmišljen je nakon razgovora s osobama koje se bave radom s djecom s autizmom. Mladi programeri upoznali su se detaljno s ovom problematikom i shvatili kako tehnologija mo�e najbolje pomo�i. Osmislili su softver koji djeci na zabavan na�in poma�e u logi�kom povezivanju, prepoznavanju boja i izra�avanju potreba, a smanjuje teško�e pri u�enju te pove�ava koncentraciju i motivaciju.

- Djeca koja boluju od autizma razli�ita su i svakome se treba pristupati na individualan na�in. Roditelji i stru�ni timovi mogu prilago�avati pripremljene zadatke koji su relevantniji djetetovoj okolini. Aplikacija sadr�i brojne testove i igre koje poma�u djeci, a stru�njaci mogu sami kreirati nove zadatke za svako dijete te pratiti testove koje je dijete ve� prošlo - objašnjava nam Pavi�i�. Kao i njegovi kolege nada se kako �e ovaj softver za�ivjeti u široj primjeni, u svijetu je 67 milijuna ljudi s autizmom. Oni rade na raznim projektima posebice kroz DUMP, udrugu mladih programera koja je odli�na platforma za stjecanje iskustva u IT sektoru.

- Potra�nja za poslovima u IT sektoru sve je ve�a. Mi se ne bojimo budu�nosti jer volje imamo, kao i znanja i iskustva koje nadogra�ujemo. Jako je va�no ve� na faksu po�eti raditi samostalno poput raznih aplikacija, web stranica i sli�nog, stjecati kontakte, pa je nakon toga lako pokrenuti posao. U Splitu je ve� desetak studentskih IT firmi i odli�no im ide. Nadam se da �emo i mi tim putem, sa splitskom adresom - veli Pavi�i�.

Izvor: Slobodna Dalmacija, Merien Ili�

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.