Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

SV Slavonija tri kola prije kraja prvenstva osigurala natjecanje u vi�em rangu!!!

Bern - 18. svibnja 08. Unato� dana�njem porazu mom�ad SV Slavonije iz Berna osigurala kartu za vi�i rang takmi�enja. Od po�etka prvenstva Slavonci su dominirali u svojoj grupi, �etrnaest uzastopnih pobjeda, jedan neodlu�en susret i dva poraza govore o velikom uspjehu mom�adi SV Slavonije iz Berna.

U dana�njoj utakmici u kojoj je doma�in SC Holligen "morao" pobjediti, Slavonci nisu bili dovoljno motivirani za daljnje pobjede. Doma�ini su po svaku cijenu trebali pobjedu jer im je to garancija za opstanak u ligi, iako nisu prikazali jak nogomet ipak im je uspjelo pobjediti nedovoljno anga�iranu mom�ad SV Slavonije, koja je na terenu djelovala uspavano. Nicolo Mastreionni, napada� SC Holligena je ve� u tre�oj minuti imao idealnu priliku za vodstvo, nakon proigravanja na ivici �esnaesterca Mastreionni izlazi sam pred golmana Slavonije, ali na sre�u lopta odlazi tik pored vratnice. Samo minutu poslije Bajram Ardilji prolazi uspavanu obranu Slavonaca i uspjeva �ak dva puta ugroziti golmana Parad�ika, u prvom naletu jakom niskom loptom poga�a stativu, lopta se odbija ponovo do istog igra�a i iako je Parad�ik ve� vidio loptu u mre�i Ardilji sa nekih 5 metar proma�uje. Prilike za zgoditak su se redale jedna za drugom, ali doma�ini su se morali strpiti sve do 11-e minute kada popu�ta obrana Slavonaca, Mastreionni izlazi sam pred Parad�ika i lobom ubacuje loptu u mre�u, 1-0. U 14-oj minuti gosti uzvra�aju preko Gorana Kova�evi�a koji u solo prodoru vara �ak tri brani�a, ali njegov udarac zaustavlja golman Roberto Campanelli. U nastavku susreta na tren se u�inilo da su se Slavonci "probudili" i u nekoliko dobro odra�enih napada stavili su na te�ak ispit Campanellija, ali niti jedna od tih prilika nije urodila plodom, Campanelli je bio na nivou zadatka.

Doma�ini kao da su bili zadovoljni rezultatom i prepustili su igru gostima, a sami se usredo�ili na kontra napade i udarce iz daljine. Iz takve jedne prilike Ardilji jakim udarcem sa nekih 28 metara poga�a vratnicu. Ali kako je vrijeme odmicalo Slavonci su bili sve umorniji i umorniji te mnogobrojni poku�aji proboja preko sredine nisu ura�ali rezultatom. 33-a minuta donosi prvi �uti karton, napada� SV Slavonije Petar Grgi� u naletu zahva�a golmana doma�ih i na svu sre�u cijela situacija zavr�ava bez te�ih posljedica. Iako je pritisak nastavljen, Slavonci kao da su zaboravili da i doma�ini imaju napad, iz bezazlenog prekr�aja na sredini terena se za doma�ine stvorila idealna prilika za pove�anje vodstva. Iz na brzinu izvedenog prekr�aja iza le�a obrane Slavonaca ostaju �ak tri napada�a SC Holligena, iako u debelom zale�u sudac nije prekinuo napad, ali za divno �udo lo�e upu�ena lopta zavr�ava u nogama danas odli�nog Parad�ika.

Po�etkom drugog dijela trener Baji� reagira i u igru �alje Borisa Cvitanovi�a. Ovom izmjenom je poja�an srednji vezni red Slavonaca. To se osjetilo i na igri. Slavonci su se krenuli o�tro i ve� u 9-oj minuti prva ve�a prilika u drugom dijelu. Samo minut poslije u slijede�em napadu dugom visokom loptom Ginardi pronalazi Mastreonnia koji glavom poga�a za 2-0. �etiri minuta poslije Grgi� bez razloga smeta golmana doma�ih pri ubacivanju lopte u igru i zaslu�eno dobiva i drugi �uti karton, a stim i crveni i time svaku nadu za smanjenje rezultata "baca u vodu". Do kraja susreta doma�ini preuzimaju inicijativu i nakon par izglednih prilika pove�avaju i zaklju�uju razulat na 3-0.

