Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


kemija nije bauk

Srebrni olimpijac Tomislav Beguši�:
�elja mi je baviti se znanoš�u, i to u Splitu


Tomislav Beguši�: Puno je truda i rada ulo�eno u ovu medalju /
TON�I PLAZIBAT / CROPIX

I dok posljednjih dana ponosno brojimo medalje naših sportaša na Olimpijadi u Londonu, u Split je stigla još jedna olimpijska medalja. Donio ju je, i to iz Washingtona, maturant splitske III. gimnazije Tomislav Beguši�. On je nastupio na Me�unarodnoj olimpijadi iz kemije i osvojio srebrnu medalju. Na ovoj Olimpijadi su se natjecale 72 zemlje, a svaka je mogla delegirati �etvoricu u�enika, tako da je naš predstavnik osvojio odli�je u velikoj konkurenciji.

I ostala trojica hrvatskih predstavnika, dva maturanta iz Zagreba i jedan iz Rijeke, ku�i su se vratili s medaljama oko vrata, a za njihov uspjeh zaslu�ni su i mentori prof. dr. Branka Zorc i prof. dr. Tomislav Cvitaš.

Dolazim iz odli�ne škole
- Bez la�ne skromnosti, mogu re�i da sve to nije slu�ajno. Dolazim iz odli�ne škole, u mojem je razredu bio i Mavro Bo�i�evi�, najbolji u�enik na ovogodišnjoj dr�avnoj maturi, i još niz izvrsnih �aka - govori nam simpati�ni Tomislav, koji je nakon desetodnevnog olimpijskog iskustva u Americi, ubrzo nakon povratka u Split otišao na zaslu�eni odmor u selo �iba�u kod Dubrovnika.

- Tamo �u kod tete malo kopati u vrtu, ha-ha. To mi je oduvijek bio poticaj da se uhvatim knjige kako ne bih završio na lopati - šali se naš sugovornik, koji �e na jesen sjesti u klupe zagreba�kog PMF-a.

- Upisao sam �istu kemiju. Puno njih mi govori što �e ti to, industrija je propala, ali meni je baš to �elja. Volio bih se nakon završetka studija baviti znanoš�u. Najradije bih da se iz Splita mogu baviti vrhunskom znanoš�u, ali tko zna - govori nam Tomislav, koji se za studij u Zagrebu odlu�io kako bi malo promijenio okolinu.

Taj fakultet mu je dobro poznat jer je nakon uspjeha na dr�avnom natjecanju iz kemije u 1. srednje, bio pozvan na zagreba�ki PMF na pripreme za Olimpijadu.

- Petosatni test je odlu�ivao tko �e predstavljati Hrvatsku na Olimpijadi. Prvi odlazak na Olimpijadu sam ostvario u tre�em razredu, a ove je godine bio i o�ekivan - ka�e Tomislav, isti�u�i kako je tijekom boravka u SAD-u samo dva dana pisao ispite.

Azijati uvijek u vrhu
- Ostatak vremena su raznorazna razgledavanja, zabava i opuštanje. Predzadnji dan odr�ava se sve�anost zatvaranja Olimpijade na kojoj se prozivaju dobitnici medalja. Najbolji je bio jedan Nijemac, ali su ina�e Azijati uvijek u vrhu - ka�e naš olimpijac, koji se zbog �injenice da je samo ove godine prošao na �etiri dr�avna natjecanja (iz kemije, matematike, fizike i logike) nije odavno stigao odmoriti.

- Sad napokon imam vremena nadoknaditi puno propuštenih izlazaka s ekipom. Nemam zakazana nikakva daleka putovanja, zasad �elim malo ostati doma i napuniti baterije. Ina�e, svi ovi uspjesi nisu rezultat samo nekakve moje inteligencije. U ovu medalju je ulo�eno puno rada i truda, u�enja, rješavanja zadataka, vje�bi u laboratoriju. Ipak, ponekad ni rad nije garancija uspjeha. Meni je u �ivotu jako va�na molitva, razgovor s Bogom. To me smiruje i daje mi sigurnost, mogu biti potpuno sabran i koncentriran na testu i nemam tremu. A dobijem i lakše zadatke - smije se Tomislav.

Tekst: Diana Barbari�

Jedva skupili novac za odlazak na Olimpijadu
Zanimalo nas je ho�e li ovaj olimpijac dobiti kakvu nov�anu nagradu.
- Zasad ne�e biti ništa od toga. Jedva smo skupili novce za oti�i tamo, i to samo zahvaljuju�i sponzorima: Grawe osiguranju, PharmaS-u, Gradu Splitu... Ipak, ovakav uspjeh ima koristi. Omogu�uje mi da se prijavim za stipendiju Grada Zagreba koja je puno ve�a od dr�avne, smješta me rame uz rame s najboljim mladim kemi�arima u svijetu, što �e mi koristiti ako se budem prijavljivao za neka strana sveu�ilišta. Na kraju krajeva, znanje koje sam stekao pripremaju�i se za to �e mi olakšati daljnje studiranje - rezonira Tomislav Beguši�.

Izvor: Slobodna Dalmacija

 

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.