Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


In memoriam in�. Milojko Mike Vuceli�

U no�i s petka na subotu 7. na 8. rujna u 82. godini �ivota La Jolli blizu San Diega u Kaliforniji preminuo je in� Milojko Mike Vuceli�. Šira ga je javnost znala kao jednog od istaknutih odgovornih ljudi u NASA-inu programu Apollo.


Milojko Mike Vuceli� (11.06.1930. Garešnica, Hrvatska - 08.09.2012. La Jolla, USA).
© Ljubaznoš�u: CSA

Obitelj je objavila da je u no�i s petka na subotu 7. na 8. rujna u 82. godini �ivota La Jolli blizu San Diega u Kaliforniji preminuo in� Milojko Mike Vuceli�, jedan od onih svestranih dinami�nih djetinje iskrenih ljubitelja letenja i neodoljiva šarma, kakvim su ga znali ljudi s koji su s njime ikada bili u kontaktu. Šira ga je javnost znala kao jednog od istaknutih odgovornih ljudi u NASA-inu programu Apollo.

O svojem iznimno zanimljivom djetinjstvu Mike je opširno ispri�ao u biografskom intervjuu koji je nedavno izašao u Jutarnjem listu. Istina je, me�utim, da je Mike u svemu znao vidjeti potencijal dobre pri�e, s poantom i obratom, zbog �ega je bio posebno omiljen i društven pa je imao gladak prilaz okrunjenim glavama pa i �elnicima me�usobno neprijateljskih dr�ava.


Mike Vuceli�

Ono što je, osim šarma, iznimno krasilo Mikea bio je njegov in�enjerski instinkt. Da predvidi ho�e li neko rješenje raditi ili neko drugo ne�e. Slu�e�i se cijeloga �ivota tim svojim "njuhom" postizao je rješenja i uspjehe u racionalnom svijetu. Tako, na primjer, nije vjerovao u "avionska" vrata na kapsuli Apolla, jer je više vjerovao u vrata koja se otvaraju pirotehni�ki. Zapravo se katapultiraju. Tu svoju slutnju nije mogao provesti u projektu koji je bio hijerarhijski timski rad pa ga je do�ivotno tištilo jer je upravo taj tip vrata glave stajao posadu Apolla I. koja je izgorjela na vje�bi. Bez izgleda da se spasi, jer vrata nisu mogli otvoriti.

Bio je iznimno ponosan na svoji rad, ne samo u svemirskom programu i ne samo u zrakoplovstvu - gdje je puno dao. Nakon karijere u ameri�kom svemirskom programu, �iji je vrhunac bio zajedni�ki orbitalni let Apolla i Sojuza, Mike je vidio nešto više u gotovo bankrotiranoj Ideal Electric Company u Mansfieldu u Ohiju. Kupio ju je 1986. godine i doveo ju je do superprofitabilnosti. Zbog spašavanja tvornice, ali i zbog fantasti�nog odnosa sa zaposlenima zbog kojega nikad nije imao industrijski sukob, godine 2005. Op�a skupština dr�ave Ohio uvrstila ga je u Ku�u slavnih poduzetnika Ohija. I tu se osjetio njegov in�enjerski "njuh".


Nakon uspješne misije Apolla 11 Mike Vuceli� legendarnom glavnom kontroloru leta Geneu Kranzu daruje maketu modula. Poviše Vuceli�a nalazi se astronaut Alan Shepard.

Bio je ponosan na svoju ulogu u spašavanju Apolla XIII., bio je opravdano ponosan jer je izravno i aktivno sudjelovao u spuštanju prvoga �ovjeka na Mjesec u Apollu XI., ali je osobno vjerovao da je najve�i domet programa Apollo bio zapravo let Apolla VIII. u kojemu su ljudi prvi put letjeli izvan Zemljine orbite �ak 10.000 puta dalje nego je od površine našega planeta udaljena prosje�na orbita, te oblijetanje Mjeseca i prvi �ovjekov pogled na izlazak Zemlje iza Mjese�eva obzorja.