Nakon zavr�etka susreta trener SV Slavonije Milenko Baji� nam je rekao da je u biti zacrtani cilj, osvajanje prvog mjesta i ulaz u vi�i rang takmi�enja, ostvaren: "�ao mi je jedino da se sve desilo �etiri runde prije kraja prvenstva. To se danas odrazilo na rezultat, de�ki su nedovoljno motivirano odigrali cijelu utakmicu. Moja kritika je bila jasna, za mene ovo nije kraj prvenstva ve� po�etak idu�eg i tko od njih �eli ostati i igrati u vi�em rangu takmi�enja mora do kraja dati sve od sebe. Ja sa krajem prvenstva napu�tam trenersko mjesto, a u idu�oj sezoni SV Slavonija starta sa novim trenerom Tonyem Roundom, Englezom koji ve� vi�e od dvadeset godina �ivi i radi u �vicarskoj a imao je niz uspjeha u vo�enju vi�e �vicarskih klubova. Sa nekima od njih je bio i �vicarski prvak i osvaja� bernskog kupa u klasi juniora - elite. Na� cilj je stabilna i jaka Slavonija u tre�oj ligi klase 1 i nadamo se da �emo to i ostvariti. Rounyu �u pomo�i koliko mognem i nadam se da �e ga i igra�i prihvatiti onako kako su prihvatili i mene. U planu imamo privu�i jo� vi�e mladih igra�a, njih dva su ve� prihvatili pozive i od idu�e sezone �e zaigrati u SV Slavoniji. Koristim priliku i pozivam sve mlade igra�e koji �ele zaigrati u tre�oj ligi klase 1 da nam se pridru�e. Znam da tu u Bernu ima veliki broj Hrvata koji igraju u nekim drugim klubovima pa ih pozivam da bar navrate na na�e treninge i da se uvjere u kvalitetu koju pru�amo. Nas mogu kontaktirati preko na�eg weba http://www.sv-slavonija.com. Ili preko na�eg hrvatskog internet portala u �vicarskoj, na adresi sport@arhiva.croatia.ch sa naznakom SV Slavonija Bern. Sa ovim i budu�im poja�anjima te odra�enim u pro�loj godini, mislim da imamo dobre osnove za dobar start u novoj ja�oj ligi." Na kraju bih se jo� zahvalio i vama sa arhiva.croatia.ch na potpori koju nam pru�ate.

SC Holligen 97 - SV Slavonija 3-0

Vrijeme: sun�ano

Teren: odli�an za igru

Gledalaca: cca. 80


SC Holligen 97
21. Roberto Campanelli, 2. Pascal Suri, 3. Rexhep Qerigi, 4. Kapetan Reto Weibel, 5. Daniel Mauer, 6. Rajiv Chandermann 7. Samuel Zbinden, 8. Daniel Znahlen, 9. Raffaele Ginardi, 10. Bajram Ardilji, 11. Prolher nagamuthur, 12. Nicolo Mastreionni, 13. Lars Bachofner, 21. Lucian Cosenza, 1. Dejan Bogojevi�, 14. Suthasan Baloundoran

SV Slavonija
00. �eljko Parad�ik, 15. Tomislav Ivankovi�, 14. Branimir Rado�, 13. Petar Grgi�, 12. Boris Cvitanovi�, 10. Mario Juri�i�, 09. Goran Kova�evi�, 08. Nino Kamber, 07. Mate Budimir, 05. Kapetan Dalibor Martinovi�, 04. Darko Hodak, 03. Marko Baji�, 02. Augustin Peri�, 01. Frano Beljan

 
 

 

Pripremio: M. Grabovac

Na po�etak

 

 

 Po�etna stranica
 Povijest
 Budu�nost i ciljevi
 Popis aktivnih �lanova
 Arhiva
 Tablice i raspored natjecanja

 SV "Slavonija" I

 SV "Slavonija" II

 
 
Untitled Document
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.