Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

Hrvat u dijaspori

07.06.2010.Izlo�ba slika u galeriji Nordstrasse 152 u Zürichu
„Traum und Wirklichkeit und dazwischen“
(San i java i izme�u toga)


Plakat izlo�be sastavljen od 7 isje�aka
iz slika umjetnika koji izla�u na izlo�bi

Grupna izlo�ba „Traum und Wirklichkeit und dazwischen“ (San i java i izme�u toga) na kojoj svoje slike izla�e i naša Hrvatica, �eljka Bratolji�-Melkay, �lanica Kravate, udruge hrvatskih likovnih umjetnika u Švicarskoj, otvorena je u galeriji Nordstrasse 152 u Zürichu prošlog petka, 4. lipnja, a traje do 3. srpnja 2010. �injenica da je jedna od umjetnica koje izla�u svoje slike Hrvatica bio je glavni razlog da otvorenju prisustvuje i reporter portala i da o tome izvijesti �itatelje portala.

Otvorenje izlo�be bilo je vrlo dobro posje�eno, bilo je i puno Hrvatica i Hrvata, i u relativno uskim prostorima galerije Nordstrasse pretvorilo se u ugodni i veseli doga�aj usred prekrasnih slika.


Slobodna umjetnica i organizatorica Irene Varga

Organizatorica izlo�be, slobodna umjetnica Irene Varga, je uz pomo� umjetni�ke platforme Art Savour uspjela okupiti šest umjetnica i jednog umjetnika te umjetni�ke grupe na jednoj izlo�bi slika iz svijeta snova i stvarnosti i svega izme�u toga.


Irene Varga, Manfred Betschart i �eljka Bratolji�-Melkay

Vlasnik i voditelj galerije Manfred Betschart otvorio je izlo�bu, pozdravio izlaga�e i sve posjetitelje izlo�be i rekao nekoliko rije�i o izlo�bi.

Je li san dio stvarnosti ili je stvarnost samo jedan san? Kre�u li se realnost i sadašnjost u ne�emu “izme�u” ili �itavog �ivota sanjamo o nekoj stvarnosti? Sve nam se �ini stvarnim, a ipak je sumnja u nama stalno prisutna. Je li �ivot samo jedan san ili samo nešto poput jedne druge neispunjene stvarnosti? Snovi nam otkrivaju naše �e�nje. Oni su glas naše duše, koja tra�i ljepši, bolji i ve�i �ivot i �eli na jednostavan na�in opisati našu stvarnost

Nakon kratkog uvoda predao je rije� hrvatskoj umjetnici �eljki Bratolji�-Melkay, koja je pojedina�no predstavila umjetnice i umjetnika koji izla�u, doduše samo njih pet, jer toga momenta jedna umjetnica još nije bila došla...

�eljka Bratolji�
Ursula Franguiadakis
Melanie Ramella

  
 Ali Sinani          Gisela Zimmermann           Silvia Jelitto

... a zatim je flautistica Eva Teller predstavila i našu �eljku...

… i to predstavljanje iskoristila kao dobrodošli uvod u svoj glazbeni prilog kojim je izlo�bi dala i odgovaraju�i glazbeni okvir. Kod svoga majstorski izvedenog glazbenog priloga krenula je od slike do slike i inspirirana motivima slika odlepršala bi ta vrlo originalna flautistica iz skladbe u skladbu, koje je posvetila umjetnicama koje izla�u i njihovim slikama.


Flautistica Eva Teller

Pogledajmo sada svih šest umjetnica i me�u njima i jednog umjetnika koji izla�u na ovoj izlo�bi, svakoga ispred ili pokraj poneke od svojih izlo�enih slika:


�eljka Bratolji�-Melkay sa svojim slikama s motivima �ovjek i / ili �ivotinje


Ursula Franguiadakis sa svojim slikama prirode, toliko vjernim, kao da su fotografije


Silvia Jelitto i njene slike cvije�a u velikom formatu

 
Ali Sinani i desno njegove vrlo lijepe abstraktne slike

  Melanie Ramella sa sinom i lijevo njene slike


Gisela Zimmermann s njenim slikama koje do�aravaju plavozelene dubine mora

Više izlo�enih slika pogledajmo u fotogaleriji slika:

Fotogalerija 1: Izlo�ene slike

A kako je bilo na otvorenju izlo�be pogledajmo u sljede�oj fotogaleriji:

Fotogalerija 2: Vernissage „Traum und Wirklichkeit und dazwischen“

Izlo�ba „Traum und Wirklichkeit und dazwischen“ u galeriji Galerie Nordstrasse 152 u Zürichu  traje do 3. srpnja 2010.:

Apéros:
Subote, 05., 12., 19. & 26. lipnja, uvijek od 14.00 sati

Finissage – Zatvaranje izlo�be:
Subota, 03. srpnja 2010. od 14.00 sati

Pressetext-1           Pressetext-2

Za portal, tekst i fotografije: Zvonimir Mitar


Povratak na po�etnu stranicu

Untitled Document

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.