Najdra�e pisano priznanje u svemirskom programu bila mu je ipak posveta pilota Apolla XI. Michaela Collinsa koji je na oplati zapovjednoga �lanka napisao "Ovo mi je bila najbolja letjelica kojom sam ikad upravljao". Mikeu je na to pisano priznanje jedina uspomena ostala fotografija posvete koju mu je dao Collins. Zapovjedni je �lanak napušten i odba�en izgorio u Zemljinoj atmosferi. Taj je pogonski translunarni dio svemirskoga broda bio projektiran i izgra�ivan u North Amercanu, tvrtki koja je Mikea delegirala u program Apollo.


Posveta Michaela Collinsa Mikeu Vuceli�u:

Ovo mi je najbolja letjelica kojom sam ikada upravljao!

Mike je stjecao prijatelje u cijelome svijetu, a jedan od njih je general Aleksej Leonov, prvi �ovjek koji je prošetao otvorenim svemirom izvan kapsule svojega Vashoda. Istovremeno, prijatelj obitelji Vuceli� bio je i Ed White, prvi Amerikanac koji je zakora�io svemirskim bezdanom. Dapa�e, Ed White se �ak igrao s djecom u domu Vuceli�evih. S Leonovom se upoznao u kontaktima koje u pripremanju zajedni�kog orbitalnog leta ostvario u Sovjetskom Savezu. Aleksej Leonov ne samo da je me�u visokim du�nosnicima sovjetskog svemirskog programa prvi shvatio politi�ku te�inu zajedni�koga pothvata, nego je i sam letio u projektu Apollo-Sojuz. Naša fotografija je s kasnijeg susreta Vuceli�a i Leonova, kada mu je Leonov - koji je i vrlo nadareni slikar - darovao ulje na platnu s posvetom, dakako, sa svemirskom temom.


Aleksej Leonov (lijevo, dr�i brošuru) i Mike Vuceli� (desno)

Mike Vuceli� nikad nije zaboravio odakle se otisnuo na dugu i uzbudljivu karijeru s druge strane Atlantika. Nije zaboravio ni dr�avu, grad iz kojega je potekao, profesora Bazjanca kod kojega je diplomirao, ali nikako škvadru s kojom je u Zagrebu letio. Vršnjake iz III. muške gimnazije...


Mike Vuceli� i �edo �ur�i�

Ali za staro leta�ko društvo iz Aerokluba Zagreb ostao je vezan više od svih. Redovito se svakog ljeta nalazio s ostalim �lanovima sekcije Veterana, koju danas vodi Mišo Dole�al, a spiritus movens je neumorni �edo �ur�i�.


Marijan Ivan�ek, Toni Cvjetkovi� i Mike Vuceli�

�im se 2008. rodila ideja, a u rano ljeto Marijan Ivan�ek po�eo je po nacrtima Mikeova kuma Tonija Cvjetkovi�a graditi repliku Penkalina "Leptira" u povodu 100. obljetnice motornoga zrakoplovstva u Hrvatskoj, u akciju se uklju�io i Mike. Njegovo je bilo da osigura motor za repliku. Toni je ina�e za svoj diplomski rad 1954. godine konstruirao avion (CA-51) s motorom Volkswagenove bube, a Mike je u diplomskom radu za taj avion konstruirao elisu.


Toni Cvjetkovi� i Mike Vuceli�

- Bolje da profesor Bazjanac nije došao provjeravati kako ta elisa radi na Tonijevom avionu! Ne bi radila! Elisa je zapravo bila ispravno projektirana i izra�ena, ali jedna stvar nije štimala. Nisam ra�unao da se "bubina" radilica okre�e u smjeru suprotnom od onoga za koji sam elisu projektirao. To me je nau�ilo da poslije po triput provjerim i najbanalnije stvari. A to se moralo odraziti na sigurnost mojih kasnijih konstrukcija - piscu ovih redaka povjerio se Mike Vuceli�.

Mike je volio razgovarati o svemiru, iako su godine njegove karijere u NASA-i, traume i stres vezani uz taj posao koji nipošto nije bio samo tehni�ki, ostavili su traga u obiteljskom �ivotu. Bile su to godine �ak i višemjese�nog odvojenog �ivota. Njegova supruga Inga znala ga je poprijeko ošinuti pogledom kad bismo po�eli raspredati o nekim svemirskim temama, a njemu bi zaigralo srce. Mike mora da je imao vrlo velikih "kreditnih obveza" prema obitelji jer je o�igledno s mukom stišavao poriv da mu srce ponovno zaigra. Ili da se to barem ne dogodi nekontrolirano.


Mike Vuceli�, Randa i Rod Milliron.

Mora da je izveo neki veliki hokus-pokus kad je u prolje�e 2011. godine iz La Jolle došao u Los Angeles svojim autom da bi se našao sa starim prijateljem Harryjem Scottom i da bi pokupio pisca ovih redaka i Olava Zipsera te da bismo se odvezli i Mojave u posjet tvrtki Interorbital Systems. Ondje Randa i Rod Milliron grade rakete kojim �ele dohvatiti svemir - od malih satelita do slanja landera na Mjesec za tim Synergy Moon koji se natje�e za Google Lunar X Prize.


Mike Vuceli� u posjeti tvrtki Interorbital Systems.

Nakon što se do sita nagledao detalja �ime se bavi novosvemirska tvrtka, do sita se narazgovarao s našim doma�inima. Mora da sam ga uhvatio u trenutku slabosti kad je pristao da ga javno imenujemo glavnim savjetnikom tima Synergy Moon. Kako god bilo, upijali smo od njega svaku rije� i prihva�ali smo svaki dosad i nepoznati trik kojim mislimo oplemeniti i svoj projekt.

Rano proljetos odr�ao je, zajedno s Random Milliron, svoje posljednje predavanje na svjetskoj pozornici. Dakako, o svemiru, novom svemiru. Bio je potpuno fokusiran i u toku doga�aja. Bilo bi neprikladno re�i da je izletima u svemirske teme na neki na�in iznevjeravao svoju obitelj. Naprotiv. Osobno mogu posvjedo�iti da je svoje "svemirske izlete" pa�ljivo planirao i uklapao u rasporede cijele obitelji, jer mu je obitelj uvijek bila na prvom mjestu. Bezuvjetno. Na slici ga vidimo kako u�iva jedre�i na jahti sina Alexandera.


Mike Vuceli� na jahti sina Alexandera.

Ovoga prolje�a o�ekivali smo ga ponovno u Hrvatskoj. Imao je izva�enu avionsku kartu za let u Europu 9. svibnja. Dva dana prije leta završio je na hitnoj u bolnici. I tu su mu otkrili opaku bolest. Nastavili smo sa zebnjom slušati što se doga�a s onu stranu oceana. Kao da nas je zmija ujela u srce kad je druga dijagnoza potvrdila prvu. In�enjerskom je neumoljivom nu�noš�u jako dobro shva�ao što mu slijedi i o tome je upravo tako razgovarao sa �lanovima obitelji. Razdoblje poricanja puno je du�e trajao me�u njegovom rodbinom. A i mi smo se nadali da je nešto duboko pogrešno u dijagnozi koja tako agresivno napada �ovjeka toliko vitalnoga da sam ne jednom u društvu rekao kako bih u tim godinama dao sve za samo 10 posto njegove energije.

Zbogom, Mike!

I sla�emo se sa sinom Alexanderom, kad smo mu izrazili su�ut, kad nam se zahvalio i rekao kako mu je otac bio ve�i od �ivota.

Miroslav Ambruš-Kiš


Mike Vuceli� u srda�nom razgovoru s �lanovima Hrvatskog plemi�kog zbora.

PS - Mike Vuceli� je bio, temeljem podrijetla njegovih predaka iz Vojne krajine u okolini Ogulina, nositelj plemi�ke titule. Bio je jedini etni�ki Srbin �lan Hrvatskog plemi�kog zbora, i time se ponosio. Posljednji smo se puta s njime našli lani u Zagrebu kad je odgodio putovanje u Njema�ku, gdje ga je �ekala supruga, da bi neizostavno došao na sve�ano otvorenje prostorija plemi�ke udruge u dvorišnoj zgradu u Teslinoj ulici.


Mike Vuceli� s timom Synergy Moon

Izvor: zvjezdarnica.com / autor: Miroslav Ambruš-Kiš

 

Tematski povezani �lanci:

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.